გაბზარული მინის აღდგენა
გაბზარული მინის აღდგენა
მინების აღდგენასაქარე მინის აღდგენადაზიანებული მინის აღდგენაბზარების აღდგენა
მიშა.
2021-02-02 00:00:02

მისული ვიყავი ამ ხელოსანთან, ის ნაწილი რისთვისაც მისული ვიყავი რომ შემეცვალა როგორც ხელოსანმა აღნიშნა უკვე გაკეთებული იყო და სხვაგან მიყვანის აუცილებლობას ვერ ხედავდა. რაც ყველაზე მეტად მომეწონა არის ის რომ პატიოსნად მოიქცა და ტყუილუბრალოდ არ გამომაცვლევინა ნაწილი. ამ ჩემთვის უცხო ადამიანმა ჩემი ნდობა დაიმსახურა თავისი საქციელით, რომ ფულის გაკეთების მიზნით არ შემაცვლევინა ნაწილი. სამომავლოდ როცა მომსახურება დამჭირდება აუცილებლად ისევ მასთან მივალ და სხვებთანაც გავუწევ რეკომენდაციას.

საქარე მინის აღდგენა