მოცემულ კატეგორიაში შეგიძლიათ მოიძიოთ ბუღალტერია/ბუღალტერი

მოცემულ კატეგორიაში შეგიძლიათ მოიძიოთ ბუღალტერია/ბუღალტერის მომსახურება, ბუღალტერის დაქირავება

ბუღალტერი, ბუღალტერია, საბუღალტრო მომსახურება, ბუღალტერის დაქირავება, ფინანსური მომსახურება

პრო
ბუღალტერის მომსახურება
ბუღალტერის მომსახურება
5.0
| 5 შეფასება

გთავაზობთ ბუღალტერის მომსახურებას დისტანციურად: - პირველადი დოკუმენტების მიღება-დამუშავება და გადაგზავნა; (ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი, ხელშეკრულების მომზადება და სხვა) - RS-ის პორტალზე მუშაობა/კონტროლი; - თვის ჭრილში შესრულებული ოპერაციები; (ხელფასები, პენსები და სხვა) - საბანკო ტრანზაქციების განხორციელება; - დეკლარაციების დამუშავება და წარდგენა. რაც მთავარია, ამ მომსახურების ფასები, თქვენს შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული. დამიკავშირდით.

finansuri momsaxurebaბუღალტერის დაქირავებაsabugaltro momsaxurebabugalteriბუღალტერისაბუღალტრო მომსახურებაbugalteris daqiravebaყველანაირი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერის მომსახურებაბუღალტრული მომსახურება
ტელეფონი
პრო
სრული ბუღალტრული მომსახურება
სრული ბუღალტრული მომსახურება

გაგიწევთ საბუღალტრო მომსახურებას: ფინანსურ ანგარიშგებას შედგენას და გადაგზავნას, სრულყოფილ ბუღალტრულ აღრიცხვას( საბუღალტრო პროგრამაში), ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციების გაგზავნა როგორც ძველი პერიოდის ასევე მიმდინარე (საშემოსავლო, დღგ, მოგება, ქონება) საპენსიო ფონდში გადასარიცხი თანხების დაანგარიშება, დეკლარაციის გაგზავნა ზედნადები, ანგარიშ-ფაქტურა, ინვოისი, მიღება-ჩაბარება, ხელშეკრულებები და ა.შ. გაყიდვები, ხარჯები, ხელფასების დაანგარიშება. სასაქონლის აღრიცხვაში დახმარება. საბანკო ოპერაციების შესრულება. იმპორტში დახმარება / საბაჟო მომსახურებები, ასევე დაგეხმარებით საბუთების დალაგებაში და მოწესრიგებაში

ბუღალტერისაბანკო საქმის მართვაბუღალტერის დაქირავებასაბუღალტრო მომსახურებაsabugaltro momsaxurebabugalteribugaltris momsaxurebaბუღალტრული მომსახურება
ტელეფონი
პრო
ბუღალტრული მომსახურება
ბუღალტრული მომსახურება

გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურებას ესტონურ მოდელზე გადასულ კომპანიებს და არა მარტო. - პირველადი დოკუმენტების მიღება-დამუშავება და გადაგზავნა; (ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი, ხელშეკრულების მომზადება და სხვა) - RS-ის პორტალზე მუშაობა/კონტროლი; - თვის ჭრილში შესრულებული ოპერაციები; (ხელფასები, პენსები და სხვა) - საბანკო ტრანზაქციების განხორციელება; - დეკლარაციების დამუშავება და წარდგენა. მომსახურების ფასები, თქვენს შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული.

ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერისრული ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურადბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერი, ბუღალტრული მომსახურება
ტელეფონი
პრო
ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურად
ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურად

Ჩვენი პროფესიული პასუხისმგებლობა დაზღვეულია,რაც გაძლევთ იმის გარანტიას,რომ ჩვენთან თანამშრომლობით თქვენი რისკები მინიმუმადე იქნება დაყვანილი. მომსახურება მოიცავს: დამკვეთის მიერ წარდგენილი პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტების საფუძველზე, ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება; საბუღალტრო პროგრამაში ინფორმაციის შეყვანა და ელექტრონული ბაზის აწყობა/წარმოება; ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციების შემოსავლების სამსახურში წარდგენა; ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით საგადასახადო დავალებების მომზადება; დამკვეთის მიერ გადასახდელი გადასახადების კალკულაცია და დამკვეთის ინფორმირება; დამკვეთისთვის ანგარიშების წარდგენა შეთანხმებული წესის და პერიოდების მიხედვით; დამკვეთის ინტერესების დაცვა და ურთიერთობა მესამე პირებთან დამკვეთის საბუღალტრო და საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებით; სხვა მომსახურება, რომელიც აუცილებელია ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებისთვის საქართველოში მოქმედი სტანდარტებისა და კანონმდებლობის შესაბამისად. ლიცენზირებული, დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანია - ალგი აუდიტი http://algiaudit.ge/

საბუღალტრო მომსახურებასრული ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურადბუღალტერის დაქირავებაბუღალტერიადეკლარაციების გამზადებადეკლარაციებიბუღალტერი დისტანციურადდისტანციურადბუღალტრული მომსახურება
ტელეფონი
ბუღალტერი
ბუღალტერი
5.0
| 3 შეფასება

გთავაზობთ ყველა სახის საბუღალტრო და ბიზნეს მომსახურებას: • საგადასახადო დეკლარაციების ჩაბარება (rs.ge) შპს, ი/მ, მცირე მეწარმე, მიკრო მეწარმე და ა.შ. • ფინანსური ანგარიშგებების ჩაბარება (reportal.ge, saras.ge) • სტატისტიკური ინფორმაციების ჩაბარება (geostat.ge) • საფინანსო კომპანიების ფინანსური ინფორმაციების ჩაბარება ეროვნულ ბანკში. • წინა წლების საგადასახადო და ფინანსური აუდიტი. • ბუღალტრული აღრიცხვა (მათ შორის წინა პერიოდების) პროგრამულად. • კონსულტაცია ბიზნესის გახსნასთან დაკავშირებით. • დოკუმენტების გაფორმება, კონსულტაცია ხელშეკრულებების გაფორმებებთან დაკავშირებით. მოგემსახურებათ, 12 წლიანი გამოცდილების მქონე სერთიფიცირებული ბუღალტერი, საკუთარი პროგრამით. ამჟამად ვაკეთებ შპს-ებისა და ი.მ.-ების ბუღალტერიას. ასევე წინა პერიოდების ბუღალტრულ აღრიცხვას, შემოწმებას ფინანსური და საგადასახადო კუთხით. ვაბარებ ფინანსურ ანგარიშგებებსა და დეკლარაციებს. მაქვს გამოცდილება შემდეგ სფეროებში : საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, დისტრიბუცია, იმპორტ-ექსპორტი, წარმოება, კაფე-რესტორანი, მშენებლობა, ტურიზმი, ავტოტექმომსახურება და ა.შ

აუდიტიბუღალტერის მომსახურებაბიზნეს გეგმის შედგენააუდიტის სერვისიაუდიტორიული მოსახურებაბუღალტრული/საბროკერო მომსახურებაბუღალტერის დაქირავებააუდიტორიბუღალტრული მომსახურებაბუღალტრული
ბუღალტერი
ბუღალტერი

გამარჯობა! გაგიწევთ ბუღალტრულ მომსახურებას. მაქვს 6 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. გამოცდილების შესახებ: სასურსათო მაღაზია, სალონი, მეორადი და ახალი ავტონაწილები, ავტომობილების რეცხვა, ბარ/რესტორანი. რას გთავაზობთ: პირველადი დოკუმენტების შექმნა, დაარქივება, ასახვა საბუღალტრო სისტემაში; ინტერნეტ-ბანკში გადარიცხვების მომზადება; (ჩემივე) ORIS საბუღალტრო პროგრამაში შესაბამისი გატარებების უზრუნველყოფა; საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება; დებიტორ/კრედიტორების კონტროლი. სასაქონლო მატერიალური მარაგების, საბუღალტრო და სასაწყობო ნაშთების შესაბამისობის კონტროლი; რეპორტების მომზადება და შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებში წარდგენა; სხვა ბუღალტრული საქმიანობის განხორციელება; Email: vvkh93@gmail.com დამიკავშირდით ნებისმიერ დროს 09:00 - 00:00

ბუღალტრულიბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებასაბუღალტრო მომსახურებაბუღალტრული მომსახურება
ბუღალტრული მომსახურება
ბუღალტრული მომსახურება

გთავაზობთ ბუღალტრულ მომსახურებას დისტანციურად, ასევე შესაძლებელია ქუთაისის მასშტაბით, საჭიროების მიხედვით, თვის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ ადგილზე ვიზიტი. მომსახურება მოიცავს: - პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება, მიღება-დამუშავება და გადაგზავნა; (ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი, ხელშეკრულების მომზადება და სხვა) - RS-ის პორტალზე მუშაობა/კონტროლი; - თვის ჭრილში შესრულებული ოპერაციების დამუშავება და ბუღალტრული აღრიცხვა პროგრამა ORIS-ში; - საბანკო ტრანზაქციების განხორციელება; - ყოველთვიური და წლიური დეკლარაციების დამუშავება და წარდგენა; - ფინანსური ანგარიშგების მომზადება; - კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა ბუღალტრული საქმიანობების შესრულება. შემიძლია, შემოგთავაზოთ საქმისადმი დიდი პასუხისმგებლობა, დროული და ხარისხიანი სამუშაოს შესრულება. რაც მთავარია, ამ მომსახურების ფასები, თქვენს შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული. დეტალებზე დამიკავშირდით https://www.facebook.com/profile.php?id=100077510531783 mikheiliobidze1993@gmail.com

ყველანაირი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერი დისტანციურადბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერის დაქირავებასაბუღალტრო მომსახურება
სულ 119 რეზულტატი