მოცემულ კატეგორიაში შეგიძლიათ მოიძიოთ ბუღალტერია/ბუღალტერი

მოცემულ კატეგორიაში შეგიძლიათ მოიძიოთ ბუღალტერია/ბუღალტერის მომსახურება, ბუღალტერის დაქირავება

ბუღალტერი, ბუღალტერია, საბუღალტრო მომსახურება, ბუღალტერის დაქირავება, ფინანსური მომსახურება

ბუღალტერი - საბუღალტრო მომსახურება
eyeნანახი
ბუღალტერი - საბუღალტრო მომსახურება

გთავაზობთ შემდეგ საბუღალტრო მომსახურებას: ** ფინანსური რეპორტების მომზადება; (ბალანსი, მოგება-ზარალი, ფულადი ნაკადები) ** ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა; ** დეკლარაციების მომზადება; ** ძირითადი საშუალებების მიღება და ცვეთის დარიცხვა; ** ხელფასების, ბონუსების, დარიცხვა; ** საბანკო ოპერაციების აღრიცხვის კონტროლი; ** ანგარიშ-ფაქტურის გაწერა/მიღება; ** დებიტორ-კრედიტორების კონტროლი.

საგადასახადო კონსულტანტიფინანსური ანგარიშგებაბუღალტერი დისტანციურადბუღალტრული მომსახურებაბუღალტრულიაუდიტისაბუღალტრო მომსახურებაფინანსებიფინანსური მომსახურებასაგადასახადო
სულ 5 რეზულტატი