იაპონური, იაპონურის შესწავლა

იაპონურის კერძოდ შესწავლა
იაპონურის კერძოდ შესწავლა

ვაცხადებ მიღებას იაპონური ენის დაწყებით კერძო კურსებზე! ასაკზე შეზღუდვა: 10+ წელი; გაკვეთილების ფორმატი: ონლაინ ან სახლში გასვლით; გაკვეთილების ხანგრძლივობა: 1 საათი და 30 წუთი ან 1 საათი; სწავლების ენა: რუსული, ინგლისური ან ქართული; ფასი: შეთანხმებით; სხვა დეტალები: შეთანხმებით: Объявление о зачислении на начальные частные курсы японского языка! Возрастное ограничение 10+ лет; Формат уроков: онлайн или выезд на дом; Длительность урока: 1 час 30 минут или 1 час; Язык обучения: русский, английский или грузинский; Цена: по договорённости; Другие детали: по договорённости; Announcement of enrollment in elementary private Japanese courses! Age restriction 10+ years; Lessons format: online or in home; Lesson duration: 1 hour and 30 minutes or 1 hour; Language of instruction: Russian, English or Georgian; Price: negotiable; Other details: negotiable.