fb

ადვოკატის კონსულტაცია

ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით, ადვოკატის კონსულტაცია მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, რომ სამართლებრივი საქმის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია სწრაფად და მარტივად მიიღოს. ეთიკის უმაღლესი სტანდარტებით და ინფორმაციის კონფიდენციალობის სრული დაცვის გარანტიით, ქვეყნის წამყვანი პროფესიონალები კვალიფიციურ მომსახურებას გაგიწევენ. დამკვეთის ინფორმირებულობა, საწყის ეტაპზე, პრიორიტეტების განსაზღვრასა და პროცესის სირთულის ანალიზისას, გადამწყვეტია, ამიტომ აუცილებლად ისარგებლეთ შესაძლებლობით და პროფესიონალი სპეციალისტის კონსულტაცია, საჭიროებიდან გამომდინარე, დაუყოვნებლივ მიიღეთ.
ადვოკატის კონსულტაცია
პრო
ადვოკატი გიორგი ჩხაიძე / ადვოკატის მომსახურება
ადვოკატი გიორგი ჩხაიძე / ადვოკატის მომსახურება
5.0
| 3 შეფასება

ადვოკატი გიორგი ჩხაიძე სიითი ნომერი 9847 მოგემსახურებათ როგორც ფიზიკურ ასევე იურიდიულ პირებს სხვადასხვა სახის სამართლებრივი დავის გადაწყვეტაში ასევე წარმომადგენლობას გაგიწევთ სასამართლოში , აღსრულების ეროვნულ ბიუროში და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში . კონსულტაცია უფასოა ხოლო იურიდიული მომსახურების საფასური განისაზღვრება ინდივიდუალურად საქმის სირთულიდან გამომდინარე მობილურის ნომერი 595090117 ✅ კერძო სამართლის მაგისტრი; ✅ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (სიითი ნომერი: 9847) ✅ ადვოკატი (სამოქალაქო - ადმინისტრაციული მიმართულებით ) ✅ბავშვის უფლებების სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალის სპეციალიზებული ადვოკატი ძირითადი მიმართულელები : 1. სააღსრულებო წარმოება ( სააღსრულებო წარმოების შეწყვეტა , შეჩერება , გამარტივებული წარმოება ასევე წარმომადგენლობა როგორც კრედიტორის ასევე მოვალის სასარგებლოდ ) . 2. განქორწინება , ალიმენტის დაკისრება , მამად ცნობა და სხვა . 3. სასესხო დავები ( პირგასამტეხლოს და პროცენტის შემცირება , ქონების დაყადაღება , ვალის დაბრუნება და სხვა ) 4. ქონებრივი დავები ( ქონების რეგისტრაცია , მითვისებული უძრავი ქონების გათავისუფლება) 5. შრომითი დავები ( სამსახურში აღდგენა , სახელფასო დავალიანების მიღება , განაცდური დღეების ანაზღაურება ) 6. წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან , ადმინისტრაციული აქტის გასაჩივრება და სხვა . 7 . ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი საკითხი სამოქალაქო - ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით რომელზეც გჭირდებათ კვალიფიციური იურიდიული დახმარება .

ტელეფონი
პრო
ადვოკატი თათია ქაჯაია - თქვენი უფლებებისთვის!
ადვოკატი თათია ქაჯაია - თქვენი უფლებებისთვის!
5.0
| 4 შეფასება

კვალიფიციური საადვოკატო მომსახურება ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის! ჩაეწერეთ კონსულტაციაზე, მიიღეთ ამომწურავი ინფორმაცია თქვენთვის სასურველ სამართლებრივ საკითხებზე და მაღალკვალიფიციური საადვოკატო მომსახურება! ✅ ხელმისაწვდომი ფასები; ✅ მრავალი წარმატებით დასრულებული საქმე; ✅ სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება; ✅ კლიენტის ინტერესების პრიორიტეტულობა. თქვენს უფლებებს დაიცავს ადვოკატი თათია ქაჯაია ✅ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (სიითი ნომერი: 9289) ✅ საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი (სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სისხლის სამართალი); ✅ კერძო სამართლის მაგისტრი; ✅ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში სპეციალიზებული ადვოკატი ⚖ ❗ მომსახურების ღირებულება ინდივიდუალურად განისაზღვრება კონკრეტული საქმის გაცნობის შემდეგ, კონსულტაციის ეტაპზე. ✅ კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია წინასწარი ჩაწერით, როგორც ოფისში, ასევე დისტანციურ რეჟიმში და ღირებულებაა 50 ლარი.

ტელეფონი
იურიდიული და საადვოკატო მომსახურება
იურიდიული და საადვოკატო მომსახურება
5.0
| 2 შეფასება

გთავაზობთ, სრულ, კვალიფიციურ იურიდიულ და საადვოკატო მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით: ✅ სამართლებრივი კონსულტაცია; ✅ წარმომადგენლობა სასამართლოში და არბიტრაჟში, ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის; ✅ წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებში; ✅ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება; ✅ უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა დახმარება ბინადრობის უფლების მოსაპოვებლად; ✅ იურიდიული პირების საქმიანობის მოწესრიგება ,მეწარმეთა შესახებ'' საქართველოს ახალი კანონის ნორმების შესაბამისად; ✅ იურიდიული პირების საქმიანობის შესაბამისობა შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებთან.