ადვოკატის მომსახურება

ადვოკატის მომსახურება
პრო
ადვოკატი თათია ქაჯაია - თქვენი უფლებებისთვის!
ადვოკატი თათია ქაჯაია - თქვენი უფლებებისთვის!
5.0
| 6 შეფასება

კვალიფიციური საადვოკატო მომსახურება ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის! ჩაეწერეთ კონსულტაციაზე, მიიღეთ ამომწურავი ინფორმაცია თქვენთვის სასურველ სამართლებრივ საკითხებზე და მაღალკვალიფიციური საადვოკატო მომსახურება! ✅ ხელმისაწვდომი ფასები; ✅ მრავალი წარმატებით დასრულებული საქმე; ✅ სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება; ✅ კლიენტის ინტერესების პრიორიტეტულობა. თქვენს უფლებებს დაიცავს ადვოკატი თათია ქაჯაია ✅ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (სიითი ნომერი: 9289) ✅ საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი (სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სისხლის სამართალი); ✅ კერძო სამართლის მაგისტრი; ✅ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში სპეციალიზებული ადვოკატი ⚖ ❗ მომსახურების ღირებულება ინდივიდუალურად განისაზღვრება კონკრეტული საქმის გაცნობის შემდეგ, კონსულტაციის ეტაპზე. ✅ კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია წინასწარი ჩაწერით, როგორც ოფისში, ასევე დისტანციურ რეჟიმში და ღირებულებაა 50 ლარი.

ტელეფონი
პრო
იურიდიული მომსახურება/ ადვოკატი სიითი N10005
იურიდიული მომსახურება/ ადვოკატი სიითი N10005
5.0
| 3 შეფასება

სამოქალაქო/ადმინისტრაციულის ლიზენცირებული ადვოკატი სიითი N10005 1) ხელშეკრულების შედგენა/კორექტირება/გადახედვა დამკვეთის სასარგებლოდ და ხელშეკრულების ხელმომწერი მეორე მხარისათვის ხელშეკრულებების პირობების შინაარსის განმარტება - დამკვეთის სურვილის შესაბამისად. 2)ნებისმიერ (სისხლის/სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ) სამართლებრივ საკითხზე იურიდიული კონსულტაციის გაწევა; (კონსულტაცია ფასიანია) 3) სარჩელის/შესაგებლის/შეგებებული სარჩელის მომზადება ,- დამკვეთის სასარგებლოდ; 4) სასამართლოში მიმდინარე საქმის მორიგებით დასრულება - დამკვეთის ნებასურვილიდან გამომდინარე; 5) სასამართლოში წარმომადგენლობის გაწევა დამკვეთის სასარგებლოდ; 6) სასამართლომდე მოლაპარაკებების წარმოება, მომრიგებელი ადვოკატი; 7) კორპორატიული კლიენტების მომსახურება - მუდმივი კომუნიკაცია კორპორატიულ კლიენტებთან, კანონმდებლობაში ცვლილების არსებობის შემთვევაში კორპორატიული კლიენტის ხელმძღვანელობისათვის სიახლეების გაცნობა, დამატებით ტრენინგის ჩატარება მათი თანამშომლებისათვის; 8) კომპანიის დაარსებისათვის სათანადო მომსახურების გაწევა - წესდების შედგენა და ყველა საჭირო დოკუმენტაციის საჯარო რეესტრში დარეგისტრირება კომპანიის დასარეგისტირებლად.

ტელეფონი
პრო
იურიდიული მომსახურება
იურიდიული მომსახურება

გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლის საქმეზე. სამოქალაქო სამართალი: 1. საოჯახო დავები 2. მემკვიდრეობითი დავები 3. სახელშეკრულებო დავები 4. სანივთო და ვალდებულებითი დავები 5. ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დაკავშირებული დავები (შესაგებლის მომზადება და პროცესზე წარმომადგენლობა) 6. შრომით-სამართლებრივი დავები ადმინისტრაციული სამართალი: 1. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება 2. წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სახელშეკრულებო სამართალი - ხელშეკრულების შედგენა/კორექტირება/გადახედვა იურიდიული მომსახურების საფასური განისაზღვრება ინდივიდუალურად საქმის სირთულიდან გამომდინარე. დამიკავშირდით განცხადებაში მითითებულ ნომერზე.

ტელეფონი
იურიდიული და საადვოკატო მომსახურება
eyeნანახი
იურიდიული და საადვოკატო მომსახურება
5.0
| 1 შეფასება

Juristconsult _ Law Office _ გთავაზობთ სრულ იურიდიულ და საადვოკატო დახმარებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საკითხებზე: ✅იურიდიული კონსულტაცია, ✅წამომადგენლობა სასამართლოში, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისთვის, ✅დოკუმენტების და სარჩელების მომზადება, ✅ნებართვების მოპოვება და ა.შ. შეთავაზება STARTUP-კომპანიებისთვის თვეში 300 ლარიდან. შეთავაზებაში შედის: ✅ იურიდიული კონსულტაციები შეუზღუდავად: ✅ხელშეკრულებების სტანდარტული ფორმები; ✅ცვლილებების შეტანა არსებულ ხელშეკრულებებში; ✅სასამართლო დავების დროს 20% იანი ფასდაკლება კომპანიის წარმომადგენლობის შემთხვევაში. მომსახურებას გაგიწევთ მაღალპროფესიონალი და გამოცდილი იურისტები. კონფიდენციალურობა 100% დაცულია. Juristconsult_ შენი სანდო მრჩეველი და პარტნიორი ✅მიიღე კონსულტაცია უფასოდ მომსახურების მისაღებად დაგვიკავშირდით მითითებულ ნომერზე.

პერსონალური მონაცემების ოფიცრის პროფესიონალური მომსახურება
პერსონალური მონაცემების ოფიცრის პროფესიონალური მომსახურება

იურიდიული კომპანია Capital Lawyers გთავაზობთ პერსონალური მონაცემების ოფიცრის პროფესიონალურ მომსახურებას, რომელიც მოიაზრებს:  კომპანიის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონშესაბამისობაზე ზრუნვას;  დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირის, დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირისა და მათი თანამშრომლებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას;  შიდა რეგულაციებისა და მონაცემთა დაცვაზე ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტის შემუშავებაში მონაწილეობას;  საქართველოს კანონმდებლობისა და შიდა ორგანიზაციული დოკუმენტების შესრულების მონიტორინგს;  მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებით შემოსული განცხადებებისა და საჩივრების ანალიზსა და შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემას;  დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირისა და დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირის წარმომადგენლობას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურთან ურთიერთობაში;  მონაცემთა სუბიექტის მიმართვის შემთხვევაში მისთვის მონაცემთა დამუშავების პროცესებისა და მისი უფლებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას; ანაზღაურება განისაზღვრება შესასრულებელი სამუშაოს სირთულის და რაოდენობის მიხედვით, ერთჯერადი მომსახურებისგან განსხვავებული, საშეღავათო ტარიფით. "Capital Lawyers" - შენი სამართლებრივი პარტნიორი!

certificates icon სერტიფიკატი