ავტომანქანის დაზიანებული თუნუქის ცივად გასწორება - avtomanqanis dazianebuli tunuqis civad gascoreba

მანქანის თუნუქის ცივად გასწორება ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით, რობოტით. რას ნიშნავს ცივად გასწორება? ცივი გასწორება არის ლითონის გასწორების პროცესი სითბოს გამოყენების გარეშე. ვებგვერდზე მოიძიებთ თუნუქის სპეციალისტებს. manqanis tunuqis civad gascoreba axali teqnologiebis gamoyenebit, robotit. ras nishnavs civad gascoreba? civad gascoreba aris litonis gascorebis procesi sitbos gamoyenebis gareshe. vebgverdze moidziebt tunuqis specialistebs.

ცივად გასწორება "ჟეშტის" civad gascoreba jeshtis

ცივად გასწორება "ჟეშტის", სითბოს გარეშე ავტომობილზე. civad gasworeba jeshtis sitbos gareshe avtomobilze.