fb

აზომვა / Azomva

გვერდი აერთიანებს კომპანიებს, რომლებიც აკეთებენ მიწის ნაკვეთების, ბინების და ზოგადად, უძრავი ქონების აზომვას. მომსახურების შესახებ ვრცელი ინფორმაცია მოცემულია განცხადებების აღწერაში. Gverdi aertianebs kompaniebs, romlebic aketeben miwis nakvetebis, binebis da zogadad, udzravi qonebis azomvas. Momsaxurebis shesaxeb vrceli informacia mocemulia gancxadebebis agwerashi.
აზომვა / Azomva
პრო
აზომვითი ნახაზები
აზომვითი ნახაზები

გთავაზობთ შემდგომ საინჟინრო მომსახურებებს: 1) აზომვითი ნახაზების დამზადება ( ნებისმიერი სირთულის ) 2) მიწის აზომვითი ნახაზების დამზადება 3) წითელი ხაზების დადგენა-დაფიქსირება 4) წერტილების დასმა მიწის ნაკვეთზე 5) შიდა აზომვა, ფართის დაზუსტება 6) ტოპოგრაფიული რუკის დამზადება 7) ორთოფოტოების დამზადება და რელიეფის აგება 8) საკადასტრო ნახაზის დამზადება, მისი გამიჯვნა და ნაწილებად დაყოფა 9) აერო გადაღება თანამედროვე, ბოლო თაობის უპილო საფრენი აპარატებით. 10) მოძრაობის უსაფრთხოების გეგმის შედგენა. 11) გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების დეტალური პროექტირება. 12) სახლამდის, ნაკვეთამდის ან ნებისმიერ კომერციულ ობიეტქამდე მისასვლელი გზის პროექტირება(მისი დეტალური პროექტის შედგენა) 13) დაკარგული ნაკვეთის მიძიება. დარეგისტრირებული მაგრამ დაკარგული ნაკვეთის მოძებნა მისი ზუსტი საზღვრების დადგენა დაფიქსირება. 14) თვალსაჩინო ნახაზების დამზადება როგორც პრეზენტაციებისთვის ასევე ნებისმიერ სახელმწიფო უწყებაში წარსადგენას, ნახაზისა და shape_ფაილის სახით. მომსახურებას ვახორციელებთ ბოლო თაობის აპარატურითა და კომპიუტერული პროგრამების მეშვეობით. ჩვენ ვართ კლიენტზე მასიმალურად მორგებული და ორიენტირებული გუნდი და გთვაზობთ უსწრაფეს დროში ძალიან მაღალი ხარისხის მომსახურებას.

ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზების დამზადება
eyeნანახი
აზომვითი ნახაზების დამზადება

გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების გუნდი გთავაზობთ საამზომველო მომსახურების ფართო არჩევანს: ✅ მიწის აზომვა / საკადასტრო აზომვა ✅ წერტილების დასმა მიწის ნაკვეთზე ✅ ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა ✅ შენობის კოლონების ღერძების დაკვალვა ✅ შენობის გაბარიტული წერტილების დაკვალვა ✅ რეგისტრირებული, მაგრამ დაკარგული ნაკვეთის მოძება ✅ შიდა აზომვა ✅ ევაკუაციიის ნახაზის შედგენა ✅ ნაკვეთის გამიჯვნის ნახაზის შედგენა ✅ ორთოფოტოების დამზადება ✅ დრონით აეროგადაღება ✅ რელიეფის 3D მოდელის აგება და სხვა უამრავი ტიპის ნახაზის შედგენა. ბოლო თაობის საამზომველო GPS_აპარატურა და მრავალწლიანი გამოცდილება თქვენს სამსახურში. და სხვა უამრავი ტიპის ნახაზის შედგენა. ვმუშაობთ მთელს საქართველოში დაგვიკავშირდით

ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზები (სერთიფიცირებული)
აზომვითი ნახაზები (სერთიფიცირებული)
სერვის +5.0
| 9 შეფასება

,,Zome.ge" გთავაზობთ!!! ✅მიწის საკადასტრო აზომვა (გამიჯვნა, გაერთიანება) ✅დაკვალვა ✅შიდა აზომვა (გამიჯვნა, გაერთიანება) ✅სიტუაციური ნახაზის მომზადება. უპირატესობა: თანამედროვე სტანდარტების გეოდეზიური და მანძილსაზომი ხელსაწყოები; (STONEX/BOSH) სერთიფიცირებული ამზომველი; საჯარო რეესტრის სტანდარტების შესაბამისი, მაღალი სიზუსტით შესრულებული ნახაზები; თქვენს დროზე მორგებული გრაფიკი; ხელმისაწვდომი ფასები; COVID-19-თან დაკავშირებული უსაფრთხოების წესების სრული დაცვა; თქვენთვის საჭირო საკითხებთან დაკავშირებით კონსულტაცია უფასოა!

certificates icon სერტიფიკატი
video play icon ვიდეო
ტელეფონი
პრო
აზომვითი მომსახურება  აზომვები ყველა ტიპის,  ტოპორუკები
აზომვითი მომსახურება აზომვები ყველა ტიპის, ტოპორუკები
5.0
| 1 შეფასება

ვმუშაობთ Leica / Trimble / Stonex _ ის აპარატურით გვაქვს როგორც GPS სისტემები ასევე ამ მაღალი სიზუსტის ელექტრო ტახეომეტრები ( Total Station ) და უპილოტო საფრენი აპარატები. ჩვენი სერვისები: აზომვითი სამუშაოები სრული საამზომველო მომსახურება: შიდა აზომვა / ფართის დაზუსტება მიწის აზომვა / საკადასტრო აზომვა წერტილების დასმა მიწის ნაკვეთზე წითელი ხაზების დადგენა და დაფიქსირება ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა. ნებისმიერი ტიპის ტოპოგრაფიული რუკის მომზადება აეროგადაღება და ორთოფოტოების დამზადება დრონებით საინჟინრო დრონებითა და მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური აპარატუსი გამოყენებით გთავაზობთ უმოკლეს დროში მაღალი სიზუსტის და გარჩევადობის ორთოფოტოების დამზადება და რელიეფის სივრცითი მოდელის აგებატოპოგრაფია დრონით) მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებული ყველა ტიპის მომსახურება. მომსახურებას ვახორციელებთ საქართველოს ყველა რეგიონში.

ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზების სერვისი
აზომვითი ნახაზების სერვისი
5.0
| 1 შეფასება

გთავაზობთ აზომვითი ნახაზების სერვისს, რომლის გამოყენებით, საშუალება გაქვთ გაიგოთ, უძრავი ქონების ზუსტი ფართობი და დაარეგისტრიროთ საჯარო რეესტრში. აზომვით სამუშაოებს აწარმოებს სერთიფიცირებული პროფესიონალი გეოდეზისტების გუნდი. - ბინის, სარდაფის, სხვენის, დამხმარე ფართის, ავტოფარეხის შიდააზომვითი ნახაზის შედგენა; - მიწის ნაკვეთის და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობების აზომვა, საჯარო რეესტრის 388-ე დადგენილების მიხედვით; - წითელი ხაზების დაკვალვა / საზღვრების დადგენა; - ტოპოგრაფია - ტოპო გეოდეზიური რუკის მომზადება; - კოლონების დაკვალვა - მშენებლობის მონიტორინგი.

ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზების შედგენა
აზომვითი ნახაზების შედგენა
სერვის +4.9
| 12 შეფასება

გთავაზობთ უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების მომზადებას. მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე სპეციალისტები გაგიწევენ კვალიფიციურ კონსულტაციას როგორც ტექნიკური, ასევე სამართლებრივი კუთხით. ნებისმიერი ნახაზის შესრულება უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე აპარატურით, 1 დღეში 100%-იანი სიზუსტით: - უძრავი ქონების აზომვა; - შიდააზომვითი ნახაზი დიზაინერისთვის; - მიწის ნაკვეთის საკადასტრო ნახაზი + ელვერსია; - ტოპო-გეოდეზიური დაგეგმარება; - ნაკვეთის დაკვალვა; (საზღვრების დადგენა) - კოლონების (ღერძების) დაკვალვა; - ავტოფარეხის, სხვენის, სარდაფის, დამხმარე ფართის რეგისტრაცია; - კორპუსის წითელი ხაზების დადგენა-ცვლილება; - უკანონო შენობა-ნაგებობების ლეგალიზაცია; - გამიჯვნა-გაერთიანების სქემატური, სიტუაციური ნახაზები; - ორთოფოტო; -მიწის ნაკვეთის გაფორმება. - სამუშაო საათები: ორშაბათი-კვირა 10:00-20:00.

ტელეფონი

აზომვითი სამუშაოები / Azomviti samushaoebi

აზომვითი სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიები წარმოდგენილია ამ გვერდზე. მომსახურების შესახებ დეტალური ინფორმაცია არის განცხადებების აღწერაში. Azomviti samushaoebis shemsrulebeli kompaniebi warmodgenilia am gverdze. Momsaxurebis shesaxeb detaluri informacia aris gancxadebebis agwerashi.
პრო
აზომვითი ნახაზების შედგენა
აზომვითი ნახაზების შედგენა

LLC GEOCADASTRI (ვმუშაობთ მთელს საქართველოში) კომპნია GEOCADASTRI 2008 წელს დაარსდა და მას შემდეგ არაერთი მსხვილი თუ მცირე წარმათებით ჩაბარებული პროექტი გვაქვს განხორციელებული. ჩვენთან თანამშრომლობა ნიშნავს ნდობას პატიოსნებასა და პროფესიონალიზმს. კონტაქტი. 1)აზომვითი ნახაზების დამზადება / ყველა ტიპის აზმომვა; 2)ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა; ( უახლესი Leica_სა და Stonex_ის ბოლოთაობის აპარატრით) 3)გეოდეზია; (სრული გეოდეზიური მომსახურება) 4)ფასადის აზომვა. ფასადი და ჭრილის დახაზვა; 5)დაკვალვა დემარკაცია. ( წითელი ხაზების მოძიება ) 6)გამიჯვნა / გაერთიანება; 7)საკადასტრო, მიწის აზომვა; 8)ორთოფოტო; პროფესიონალური საინჟინრო აეროგადაღება; 9)რუკების დამზადება, გეოდეზიური აპარატურის გამოყენებით; 12)რელიეფის აგება. (კორდინატებში გასწორებული) დაგვიკავშირდით

ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზები
აზომვითი ნახაზები

მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე გუნდი გთავაზობთ აზომითი ნახაზების ფართო არჩევანს. ჩვენთან თქვენ მიიღებთ მაღალი ხარისხის მომსახურებას უმოკლეს ვადებში. გამოცდილი სპეციალისტები გაგიწევენ კვალიფიციურ კონსულტაციას უფასოდ. ყველა ტიპის ნახაზი მზადდება. თანამედროვე ბოლო თაობის აპარატურის გამოყენებით. ველა ტიპის ნახაზის შესრულება ხდება თანამედროვე ბოლოთაობის აპარატურის გამოყენებით. ვმუშაობთ მთელს საქართველოში ტოპოგრაფიული რუკის დამზადება (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით) 1.შიდა აზომვა; 2.მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზი (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით); 3.მიწის ნაკვეთის საზღვრების დადგენა ნახაზი (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით) 4.ტოპოგრაფიული რუკის დამზადება (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით); 5.ნაკვეთის დაკვალვა საზღვრების დადგენა (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით); 6.შენობის გაბარიტული წერტილების დაკვალვა; 7.კოლონების ღერძების დაკვალვა; 8.გამიჯვნა-გაერთიანების სქემატური ნახაზი; 9.ფართის დაზუსტება; 10.შიდა აზომვითი ნახაზი დიზაინერებისთვის; 11.მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზი; 12.ორთოფოტო და სიტუაციური ნახაზი; 13.ტოპოგრაფია დრონით ( მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური აპარატურისა და თანამედროვე უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით მაღალი ხარისხის ორთოფოტოების და რელიეფის დამზადება )

ტელეფონი
მსგავსი ძიებები