აზომვითი ნახაზების შედგენა

გვერდზე გაერთიანებულია განცხადებები: აზომვითი ნახაზის შედგენა, აზომვითი ნახაზის მომზადება, აზომვითი ნახაზების გაკეთება, აზომვითი ნახაზების დამზადება და ა.შ.
აზომვითი ნახაზების შედგენა
პრო
აზომვითი ნახაზების შედგენა
აზომვითი ნახაზების შედგენა

LLC GEOCADASTRI (ვმუშაობთ მთელს საქართველოში) კომპნია GEOCADASTRI 2008 წელს დაარსდა და მას შემდეგ არაერთი მსხვილი თუ მცირე წარმათებით ჩაბარებული პროექტი გვაქვს განხორციელებული. ჩვენთან თანამშრომლობა ნიშნავს ნდობას პატიოსნებასა და პროფესიონალიზმს. კონტაქტი. 1)აზომვითი ნახაზების დამზადება / ყველა ტიპის აზმომვა; 2)ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა; ( უახლესი Leica_სა და Stonex_ის ბოლოთაობის აპარატრით) 3)გეოდეზია; (სრული გეოდეზიური მომსახურება) 4)ფასადის აზომვა. ფასადი და ჭრილის დახაზვა; 5)დაკვალვა დემარკაცია. ( წითელი ხაზების მოძიება ) 6)გამიჯვნა / გაერთიანება; 7)საკადასტრო, მიწის აზომვა; 8)ორთოფოტო; პროფესიონალური საინჟინრო აეროგადაღება; 9)რუკების დამზადება, გეოდეზიური აპარატურის გამოყენებით; 12)რელიეფის აგება. (კორდინატებში გასწორებული) დაგვიკავშირდით

ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზების შედგენა
eyeნანახი
აზომვითი ნახაზების შედგენა
სერვის +4.9
| 12 შეფასება

გთავაზობთ უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების მომზადებას. მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე სპეციალისტები გაგიწევენ კვალიფიციურ კონსულტაციას როგორც ტექნიკური, ასევე სამართლებრივი კუთხით. ნებისმიერი ნახაზის შესრულება უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე აპარატურით, 1 დღეში 100%-იანი სიზუსტით: - უძრავი ქონების აზომვა; - შიდააზომვითი ნახაზი დიზაინერისთვის; - მიწის ნაკვეთის საკადასტრო ნახაზი + ელვერსია; - ტოპო-გეოდეზიური დაგეგმარება; - ნაკვეთის დაკვალვა; (საზღვრების დადგენა) - კოლონების (ღერძების) დაკვალვა; - ავტოფარეხის, სხვენის, სარდაფის, დამხმარე ფართის რეგისტრაცია; - კორპუსის წითელი ხაზების დადგენა-ცვლილება; - უკანონო შენობა-ნაგებობების ლეგალიზაცია; - გამიჯვნა-გაერთიანების სქემატური, სიტუაციური ნახაზები; - ორთოფოტო; -მიწის ნაკვეთის გაფორმება. - სამუშაო საათები: ორშაბათი-კვირა 10:00-20:00.

ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზების სერვისი
eyeნანახი
აზომვითი ნახაზების სერვისი
5.0
| 2 შეფასება

გთავაზობთ აზომვითი ნახაზების სერვისს, რომლის გამოყენებით, საშუალება გაქვთ გაიგოთ, უძრავი ქონების ზუსტი ფართობი და დაარეგისტრიროთ საჯარო რეესტრში. აზომვით სამუშაოებს აწარმოებს სერთიფიცირებული პროფესიონალი გეოდეზისტების გუნდი. - ბინის, სარდაფის, სხვენის, დამხმარე ფართის, ავტოფარეხის შიდააზომვითი ნახაზის შედგენა; - მიწის ნაკვეთის და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობების აზომვა, საჯარო რეესტრის 388-ე დადგენილების მიხედვით; - წითელი ხაზების დაკვალვა / საზღვრების დადგენა; - ტოპოგრაფია - ტოპო გეოდეზიური რუკის მომზადება; - კოლონების დაკვალვა - მშენებლობის მონიტორინგი.

ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზები
აზომვითი ნახაზები

გთავაზობთ შემდგომ საინჟინრო მომსახურებებს: 1) აზომვითი ნახაზების დამზადება ( ნებისმიერი სირთულის ) 2) მიწის აზომვითი ნახაზების დამზადება 3) წითელი ხაზების დადგენა-დაფიქსირება 4) წერტილების დასმა მიწის ნაკვეთზე 5) შიდა აზომვა, ფართის დაზუსტება 6) ტოპოგრაფიული რუკის დამზადება 7) ორთოფოტოების დამზადება და რელიეფის აგება 8) საკადასტრო ნახაზის დამზადება, მისი გამიჯვნა და ნაწილებად დაყოფა 9) აერო გადაღება თანამედროვე, ბოლო თაობის უპილო საფრენი აპარატებით. 10) მოძრაობის უსაფრთხოების გეგმის შედგენა. 11) გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების დეტალური პროექტირება. 12) სახლამდის, ნაკვეთამდის ან ნებისმიერ კომერციულ ობიეტქამდე მისასვლელი გზის პროექტირება(მისი დეტალური პროექტის შედგენა) 13) დაკარგული ნაკვეთის მიძიება. დარეგისტრირებული მაგრამ დაკარგული ნაკვეთის მოძებნა მისი ზუსტი საზღვრების დადგენა დაფიქსირება. 14) თვალსაჩინო ნახაზების დამზადება როგორც პრეზენტაციებისთვის ასევე ნებისმიერ სახელმწიფო უწყებაში წარსადგენას, ნახაზისა და shape_ფაილის სახით. მომსახურებას ვახორციელებთ ბოლო თაობის აპარატურითა და კომპიუტერული პროგრამების მეშვეობით. ჩვენ ვართ კლიენტზე მასიმალურად მორგებული და ორიენტირებული გუნდი და გთვაზობთ უსწრაფეს დროში ძალიან მაღალი ხარისხის მომსახურებას.

ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზები
აზომვითი ნახაზები

მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე გუნდი გთავაზობთ აზომითი ნახაზების ფართო არჩევანს. ჩვენთან თქვენ მიიღებთ მაღალი ხარისხის მომსახურებას უმოკლეს ვადებში. გამოცდილი სპეციალისტები გაგიწევენ კვალიფიციურ კონსულტაციას უფასოდ. ყველა ტიპის ნახაზი მზადდება. თანამედროვე ბოლო თაობის აპარატურის გამოყენებით. ველა ტიპის ნახაზის შესრულება ხდება თანამედროვე ბოლოთაობის აპარატურის გამოყენებით. ვმუშაობთ მთელს საქართველოში ტოპოგრაფიული რუკის დამზადება (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით) 1.შიდა აზომვა; 2.მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზი (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით); 3.მიწის ნაკვეთის საზღვრების დადგენა ნახაზი (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით) 4.ტოპოგრაფიული რუკის დამზადება (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით); 5.ნაკვეთის დაკვალვა საზღვრების დადგენა (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით); 6.შენობის გაბარიტული წერტილების დაკვალვა; 7.კოლონების ღერძების დაკვალვა; 8.გამიჯვნა-გაერთიანების სქემატური ნახაზი; 9.ფართის დაზუსტება; 10.შიდა აზომვითი ნახაზი დიზაინერებისთვის; 11.მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზი; 12.ორთოფოტო და სიტუაციური ნახაზი; 13.ტოპოგრაფია დრონით ( მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური აპარატურისა და თანამედროვე უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით მაღალი ხარისხის ორთოფოტოების და რელიეფის დამზადება )

ტელეფონი
აზომვითი ნახაზები, ტოპოგრაფია, პროექტირება;
eyeნანახი
აზომვითი ნახაზები, ტოპოგრაფია, პროექტირება;

შპს მესაკუთრე გთავაზობთ ქ ქუთაისში და დასავლეთ საქართველოში სხვადასხვა საჭიროებისათვის აზომვითი ნახაზების მომზადებას, ასევე სერვისებს პროექტირებისთვის: ✔️საცხოვრებელი ფართის შიდა აზომვითი ნახაზი- 50 ლარიდან; ✔️ მიწის საკადასტრო აზოვითი ნახაზი - 50 ლარიდან; ✔️ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება მშენებლობისთვის - 100 ლარიდან; ✔️დაკვალვა) საზღვრების დადგენა, წერტილების დასმა - წერტილი 10 ლარიდან; ✔️მიწის ნაკვეთის და შენობა ნაგეგობის გაყოფა. (გამიჯვნა) - 100 ლარიდან ✔️მიწის ნაკვეთის და შენობა ნაგეგობის გაერთიანება - 50 ლარიდან; ✔️ბინაზე მოშენებული ნაწილის აზომვა -80 ლარიდან; ✔️აღიარების კომისიისთვის საბუთების მომზადება- 100 ლარიდან; ✔️ პროექტირება - კვ.მ - 20 ლარიდან; ✔️გეოლოგიური მომსახურება -300 ლარიდან; ✔️სხვენების და სარდაფების რეგისტრაცია - 100 ლარიდან; ✔️კრების ოქმების და ხელშეკრულებების შედგენა - 30 ლარიდან;; ✔️ უძრავი ქონების ისტორიის კვლევა; ✔️გეოდეზიური მომსახურეობა - 100 ლარიდან; ✔️კონსულტაციები უფასოა; აზომვები ხორციელდება სტაციონალური GPS აპარატით STONEX S850. ბინის აზომვა უახლესი ლაზერული აპარატით. უძრავი ქონების კომპანია "მესაკუთრე" დაფუძნდა და საქმიანობს 2007 წლიდან, ჩვენს კომპანიაში დაგროვილი ცოდნა და გამოცდილება, წარმატებით შესრულებული ანალოგიური სამუშაოები, არსებული თანამედროვე საამზომველო ხელსაწყოები, საშუალებას გვაძლევს წარმატებით განვახორციელოთ თქვენთვის საჭირო სამუშაოები. მის: ქ.ქუთაისი შარტავას ქუჩა #1 (კარფურის მოპირდაპირედ)

მსგავსი ძიებები