ბინაზე მისვლით

ბინაზე მისვლით
ექთანი ბინაზე გამოძახებით
eyeნანახი
ექთანი ბინაზე გამოძახებით

მოგემსახურებათ კვალიფიციური ექთანი ბინაზე მოსვლით. ვასრულებ სამედიცინო მანიპულაციების სრულ სპექტრს: ინექციებს ვენაში, კუნთში, კანში და კანქვეშ. პერიფერიული ვენის კათეტერის ჩადგმა, ინტრავენური ინფუზია (გადასხმა), შარდის ბუშტის კათეტერის ჩადგმა, ჭრილობის დამუშავება,კოლისტომის , ტრაქეოსტომის დამუშავება, მოვლა. .ცისტოსტომის შეცვალა, სტერილური მასალაით. ნაზოგასტრალური (კუჭის) ზონდის ჩადგმა,ნაკერების ამოღება ჩვულებრივი ძაფისაც და დასტეპლერებულისაც. ვემსახურები ნებისმიერი ასაკის პაციენტს, როგორც ბავშვებს, ისე მოზრდილებს. თბილისი თბილისის შემოგარენი