პრო
საადვოკატო/იურიდიული მომსახურება
eyeნანახი
საადვოკატო/იურიდიული მომსახურება

გთავაზობთ საადვოკატო და იურიდიულ მომსახურეობას: 1.სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. 2. საოჯახო სამართალი 3. უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული იურიდიული მომსახურება 4. სარჩელის და შესაგებელის მომზადება ჩვენი გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.

ტელეფონი
პრო
კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება
eyeნანახი
კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება
5.0
| 2 შეფასება

საერთაშორისო საადვოკატო კომპანია ''ნაკაშიძე და პარტნიორები" - Nakshidze&Partners გთავაზობთ, სრულ იურიდიულ მომსახურებას იტალიაში და საქართველოში. ⚫️სისხლის სამართალი: 1. ორდერის გამოწერა, წარმომადგენლობა სამართალდამცავ ორგანოებთან, საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ურთიერთობაში, ასევე საერთო სასამართლოებში; 2. პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული პირის მონახეულება; 3. ბრალდებულის ინტერესების დაცვა სისხლისსამართლებრივი ბრალდების ფარგლებში; 4. მსჯავრდებულის ინტერესების დაცვა პირობით ვადამდე გათავისუფლების, სასჯელის შეცვლის ან შეწყალების საკითხებთან დაკავშირებით; ⚫️ სამოქალაქო სამართალი: 1. საოჯახო დავები 2. მემკვიდრეობითი დავები 3. სახელშეკრულებო დავები 4. სანივთო და ვალდებულებითი დავები 5. უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა 6. ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას პროცენტის და პირგასამტეხლოს შემცირება 7. სამეწარმეო სამართალწარმოება 8. ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი 9. შრომით-სამართლებრივი დავები ⚫️ადმინისტრაციული სამართალი: 1. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება 2. წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან კონსულტაციისთვის დაგვიკავშირდით ალ.ყაზბეგის 47 (მეტრო დელისი) დ.გურამიშვილის 23 ა (მეტრო ღრმაღელე) @Nakshidze&Partners @ნაკაშიძე და პარტნიორები ვებგვერდი: https://advokati.add.ge/

ტელეფონი
იტალიასა და საქართველოში იურიდიული მომსახურება
eyeნანახი
იტალიასა და საქართველოში იურიდიული მომსახურება

საერთაშორისო საადვოკატო კომპანია ''ნაკაშიძე და პარტნიორები" გთავაზობთ, სრულ იურიდიულ მომსახურებას: იტალიაში და საქართველოში ✔️ Asilo Politico თავშესაფრის მოთხოვნა იტალიაში (გასაჩივრება) ✔️ Permesso di Soggiorno და Tessera Sanitaria განახლება; ✔️ მოქალაქეობის მიღების და ოჯახის გაერთიანების საქმისწარმოება; ✔️ იტალიური IBAN-ით სპეციალური საბანკო ანგარიშის გახსნა, ბარათის დამზადება და წარმომადგენლობა; ✔️ PEC და SPID მომსახურება ✔️ ბავშვის გაყვანა საზღვარგარეთ, ალიმენტის დაკისრება; ✔️ ქორწინება და განქორწინება; ✔️ უძრავი ქონების ( მშენებარე ბინის,სახლის,მიწის რეგისტრაცია/გადაფორმება)ყიდვისას პროცესის მართვა; ✔️ ბიზნესის რეგისტრაცია და თქვენი სტატუსის სწორად განსაზღვრა + ბიზნეს მრჩევლის კონსულტაცია; ✔️ მემკვიდრეობის მიღება დისტანციურად და სამემკვიდრეო დავები; ✔️ ოფიციალური თარჯიმანი (ქვესტურაში, ციხეში,სასაზღვრო პოლიციაში, საავადმყოფოში, ადმინისტრაციულ მუნიციპალიტეტში და სხვა) ✔️ იუსტიციის სახლის სერვისები სრულად; ✔️ პასპორტის აღება დისტანციურად; ⚫️ ვუზრუნველვყობთ თქვენს დაცვას/წარმომადგენლობას: საქართველოსა და იტალიაში ყველა ინსტანციის სასამართლოში; ადმინისტრაციულ ორგანოებში, საელჩო, საკონსულო, იუსტიციის სახლში და სამინისტროებში; ⚫️ სამართლებრივი ურთიერთობის რეგულირებას ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან; ⚫️ სტრასბურგის - ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში; კონსულტაციისთვის დაგვიკავშირდით ალ.ყაზბეგის 47 (მეტრო დელისი) დ.გურამიშვილის 23 ა (მეტრო ღრმაღელე) @Nakshidze&Partners @ნაკაშიძე და პარტნიორები ვებგვერდი: www.iuristi.com