თუნუქის ცივად გასწორება

თუნუქის ცივად გასწორება ავტომობილზე სხვადასხვა მიზეზით გაჩენილ დაზიანებებს აღმოფხვრის. მაგალითად, ის გამოიყენება ისეთი მიზნით, როგორიცაა:
  • ნასეტყვის გასწორება;
  • კრილოს გასწორება;
ავტომობილის თუნუქის გასწორება მოთხოვნადი მომსახურებაა, შესაბამისად ბაზარზე არაერთი სპეციალისტი და სახელოსნოა წარმოდგენილი. თუნუქის ხელოსანი მოთხოვნადი სპეციალისტია, რომელსაც ჩვენი პლატფორმის საშუალებით მარტივად დაიქირავებთ. აღსანიშნავია, რომ ჟეშტის ცივად გასწორება ან დასეტყვილი მანქანის გასწორება სტანდარტული მომსახურება არ არის და მისი ღირებულება ფიქსირებული ვერ იქნება. ოსტატის ანაზღაურება სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე დაანგარიშდება, შესაბამისად, ცივად გასწორების ფასი ოსტატთან უნდა შეათანხმოთ. 
თუნუქის ცივად გასწორება