ინდივიდუალური ონლაინ გაკვეთილები მათემატიკაში

ინდივიდუალური ონლაინ გაკვეთილები მათემატიკაში
მომზადება მათემატიკაში
მომზადება მათემატიკაში
5.0
| 2 შეფასება

ვამზადებ ნებისმიერ მსურველს მათემატიკა/უმაღლეს მატემატიკაში, როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე. ვარ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის მიმართულების დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი, 4 წლიანი გამოცდილებით. რაც შეეხება გაკვეთილების ფორმატს, ვმუშაობ, როგორც სკოლის/უნივერსიტეტის, ასევე დამატებითი სახელმძღვანელოებით (დამატებითი სახელმძღვანელოების ელექტრონულ ვერსიებს მიიღებთ ჩემგან). გაკვეთილის ბოლოს მოსწავლე საჭიროებისამებრ იღებს გაკვეთილზე განხილული თემის შესაბამისს კონსპექტს. გარკვეული თემების დამუშავების შემდეგ კი გვექნება შემაჯამებელი წერები, არასაგაკვეთილო პროცესში (ჩემ მიერ დამატებით გამოყოფილ დროს).