იტ

იტ
ყველაფერი ინფორმაციული სისტემების უზრუნველსაყოფად
ყველაფერი ინფორმაციული სისტემების უზრუნველსაყოფად

GITR უზრუზრუნველყოფს კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების განხრით სისტემურ და ქსელურ სამუშაოებს: ✅ ოპერაციული სისტემის Windows-ის სერვისების პაკეტების შექმნას და კომპიუტერულ მოწყობილობაში პირდაპირი ან ქსელის საშუალებით ინსტალაციას. ✅ სასერვერო ოპერაციული სისტემების Windows Server, Exchange Server, Linux Server, Elastix (Voip) Server ინსტალაცია და ადმინისტრირება. ✅ აპლიკაციების სერვისების გამართვა: ADDS, ADCS, UMA, GPO, DNS, DMZ, DHCP, IPv4/IPv6, IIS, FTP, SFTP, TFTP, Quota, Deploy/Snap Deploy, RS, Backup, Mail, Web mail, NAT, VPN, Chat. ✅ ვირტუალური ძრავების VMware Esxi-ის, Hewlett Packard-ის და Hyper-V-ის პროექტირება, ინსტალაცია და ადმინისტრირება. ✅ RAID, NAS, SAN, Cloud სისტემების პროექტირება და ადმინისტრირება. ✅ Web წერა Wix, Wordpress, Brackets-ზე და Hosting-ისათვის ლოკალური დირექტორიების შექმნა. ✅ საგამოცდო შეფასების სისტემების ILias LMS/ Moodle LMS ინსტალაცია გამართვა და ადმინისტრირება. ✅ სერიული აპარატურის (Cisco/MicroTic), Wi-Fi სისტემებისა და სარელეო სისტემების პროგრამირება ადმინისტრირება. ✅ Firewall სისტემები, პორტებისა და სოფტების ფილტრაციის პოლიტიკა. ✅ ტაქტიკური და არატაქტიკური სადგურების პროგრამირება. ✅ კომპიუტერული ქსელებისა და რადიო ქსელების პროექტირება. ✅ კომპიუტერული სისტემებისა და სერვერების აწყობა. ✅ IPTV ტელევიზიის თემატური პაკეტების დაწერა სხვადასხვა ენებზე. ✅ კომპიუტერიდან დაკარგული ფაილების აღდგენა. ✅ ფოტო და ვიდეო მონტაჟი. ✅ კომპიუტერული მოწყობილობების რემონტი და მათი აწყობა.