კაფელ-მეტლახის დაგება ფასი kapel-metlaxis dageba pasi

კაფელ მეტლახის დაგება ფასი განისაზღვრება, მოსაპირკეთებელი ფართის სირთულეების მიხედვით. მისი დაგება უმჯობესია სველ წერტილებში, რადგან იტანს ტენიანობას მარტივად. იხილეთ შემსრულებლები მოცემულ გვერდზე. kapel metlaxis dageba pasi ganisazgvreba, mosapirketebeli partis sirtuleebis mixedvit. misi dageba umjobesia svel certilebshi, radgan itans tenianobas martivad. ixilet shemsruleblebi mocemul gverdze.
კაფელ-მეტლახის დაგება ფასი  kapel-metlaxis dageba pasi