კატეგორიები

განცხადებები

მოვამზადებ "სამოქალაქო განათლებაში"
მოვამზადებ "სამოქალაქო განათლებაში"

ვამზადებ აბიტურიენტებს, ეროვნული გამოცდებისთვის და ასევე მასწავლებლებს (მაძიებელ მასწავლებლებს)საგნის გამოცდისათვის. მუშაობის პროცესში შეისწავლთ თეორიულ და პრაქტიკულ საკითხებს გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ შემოთავაზებული პროგრამის მიხედვით. გამოყენებული იქნება მრავალფეროვანი სასწავლო რესურსები, რაც გაგიადვილებთ, როგორც კონკრეტული მასალის დასწავლას, ასევე მის უკეთ აღქმასა და გააზრებას. სწავლის პროცესი გულისხმობს არა მარტო ფაქტობრივი ცოდნის დაგროვებასა და ძირითადი ტერმინების და ფაქტების დამახსოვრებას, არამედ სხვადასხვა თეორიული საკითხის სწორად აღქმას, შეფასებას და პრაქტიკასთან შედარებას. ასევე შეძლებთ არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის განვითარებას და შეისწავლით ილუსტარციის ანალიზის, პროექტის წერის და სადისკუსიო თემის ჩამოყალიბების ტექნიკებს.