მომზადება ქართულში ხარისხიანად და საფუძვლიანად

მომზადება ქართულში ხარისხიანად და საფუძვლიანად
მომზადება ქართულში
მომზადება ქართულში

ეროვნული, სამაგისტრო და პედაგოგთა პროგრამები კურსი მოიცავს: ესეს წერის სტრუქტურის შესწავლას, პრაქტიკულ ვარჯიშებს, ნიმუშებს, კრიტერიუმებსა თუ ცალ-ცალკე დაშლილ სტრუქტურას. ასევე მხატვრული ხერხების შესწავლას, , ავტორის წერის მანერასა თუ სტილს. ქართული ლიტერატურის პროგრამასა და გრამატიკის იმ ნაწილს, რომელიც საჭიროა ტექსტის რედაქტირებისა და გამართულად წერისათვის. ყოველთვიურად შემოწმდება ცოდნა ტესტირებებით- გამოცდების ფორმატით. პროგრამა ითვალისწინებს ბოლო თვეში ტესტირებების რეგულარულ რეჟიმსა და იმიტირებულ გამოცდას- კურსის დასასრულს,რაც კარგი გამოცდილებაა ნებისმიერი კონკურსანტისთვის. სასწავლო პროცესის დასრულებამდე დადგინდება მოსწავლის საშუალო მაჩვენებელი, რაც საშუალებას მოგვცემს დავინახოთ მოსალოდნელი შედეგი. მოკლე ინფორმაცია პედაგოგის შესახებ: ნინო ნაკაშიძე 2013 წლიდან ამზადებს აბიტურიენტებს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. 2017 წლიდან კი მაგისტრებსა და პედაგოგებს გამოცდებისათვის. მისმა ყველა მოსწავლემ, მაგისტრმა თუ პედაგოგმა გამოცდა წარმატებით ჩააბარა. დაამთავრა ქართული ენისა და ლიტერატურის ფილოლოგია მაგისტრის ხარიხით. ასწავლიდა კერძო და საჯარო სკოლებში. არის სასწავლო ცენტრის”free academy” ორი ფილიალის ადმინისტრატორი. სწავლობდა ასევე ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე და აქვეყნებდა სტატიებს, მუშაობდა რადიოში- საინფორმაციო გადაცემის წამყვანად. პერიოდულად ჩართულია განათლების სამინისტროს პროექტებში- პედაგოგების ტრენერად. არის წიგნის რეცენზიის ავტორი:” ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი დასავლური ოჯახის კარდაკარ”. აქვს youtube-ზე ქართულის ვიდეო გაკვეთილების არხი. Facebook-ზე ქართულის გვერდი...

video play icon ვიდეო
მომზადება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში უმაღლესი შედეგებით
მომზადება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში უმაღლესი შედეგებით

ვამზადებ აბიტურიენტებს ქართულ ენა-ლიტერატურაში უმაღლესი შედეგებით, როგორც დისტანციურ, ისე ფიზიკურ გარემოში. მეცადინეობისას სიღრმისეულად დავამუშავებთ პროგრამულსა და არაპროგრამულ მასალას; ტექსტების რედაქტირებისას საფუძვლიანად შევასწავლი გრამატიკას; აბიტურიენტი ეროვნულ გამოცდებამდე დამოუკიდებლად და საუკეთესოდ შეძლებს ესეს აგებას, წაკითხული ტექსტის გააზრებას, ტექსტის რედაქტირებას. დამხმარე ელექტრონულ ჯგუფში მოსწავლეებისთვის ატვირთულია ციფრული რესურსები: ტესტები, ტექსტები, მაღალქულიანი ესეები, ესეს აგების სტრუქტურა და ყველა მნიშვნელოვანი მასალა, რითაც აბიტურიენტს არ დასჭირდება ზედმეტი თანხის დახარჯვა სამუშაო რესურსების შესაძენად. აგრეთვე, აბიტურიენტს შესაძლებლობა ექნება, მრავალჯერადად მოუსმინოს ახალი მასალის ჩანაწერს. სწავლების საფასური - შეთანხმებით. მეცადინეობას გაუძღვება სწავლების ყველა საფეხურზე სერტიფიცირებული ფილოლოგი მრავალწლიანი გამოცდილებით. გისურვებთ წარმატებებს!

certificates icon სერტიფიკატი
აბიტურიენტების მომზადება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში
აბიტურიენტების მომზადება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

სასწავლო კურსი ითვალისწინებს შემდეგს: აბიტურიენტი სიღრმისეულად შეისწავლის ეროვნული გამოცდისათვის განსაზღვრულ ყველა საპროგრამო ნაწარმოებს. ყოველი ნაწარმოების დამუშავების შემდეგ აბიტურიენტი ადასტურებს თავის ცოდნას ფაქტობრივი ცოდნის განმსაზღვრელი ტესტის საშუალებით; მოსწავლე შეისწავლის ეროვნული გამოცდისათვის განსაზღვრულ გრამატიკულ ნაწილს; შეასრულებს სხვადასხვა სახის შემაჯამებელ და გრამატიკულ დავალებას; მეცადინეობის დაწყებისთანავე აბიტურიენტი აქტიურად იმუშავებს ტექსტების რედაქტირებაზე; მოსწავლე შეისწავლის ესეს/თხზულების წერის სტრუქტურას; შესაძლებლობა ექნება, გარდა საპროგრამო ნაწარმოებებისა, ესეს დავალება შეასრულოს არასაპროგრამო/უცხო ტექსტებზე, რაც აუმაღლებს ზოგადი ცოდნის დონეს, ხოლო აღნიშნული პრაქტიკა ძალიან კარგი გამოცდილებაა ლიტერატურული პარალელების გამოსაყენებლად. მოსწავლე ყოველი თვის ბოლოს წერს ეროვნული გამოცდის იმიტირებულ ტესტს, რაც გვეხმარება თვითრეფლექსიაში. სწავლების გრაფიკი და გადასახადი განისაზღვრება ინდივიდუალურად. მასწავლებლის კომპეტენცია: ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის მაგისტრი, შესაბამისი საგნობრივი კომპეტენციის დამადასტურებელი სერიტიფიკატითა და გამოცდილებით; სტატუსი - უფროსი მასწავლებელი;