მწერებისგან დაცმავი ბადე

მწერებისგან დაცმავი ბადე