საკადასტრო ნახაზების შედგენა / Sakadastro naxazebis shedgena

საკადასტრო ნახაზების შედგენა გჭირდებათ? დაათვალიერეთ ამ გვერდზე გაერთიანებული განცხადებები და დაუკავშირდით სასურველ კომპანიას. მომსახურების შესახებ ვრცელი ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელია განცხადებების აღწერაში. Sakadastro naxazebis shedgena gchirdebat? Daatvalieret am gverdze gaertianebuli gancxadebebi da daukavshirdit sasurvel kompanias. Momsaxurebis shesaxeb vrceli informaciis naxva shesadzlebelia gancxadebebis agwerashi.
საკადასტრო ნახაზების შედგენა / Sakadastro naxazebis shedgena
პრო
აზომვითი ნახაზების მომზადება
eyeნანახი
აზომვითი ნახაზების მომზადება

landmark- ი გთავაზობთ სხვადასხვა საჭიროებისათვის აზომვითი ნახაზების მომზადებას: 1.საცხოვრებელი ფართის შიდა აზომვითი ნახაზი; (საჯარო რეესტრში სარეგისტრაციო) (გაყოფა, ფართების განაწილება) 2.საკადასტრო აზოვითი ნახაზი; (საჯარო რეესტრში სარეგისტრაციო)(გაყოფა გაერთიანება) 3.ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება;(სამშენებლო პირობების დასადგენად)(საპროექტო ტერიტორიის მოკვლევა) 4. საზღვრების დადადგენა;(დაკვალვა)საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების საზღვრების დასმა 5. მიწის ნაკვეთის და შენობა ნაგეგობის გაყოფა. (გამიჯვნა) 6. სამშენებლო გეოდეზიოური მომსახურება(შენობების და ღერძების დაკვალვა-მოცულობის დათვლა 7.შენობა ნაკგებობის ექსპლუატიაცის ნახაზების მომზადება 8. მიწის ნაკვეთის შემოღობვა მავთულხლართის გაბმა

ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზების შედგენა
eyeნანახი
აზომვითი ნახაზების შედგენა
სერვის +4.9
| 12 შეფასება

გთავაზობთ უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების მომზადებას. მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე სპეციალისტები გაგიწევენ კვალიფიციურ კონსულტაციას როგორც ტექნიკური, ასევე სამართლებრივი კუთხით. ნებისმიერი ნახაზის შესრულება უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე აპარატურით, 1 დღეში 100%-იანი სიზუსტით: - უძრავი ქონების აზომვა; - შიდააზომვითი ნახაზი დიზაინერისთვის; - მიწის ნაკვეთის საკადასტრო ნახაზი + ელვერსია; - ტოპო-გეოდეზიური დაგეგმარება; - ნაკვეთის დაკვალვა; (საზღვრების დადგენა) - კოლონების (ღერძების) დაკვალვა; - ავტოფარეხის, სხვენის, სარდაფის, დამხმარე ფართის რეგისტრაცია; - კორპუსის წითელი ხაზების დადგენა-ცვლილება; - უკანონო შენობა-ნაგებობების ლეგალიზაცია; - გამიჯვნა-გაერთიანების სქემატური, სიტუაციური ნახაზები; - ორთოფოტო; -მიწის ნაკვეთის გაფორმება. - სამუშაო საათები: ორშაბათი-კვირა 10:00-20:00.

ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზები - არქიტექტურა - კონსტრუქციები
eyeნანახი
აზომვითი ნახაზები - არქიტექტურა - კონსტრუქციები

საპროექტო/სამშენებლო კომპანია "პოინტ ჯგუფი" გთავაზობთ შემდეგ სერვისებს: - შიდა ნახაზების მომზადება - მიწის საკადასტრო ნახაზების მომზადება (ფურცლისა და ელექტრონული ვერსია) - მიწის ნაკვეთების გამიჯვნა/გაერთიანების ნახაზების მომსადება - წითელი ხაზების დადგენა კორექტირება - წითელი ხაზების დაკვალვა - სამშენებლო/საპროექტო ღერძების დაკვალვა - ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება - სიტუაციური ნახაზების შედგენა - ორთო ფოტოს მომზადება - მოცულობის დათვლა - არქიტექტურული პროექტი და შენობა–ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დადგენა (41-ე დადგენილება) - ინტერიერის დინაინი - ექსტერიერის დიზაინი - ფოტომონტაჟი - მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცება - (გაპი) - ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტი-გრგ-ს მომზადება - კონსტრუქციული დაგეგმარება - დასკვნა მდგრადობის შესახებ - კონსტრუქციული დასკვნა

ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზების შედგენა
აზომვითი ნახაზების შედგენა

LLC GEOCADASTRI (ვმუშაობთ მთელს საქართველოში) კომპნია GEOCADASTRI 2008 წელს დაარსდა და მას შემდეგ არაერთი მსხვილი თუ მცირე წარმათებით ჩაბარებული პროექტი გვაქვს განხორციელებული. ჩვენთან თანამშრომლობა ნიშნავს ნდობას პატიოსნებასა და პროფესიონალიზმს. კონტაქტი. 1)აზომვითი ნახაზების დამზადება / ყველა ტიპის აზმომვა; 2)ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა; ( უახლესი Leica_სა და Stonex_ის ბოლოთაობის აპარატრით) 3)გეოდეზია; (სრული გეოდეზიური მომსახურება) 4)ფასადის აზომვა. ფასადი და ჭრილის დახაზვა; 5)დაკვალვა დემარკაცია. ( წითელი ხაზების მოძიება ) 6)გამიჯვნა / გაერთიანება; 7)საკადასტრო, მიწის აზომვა; 8)ორთოფოტო; პროფესიონალური საინჟინრო აეროგადაღება; 9)რუკების დამზადება, გეოდეზიური აპარატურის გამოყენებით; 12)რელიეფის აგება. (კორდინატებში გასწორებული) დაგვიკავშირდით

ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზები
eyeნანახი
აზომვითი ნახაზები

მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე გუნდი გთავაზობთ აზომითი ნახაზების ფართო არჩევანს. ჩვენთან თქვენ მიიღებთ მაღალი ხარისხის მომსახურებას უმოკლეს ვადებში. გამოცდილი სპეციალისტები გაგიწევენ კვალიფიციურ კონსულტაციას უფასოდ. ყველა ტიპის ნახაზი მზადდება. თანამედროვე ბოლო თაობის აპარატურის გამოყენებით. ველა ტიპის ნახაზის შესრულება ხდება თანამედროვე ბოლოთაობის აპარატურის გამოყენებით. ვმუშაობთ მთელს საქართველოში ტოპოგრაფიული რუკის დამზადება (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით) 1.შიდა აზომვა; 2.მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზი (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით); 3.მიწის ნაკვეთის საზღვრების დადგენა ნახაზი (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით) 4.ტოპოგრაფიული რუკის დამზადება (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით); 5.ნაკვეთის დაკვალვა საზღვრების დადგენა (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით); 6.შენობის გაბარიტული წერტილების დაკვალვა; 7.კოლონების ღერძების დაკვალვა; 8.გამიჯვნა-გაერთიანების სქემატური ნახაზი; 9.ფართის დაზუსტება; 10.შიდა აზომვითი ნახაზი დიზაინერებისთვის; 11.მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზი; 12.ორთოფოტო და სიტუაციური ნახაზი; 13.ტოპოგრაფია დრონით ( მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური აპარატურისა და თანამედროვე უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით მაღალი ხარისხის ორთოფოტოების და რელიეფის დამზადება )

ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზების დამზადება
აზომვითი ნახაზების დამზადება

გთავაზობთ მაღალი ხარისხის საინჟინრო სერვისებს: 1) აზომვები, აზომვითი ნახაზების დამზადება (ყველანაირი ტიპის აზომვა), 2) ტოპოგრაფია (ტოპოგრაფიული გეგმის დამზადება) 3) ფასადი და ჭრილი. ფასადის აზომვა, შენობის 3D მოდელის აგება 4) დაკვალვა 5) სევაკუაციო გეგმების დამზადება 6) ლეგალიზაციის ნახაზების დამზადება 7) გამიჯვნა გაერთიანება 8) საევაკუაციო გეგმების დამზადება 9) აეროგადაღება დრონით გადაღება 10) ორთოფოტოების დამზადება დრონებით (კორდინატებში სწორი სხვა. თქვენ მოგემსახურებიან გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები. 11) კოლონების დაკვალვა (შენობის კოლონის რერძების იგივე ცენტრების დასმა) 12) გეოდეზია, ყველა ტიპის გეოდეზიური მომსახურება

ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზების სერვისი
eyeნანახი
აზომვითი ნახაზების სერვისი
5.0
| 2 შეფასება

გთავაზობთ აზომვითი ნახაზების სერვისს, რომლის გამოყენებით, საშუალება გაქვთ გაიგოთ, უძრავი ქონების ზუსტი ფართობი და დაარეგისტრიროთ საჯარო რეესტრში. აზომვით სამუშაოებს აწარმოებს სერთიფიცირებული პროფესიონალი გეოდეზისტების გუნდი. - ბინის, სარდაფის, სხვენის, დამხმარე ფართის, ავტოფარეხის შიდააზომვითი ნახაზის შედგენა; - მიწის ნაკვეთის და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობების აზომვა, საჯარო რეესტრის 388-ე დადგენილების მიხედვით; - წითელი ხაზების დაკვალვა / საზღვრების დადგენა; - ტოპოგრაფია - ტოპო გეოდეზიური რუკის მომზადება; - კოლონების დაკვალვა - მშენებლობის მონიტორინგი.

ტელეფონი
პრო
აზომვითი მომსახურება  აზომვები ყველა ტიპის,  ტოპორუკები
eyeნანახი
აზომვითი მომსახურება აზომვები ყველა ტიპის, ტოპორუკები
5.0
| 1 შეფასება

ვმუშაობთ Leica / Trimble / Stonex _ ის აპარატურით გვაქვს როგორც GPS სისტემები ასევე ამ მაღალი სიზუსტის ელექტრო ტახეომეტრები ( Total Station ) და უპილოტო საფრენი აპარატები. ჩვენი სერვისები: აზომვითი სამუშაოები სრული საამზომველო მომსახურება: შიდა აზომვა / ფართის დაზუსტება მიწის აზომვა / საკადასტრო აზომვა წერტილების დასმა მიწის ნაკვეთზე წითელი ხაზების დადგენა და დაფიქსირება ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა. ნებისმიერი ტიპის ტოპოგრაფიული რუკის მომზადება აეროგადაღება და ორთოფოტოების დამზადება დრონებით საინჟინრო დრონებითა და მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური აპარატუსი გამოყენებით გთავაზობთ უმოკლეს დროში მაღალი სიზუსტის და გარჩევადობის ორთოფოტოების დამზადება და რელიეფის სივრცითი მოდელის აგებატოპოგრაფია დრონით) მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებული ყველა ტიპის მომსახურება. მომსახურებას ვახორციელებთ საქართველოს ყველა რეგიონში.

ტელეფონი

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები / Sakadastro azomviti naxazebi

საკადასტრო აზომვითი ნახაზის შედგენა თუ გჭირდებათ, ამ გვერდზე იხილავთ კომპანიების განცხადებებს, რომლებიც დაგეხმარებიან ამ საქმის გაკეთებაში. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია აღწერებში. Sakadastro azomviti naxazis shedgena tu gchirdebat, am gverdze ixilavt kompaniebis gancxadebebs, romlebic dagexmarebian am saqmis gaketebashi. Detaluri informacia mocemulia agwerebshi.
პრო
აზომვითი ნახაზები (სერთიფიცირებული)
აზომვითი ნახაზები (სერთიფიცირებული)
სერვის +5.0
| 10 შეფასება

,,Zome.ge" გთავაზობთ!!! ✅მიწის საკადასტრო აზომვა (გამიჯვნა, გაერთიანება) ✅დაკვალვა ✅შიდა აზომვა (გამიჯვნა, გაერთიანება) ✅სიტუაციური ნახაზის მომზადება. უპირატესობა: თანამედროვე სტანდარტების გეოდეზიური და მანძილსაზომი ხელსაწყოები; (STONEX/BOSH) სერთიფიცირებული ამზომველი; საჯარო რეესტრის სტანდარტების შესაბამისი, მაღალი სიზუსტით შესრულებული ნახაზები; თქვენს დროზე მორგებული გრაფიკი; ხელმისაწვდომი ფასები; COVID-19-თან დაკავშირებული უსაფრთხოების წესების სრული დაცვა; თქვენთვის საჭირო საკითხებთან დაკავშირებით კონსულტაცია უფასოა!

certificates icon სერტიფიკატი
video play icon ვიდეო
ტელეფონი
მსგავსი ძიებები