საქარე მინაზე ნაკენჭარის მოშორება - saqare minaze makenchris moshoreba

დიდი ხნის მერე მანქანას საქარე მინებზე ხშირად ბზარები ჩნდება, ნაკაწრები, გამოსახულება ბუნდოვანი ხდება. ამის მოგვარება შეიძლება, თუ საქარე მინას დაზიანებულ ნაწილებს მოვაშორებთ და გავაახლებთ. იპოვეთ შესაბამისი ხელოსანი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. didi xnis mere manqanis saqare minebze xshirad bzarebi chndeba, nakacrebi, gamosaxuleba bundovani xdeba. amis mogvareba sheidzleba, tu saqare minas dazianebul nacilebs movashorebt da gavaaxlebt. ipovet shesabamisi xelosani am problemis mosagvareblad.