fb
პრო
ინდივიდუალური მეწარმეების ბუღალტრული მომსახურება
ინდივიდუალური მეწარმეების ბუღალტრული მომსახურება

ინდივიდუალურ მეწარმეებს გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურებას (როგორც მცირე ბიზნესის სტატუსით, ასევე საერთო წესით დაბეგვრის შემთხვევაში). ✅ განვლილი და მიმდინარე პერიოდის ბუღალტრული ბაზის: ▪️ შექმნა ▪️ მოწესრიგება ▪️ წარმოება ✅ მომსახურება მოიცავს: ▪️RS-ის პორტალზე მუშაობა და კონტროლი; ▪️პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება; ▪️შესრულებული ოპერაციების დამუშავება და აღრიცხვა პროგრამა ORIS-ში; ▪️ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო, ასევე საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა; ▪️სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარდგენა; ▪️კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში; ▪️კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა ბუღალტრული საქმიანობების შესრულება. ✅ შემიძლია, შემოგთავაზოთ საქმისადმი დიდი პასუხისმგებლობა, დროული და ხარისხიანი სამუშაოს შესრულება. ✴ რაც მთავარია, ამ მომსახურების ფასები, თქვენს შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული.

certificates icon სერტიფიკატი
ტელეფონი
პრო
სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება/გასაჩივრება
სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება/გასაჩივრება

ჯეოსილქროუდის პროფესიონალთა გუნდი გთავაზობთ სრულ სატენდერო მომსახურებას, სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებას საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად, ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში გასაჩივრების/საჩივრის წარდგენის უზრუნველყოფას და სხვა... სასურველი ტენდერის შერჩევის შემდეგ, ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ უნაკლოდ მოამზადოთ ყველა საჭირო დოკუმენტაცია ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, მათ შორის: 1.სატენდერო მომსახურება მოამზადოთ და შეადგინოთ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტაცია; 2. მოიძიოთ და მოითხოვოთ საჭირო დოკუმენტები სახელმწიფო უწყებებიდან, ბანკებიდან და სხვა ორგანიზაციებიდან (საჭიროების შემთხვევაში); დააზუსტოთ ტენდერის პირობები და მოთხოვნები. 3. დოკუმენტაციის მომზადების პარალელურად ჩვენ ვახორციელებთ ზოგად კონსულტაციას და შეფასებას სატენდერო პირობებიდან გამომდინარე, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ტენდერში გამარჯვების ალბათობას. ჩვენი მომსახურება ასევე მოიცავს სასურველი ტენდერების მონიტორინგს და შემდგარი ტენდერების ანალიზს ფასის თუ სხვა კომერციული ინტერესების მონიტორინგის მიზნით. ტენდერის წარმატებით დასრულების შემდგომ ჩვენ ვახდენთ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შედგენა-კორექტირებას თქვენი ინტერესების დაცვით. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ყველა იურიდიული ნორმატივის დაცვით ტენდერის შედეგების გასაჩივრებაში, თუკი ამის ობიექტური საჭიროება და დასაბუთება არსებობს (არაკეთილსინდისიერი ვაჭრობა). ჩვენი გუნდი გთავაზობთ, ასევე საჩივრების მომზადებასა და დავების საბჭოში წარდგენაში დახმარებას.

ტელეფონი
ბუღალტერი დისტანციურად
ბუღალტერი დისტანციურად
5.0
| 1 შეფასება

გთავაზობთ ყველა სახის საბუღალტრო და ბიზნეს მომსახურებას: • საგადასახადო დეკლარაციების ჩაბარება (rs.ge) შპს, ი/მ, მცირე მეწარმე, მიკრო მეწარმე და ა.შ. • ფინანსური ანგარიშგებების ჩაბარება (reportal.ge, saras.ge) • სტატისტიკური ინფორმაციების ჩაბარება (geostat.ge) • საფინანსო კომპანიების ფინანსური ინფორმაციების ჩაბარება ეროვნულ ბანკში. • წინა წლების საგადასახადო და ფინანსური აუდიტი. • ბუღალტრული აღრიცხვა (მათ შორის წინა პერიოდების) პროგრამულად. • კონსულტაცია ბიზნესის გახსნასთან დაკავშირებით. • დოკუმენტების გაფორმება, კონსულტაცია ხელშეკრულებების გაფორმებებთან დაკავშირებით. მოგემსახურებათ, 13 წლიანი გამოცდილების მქონე ბუღალტერი, საკუთარი პროგრამით. ამჟამად ვაკეთებ შპს-ებისა და ი.მ.-ების ბუღალტერიას. ასევე წინა პერიოდების ბუღალტრულ აღრიცხვას, შემოწმებას ფინანსური და საგადასახადო კუთხით. ვაბარებ ფინანსურ ანგარიშგებებსა და დეკლარაციებს. მაქვს გამოცდილება შემდეგ სფეროებში : საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, დისტრიბუცია, იმპორტ-ექსპორტი, წარმოება, კაფე-რესტორანი, მშენებლობა, ტურიზმი, ავტოტექმომსახურება და ა.შ ამ ეტაპისთვის ვემსახურები 5 იურიდიულ პირს.

ბუღალტერი/საბუღალტრო მომსახურება
ბუღალტერი/საბუღალტრო მომსახურება

გთავაზობთ საბუღალტრო/ბუღალტრის მომსახურებას, ნებისმიერი ზომის, სირთულის და საქმიანობის კომპანიებს, ასევე მცირე და ინდივიდუალურ მეწარმეებს. - პირველადი დოკუმენტების მიღება/დამუშავება დაარქივება. (ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი, ხელშეკრულება და ა.შ) - RS-ის პორტალზე მუშაობა/კონტროლი, - ხელფასები, საპენსიო, საშემოსავლო, გამოთვლა დარიცხვა. - საბანკო გადარიცხვების განხორციელება; - დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა. - იმპორტის დოკუმენტაციის მომზადება, საბაჟო პროცესის ორგანიზება.თუ გაქვთ მცირე და საშუალო ბიზნესი გთავაზობთ გამართულ, სანდო და ხარისხიან ბუღალტრულ მომსახურებას დისტანციურად ✅ განვლილი და მიმდინარე პერიოდის ბუღალტრული ბაზის: ▪️ შექმნა ▪️ მოწესრიგება ▪️ წარმოება ✅ მომსახურება მოიცავს: ▪️RS-ის პორტალზე მუშაობა და კონტროლი; ▪️პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება; ▪️საბანკო ოპერაციების შესრულება; ▪️ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო, ასევე საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა; ▪️კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში; ▪️კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა ბუღალტრული საქმიანობების შესრულება. ✅ შემიძლია, შემოგთავაზოთ საქმისადმი დიდი პასუხისმგებლობა, დროული და ხარისხიანი სამუშაოს შესრულება. მოგემსახურებათ, __ წლიანი გამოცდილების მქონე სერთიფიცირებული ბუღალტერი, საკუთარი პროგრამით. ამჟამად ვაკეთებ შპს-ებისა და ი.მ.-ების ბუღალტერიას. ასევე წინა პერიოდების ბუღალტრულ აღრიცხვას, შემოწმებას ფინანსური და საგადასახადო კუთხით. ვაბარებ ფინანსურ ანგარიშგებებსა და დეკლარაციებს.

საბუღალტრო მომსახურება
საბუღალტრო მომსახურება

გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურებას მცირე მეწარმეებს, ინდივიდუალურ მეწარმეებს და შპს-ებს. გიწარმოებთ საბუღალტრო აღრიცხვას დავამუშავებთ პირველად დოკუმენტებს, გადაგიგზავნით ყოველთვიურ და წლიურ დეკლარაციებს. გვაქ საბუღალტრო პროგრამა ორის-ი.. მოქმედი, სერთიფიცირებული ბუღალტერბი გაგიწევთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას საკუთარი პროგრამით ( Oris). მოგიწესრიგებთ ფინანსურ მხარეს, თქვენი ინტერესების მაქსიმალური დაცვით. საჭიროების შემთხვევაში, დაგეხმარებით საბანკო გადარიცხვების შესრულებაში და, ასევე, პირველადი დოკუმენტაციების მომზადებაში. 1. პროგრამაში აღრიცხვა; 2. დეკლარაციების ჩაბარება; 3. დისტანციური კონსულტაცია; 4.ანგარიშგებები; 5.დამატებითი პაკეტი; ( საოპერაციო საქმიანობა) 6. ხელმისაწვდომი ფასი.

ბუღალტრული მომსახურება
ბუღალტრული მომსახურება

ბიზნეს ოპერატორებს გთავაზობთ სრულ ბუღალტრულ მომსახურებას როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. მაქვს 10 წლიანი გამოცდილება. ▪️RS-ის პორტალზე მუშაობა და კონტროლი; ▪️პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება; ▪️საბანკო ოპერაციების შესრულება; ▪️შესრულებული ოპერაციების დამუშავება და აღრიცხვა პროგრამა ORIS-ში, 1C -ში, ბალანსში და Superfin_ში ▪️ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო, ასევე საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა; ▪️ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა ანგარიშგების პორტალზე; ▪️სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარდგენა; ▪️კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში; ▪️კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა ბუღალტრული საქმიანობების შესრულება.

ფინანსური და საბუღალტრო მომსახურება
ფინანსური და საბუღალტრო მომსახურება

თუ გსურთ, თქვენი კომპანიის ფინანსები მართოს გამოცდილმა და სანდო კომპანიამ მაშინ ეს - შპს გრინვუდი - LTD Greenwood -ია. შპს მოგემსახურებათ შემდეგი ფასებითა და საქმიანობის ტიპით .✅☑ FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086183232091 საიტი: www.agricxva.com.ge ✔ მცირე მეწარმეები დეკლარირება - 50 ლარიდან ✔ ბუღალტრული მომსახურება - 400 ლარიდან დღგს გარეშე ✔ფინანსური მომსახურება - 400 ლარიდან დღგს გარეშე ✔რეპორტინგი - 400 ლარიდან დღგს გარეშე ✔სატენდერო მომსახურება - 500 ლარიდან დღგს გარეშე ✔იურიდიული მომსახურება - 500 ლარიდან დღგს გარეშე ✔ლოჯისტიკური მომსახურება - 500 ლარიდან დღგს გარეშე ✔აუდიტორული მომსახურება - 1000 ლარიდან დღგს გარეშე ✔თარგმნა სხვადასხვა ენებზე - 20 ლარიდან დღგს გარეშე ✔ხარჯთაღრიცხვის მომზადება - 500 ლარიდან დღგს გარეშე ✔ქონების შეფასება - 400 ლარიდან დღგს გარეშე მინდა, აგრეთვე, ავღნიშნო, რომ შპს ,,გრინვუდი'' საქმიანობას ეწევა 2017 წლიდან. თქვენ მიიღებთ გამოცდილი გუნდის ,საუკეთესო მომსახურებას. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მოგვმართეთ. ☎️☎️ დარეკეთ ან მოგვწერეთ მეილზე Greenwoodfinance2017@Gmail.com გისურვებთ წარმატებას.✔✅

ბუღალტერი
ბუღალტერი

თუ გაქვთ მცირე და საშუალო ბიზნესი გთავაზობთ გამართულ, სანდო და ხარისხიან ბუღალტრულ მომსახურებას დისტანციურად ✅ განვლილი და მიმდინარე პერიოდის ბუღალტრული ბაზის: ▪️ შექმნა ▪️ მოწესრიგება ▪️ წარმოება ✅ მომსახურება მოიცავს: ▪️RS-ის პორტალზე მუშაობა და კონტროლი; ▪️პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება; ▪️საბანკო ოპერაციების შესრულება; ▪️ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო, ასევე საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა; ▪️კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში; ▪️კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა ბუღალტრული საქმიანობების შესრულება. ✅ შემიძლია, შემოგთავაზოთ საქმისადმი დიდი პასუხისმგებლობა, დროული და ხარისხიანი სამუშაოს შესრულება. ✴ რაც მთავარია, ამ მომსახურების ფასები, თქვენს შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული. დეტალებზე დამიკავშირდით ნომერზე, mail: jalo3036@gmail.com

ბუღალტრული მომსახურება
ბუღალტრული მომსახურება

გთავაზობთ სანდო და ხარისხიან ბუღალტრულ მომსახურებას. მომსახურება მოიცავს: ▪️RS-ის პორტალზე მუშაობა და კონტროლი; ▪️პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება; ▪️საბანკო ოპერაციების შესრულება; ▪️შესრულებული ოპერაციების დამუშავება და აღრიცხვა პროგრამა ORIS-ში; ▪️ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო, ასევე საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა; ▪️ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა ანგარიშგების პორტალზე; ▪️სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარდგენა; ▪️კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში; ▪️კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა ბუღალტრული საქმიანობების შესრულება. ჩვენი პასუხისმგებლობა, როგორც აუდიტორული ასევა საბუღალტრო მომსახურებაზე დაზღვეულია. დეტალებზე დამიკავშირდით მეილი: lela.janelidze@auditingcompanyexpert.com

ბუღალტერი, აუდიტი, საგადასახადო კონსულტანტი
ბუღალტერი, აუდიტი, საგადასახადო კონსულტანტი
5.0
| 3 შეფასება

მოგემსახურებით საკუთარი პროგრამით ყოველდღიური საბუღალტრო საქმიანობის წარმოებაში, ორგანიზაციის შიდა პოლიტიკის გამართვაში, აუდიტის ჩატარება- წლიური ფინანსური რეპორტების წარდგენა, საპენსიო სქემის რეპორტალის დალაგება, საქსტატის ფორმების შევსება, წლიური და კვარტლური დეკლარაციების წარმოება, ბანკთან თანამშრომლობა საკრედიტო ხაზის და გრანტების მიღების დაფინასების დოკუმენტაციის მომზადება , ლიცენზიების და აუქციონის წესის და ნორმების დაცვის საფუძველზე საჭირო ქეისის სისრულეში მოყვანა, საგადასახადო ჯარიმების გაუქმების/შემცირების საქმის წარმართვა და ინდივიდუალური ქეისების განხილვა შემოსავლების სამსახურში, ორგანიზაციაში კრიპტო აქტივების ბრუნვის საბუღალტრო საქმიანობის განხორციელება და აიტი დეველოპერული საქმიანობის განხორციელების გზით, ინგლისურ ენოვანი ბუღალტერიის წარმოება, დღგ-ს კვალიფიციური სტატუსის მოპოვება და სხვადასხვა საფინანსო საქმის წარმოება, იმპორტ-ექსპორტი-რეექსპორტის (ლოჯისტიკა) წინასწარი დეკლარაციების წარმოება და მასთან დაკავშირებული საბანკო ტრანზაქციების განხორციელება, ტრენერი საგადასახადო და საბუღალტრო მიმართულებით, ინდივიდუალური სწავლების მეთოდი დისტანციური. მოგემსახურებით, 12 წლიანი გამოცდილების მქონე ბუღალტერი, სამშენებლო, სადისტრიბუციო, აიტი დეველოპერული, და სხვადასხვა მიმართულებით საგადასახადო კონსულტანტი და აუდიტი ... ირინა ორდენიძე

გთავაზობთ ბუღალტრულ მომსახურებას
გთავაზობთ ბუღალტრულ მომსახურებას

გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურებას, თქვენს ბიზნესზე მორგებულს ვარ ACCA-ს კურსდამთავრებული,Saras.ge-ზე რეგისტრირებული სერთიფიცირებული მთავარი ბუღალტერი 12 წელზე მეტი გამოცდილებით, განიხილება როგორც თქვენი ოფისიდან მუშაობა კვირის დღეებში შეთანხმებით, ასევე ჩვენი ოფისიდან გთავაზობთ დისტანციურ მომსახურებას , გამოცდილების სფეროები : იმპორტი, ექსპორტი, ვაჭრობა, მომსახურება, სამშენებლო-სარემონტო ,სასტუმროს ბუღალტერია მოგიწესრიგებთ წინა პერიოდის ბუღალტრულ აღრიცხვიანობას, საგადასახდო დეკლარაციების მონიტორინგ სისწორეს, საკუთარი ბუღალტრული პროგრამით : ორის ბუღალტერია განახლებული ბოლო ვერსია. ბუღალტრულ მომსახურებასთან ერთად გთავაზობთ : ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებას და წარდგენას Reportal.ge-ზე, საგადასახდო დეკლარაციები, მგვ ვალდებულების რეგისტრაცია და მგვ დეკლარაციების ჩაბარება, საგადასახდაო სიახლეებიის მუდმივი კონსულტაცია და მონიტორინგი, საპენსიო და სტატისტიკის დეკლარაციები.

საბუღალტრო მომსახურება _ ანგარიშგების მომზადება
საბუღალტრო მომსახურება _ ანგარიშგების მომზადება

ვარ პროფესიონალი სერთიფიცირებული ბუღალტერი. (ACCA ) გავლი მაქვს სრული კურსი. მაქვს 20 წლიანი გამოცდილება. ჩემს გუნდათ ერთად გაგიწევთ ბუღალტრულ მომსახურებას, IFRS-ის სტანდარტების შესაბამისად: დაგილაგებთ ბუღალტერიას; გადაგიგზავნით დეკლარაციებს; გავაკეთებთ საბანკო ოპერაციებს. მოგიმზადებთ ფინანსურ ანგარიშგებას. ვმუშაობ პროგრამა სუპერფინში. (მაქვს საკუთარი პროგრამა სუპერფინი) წარმატებით მაქვს ჩატარებული 25 და მეტი კომპანიის აუდიტორული შემოწმება. ვემსახურები თავისუფალი სავაჭრო ზონის კომპანიებს. ასევე, მაქვს თიზის საკანონმდებლო საკითხებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება .

certificates icon სერტიფიკატი
ბუღალტერის მომსახურება
ბუღალტერის მომსახურება

სრული ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურად ! • ყოველდღიური ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებისა („ფასს“/”IFRS”) და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა სრული დაცვით; • განხორციელებულ ტრანზაქციებთან დაკავშირებული პირველადი დოკუმენტაციის შედგენა, მომზადება და დამუშავება; • საბიუჯეტო გადასახადების წარმოშობის პროცესების სრული აღრიცხვა და ყოველთვიური/ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციების წარდგენა; (დამატებითი ღირებულების გადასასადი, საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი, ქონების გადასახადი, აქციზის გადასახადი) • წლიური სავალდებულო ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა; • ბანკის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა; (სასურველი სესხის მიღებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მიწოდება) • სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარდგენა; • აღრიცხული დოკუმენტაციის ელექტრონული ბაზის შექმნა, რაც განკუთვნილია ფაილების სარეზერვო საცავში შენახვისათვის. • ყოველთვიური და ყოველწლიური ფინანსური რეპორტინგი, საბალანსო უწყისებისა და ანალიზის წარდგენა; (მოგება-ზარალის, ფულადი სახსრების მოძრაობისა და კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება) •სრული პასუხისმგებლობა დაკისრებულ ვალდებულებებზე ! მომსახურების ფასი დამოკიდებულია ორგანიზაციის წლიურ ბრუნვაზე და დღიურ მოცულობით საქმიანობაზე. რეზიუმე მითითებულია განცხადების ბოლოს. დეტალური ინფორმაციისათვის დამიკავშირდით.

ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურად, კონსულტაციები
ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურად, კონსულტაციები

გთავაზობთ ყველა სახის საბუღალტრო და ბიზნეს მომსახურებას, (ქართულ და რუსულ ენაზე) დისტანციურად ასევე შესაძლებელია შთანხმებაც, მაქვს საკუთარი საბუღალტრო პროგრამა, მაქვს 12 წლიანი გამოცდილება. ამჟამად ვაკეთებ ი/მ , მცირე მეწარმის და შპს -ს ბუღალტერიას. სამშენებლო , სავაჭრო , სადისტრიბუციო, სარეკლამო, სოფლის მეურნეობის და სხვა სფეროებში ამჟამად ძირითადად დასაქმებული ვარ სადიტრიბუციო კომპანიაში მთავარი ბუღალტერი. 1. ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო და საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა შესაბამის ორგანოში; 2.ფინანსური ანგარიშგებების ჩაბარება (reportal.ge, saras.ge) 3. სტატისტიკური ინფორმაციების ჩაბარება (geostat.ge) 4. ზედნადებების/ფაქტურების გამოწერა - მიღება ,დადასტურება; 5. მიღება ჩაბარების აქტების, შესყიდვის აქტების შედგენა დაარქივება; 6.ფინანსური ანალიზი 7. საბანკო ოპერაციები. 8. კონსულტაცია ბიზნესის გახსნასთან დაკავშირებით. 9. დოკუმენტების გაფორმება, კონსულტაცია ხელშეკრულებების გაფორმებებთან დაკავშირებით. ქვემოთ მითითებულ ნომერზე მაქვს "ვაიბერიც".