კატეგორიები

განცხადებები

ვებდიზაინი HTML / CSS/ Js - ის კურსი (ასაკი:13+)
eyeნანახი
ვებდიზაინი HTML / CSS/ Js - ის კურსი (ასაკი:13+)
5.0
| 1 შეფასება

თვეში 200 ლარი - კვირაში 2 საათი #1 საბაზისო ტეგები h p img video iframe #2 სიები და ცხრილები center icons br style ~ გამოცდა 15 ქულა #3 ფორმები #4 ლოკები ატრიბუტები სტილის შემოტანა nav script button audio #5 პრაქტიკული ლეიაუთი #6 პრაქტიკული ლეიაუთი #7 პრაქტიკული ლეიაუთი #8 პრაქტიკული ლეიაუთი გამოცდა 15 ქულა ~ 1-ლი თვის დახურვა #9 პოზიციონირება გრიდ ელემენტები ფლექს ელემენტები #10 ჰოვერი კლიკი ტრანსფორმაცია გამჭვირვალობა ანიმაცია keyframe (from-to პროცენტები) #11 რესპონსივობა ცვლადები #12 გითის ბრძანებები გითჰაბი #13 ფოტოს ჩრდილები ფილტრები ბლოკის ჩრდილები #14 ლეიაუთი საიტის სტრუქტურა მენიუ ბანერი კონტენტი კონტეინტერები ფუტერი გამოცდა 15 ქულა #15 სკრიპტი ცვლადები int str ელემენტები ფორმატირება console.log alert document.write #16 მათემატიკური ოპერატორები და მინიჭებები ~ მე-2 თვის დახურვა #17 adobe xd დიზაინის აწყობა პროექტი 10 ქულა #18 Figma დიზაინის აწყობა პროექტი 10 ქულა #19 სინტაქსი კოდის გაშვება ცვლადები მონაცემთა ტიპები alert console.log document.write #20 int float bool str ტიპის შეცვლა არითმეტიკული ოპერაციები #21 შედარების ლოგიკური და სპეციალური ოპერატორები #22 პირობითი ოპერატორები if elif else მეოთხე გამოცდა 15 ქულა #23 მინიჭების ოპერატორები ციკლები for ციკლი #24 ციკლები while ციკლი continue break pass ~ მე-3 თვის დახურვა #25 ფუნქციები არგუმენტები #26 რეკურსიული ფუნქციები #27 ობიექტები მეხუთე გამოცდა 15 ქულა #28 ივენთები #29 მასივები #30 try except გამორიცხვა #31 კლასები #32 json მონაცემთა სტრუქტურა ~ მე-4 თვის დახურვა პროექტი 20 ქულა