მოიძებნა 6 განცხადება

მინების დამუქება, ავტომობილის მინების დაბურვა, საქარე მინაზე ფირის გადაკვრა.

კატეგორია მოიცავს განცხადებებს ავტომობილის მინებზე ფირის გადაკვრის და დამუქების შესახებ: მინის დაბურვა, მინების დამუქება, საქარე მინაზე ფირის გადაკვრა.

ავტო იმპორტ ჯორჯიაავტო იმპორტ ჯორჯია