მოიძებნა 14 განცხადება
ექსკავატორი, კატლავანი, დემონტაჟი, მიწის სამუშაოები, კოდალა
შეფასების გარეშე
ექსკავატორი, კატლავანი, დემონტაჟი, მიწის სამუშაოები, კოდალა
ფასი:შეთანხმებით

ვასრულებთ მიწის სამუშაოებს, კერძოდ მიწის მოჭრა და გატანის სამუშაოებს ქალაქის ტერიტორიაზე ფასი მერყეობს 1 კუბ.მ. გრუნტის მოჭრა და გატანა 7 -- 10 ლარამდე დღგ-ს ჩათვლით, დამოკიდებულია სამუშაოების მოცულობაზე. პნევმოსატეხის (კოდალა) გამოყენების შემთხვევაში ფასი შეადგენს 1კუბ.მ. ტეხვა-გატანა 22 -- 28 ლარამდე დღგ-ს ჩათვლით დამოკიდებულია სამუშაოების მოცულობაზე. ჩვენი კომპანიის პროექტის მენეჯერები, გეგმავენ და აკონტროლებენ ჩვენი ტექნიკის მუშა პროცესს, რაც განაპირობებს სამშენებლო ობიექტზე სამუშაოების სწრაფად დასრულებას.