აზომვითი ნახაზები

კატეგორია აერთიანებს აზომვითი ნახაზების შედგენასთან დაკავშირებულ განცხადებებს: აზომვითი ნახაზების შედგენა, მიწის ნაკვეთის აზომვა, აზომვითი ნახაზი, შიდა ნახაზები, ფოტომონტაჟი, შიდაზომვითი ნახაზების შედგენა, საკადასტრო ნახაზების შედგენა, მიწის წიტელი ხაზების დადგენა, ორთოფოტოს შედგენა, ორთოფოტოს შედგენა 3D მოდელში, საკადატრო რუკის შედგენა, საკადასტრო რუკების შედგენა, ბინის შიდა ფართის აზომვა, სიტუაციური ნახაზის მომზადება, დაკვალვა საზღვრების დადგენა, თანამედროვე აპარატურით დაკვალვა, naxazebi, azomviti naxazebi, sakadastro naxazebi, saxlis azomva, binis azomva, witeli xazebis gavleba, dakvalva, evakuaciis gegmis shedgena, azomviti samushaoebi, azomviti nakhazebi, proeqtis shedgena, დაკვალვა, wertilebis dasma წერტილების დასმა, topografia, ტოპოგრაფია, ortofoto, ორთოფოტო, gamijvna, geodezia

დაკვალვა, ევაკუაციის გეგმის შედგენა, აზომვითი ნახაზები, საკადასტრო ნახაზების შედგენა, ორთოფოტოს შედგენა 3D, საკადატრო რუკის შედგენამოდელში, azomviti naxazebi, sakadastro naxazebi, binis azomva, miwis azomva, saxlis azomva, udzravi qonebis azomva, shefaseba

აზომვითი ნახაზების შედგენა, მიწის ნაკვეთის აზომვა, აზომვითი ნახაზი, შიდა ნახაზები, ფოტომონტაჟი, შიდაზომვითი ნახაზების შედგენა, საკადასტრო ნახაზების შედგენა, მიწის წიტელი ხაზების დადგენა, ორთოფოტოს შედგენა, ორთოფოტოს შედგენა 3D მოდელში, საკადატრო რუკის შედგენა, საკადასტრო რუკების შედგენა, ბინის შიდა ფართის აზომვა, სიტუაციური ნახაზის მომზადება, დაკვალვა საზღვრების დადგენა, თანამედროვე აპარატურით დაკვალვა, naxazebi, azomviti naxazebi, sakadastro naxazebi, saxlis azomva, binis azomva, witeli xazebis gavleba, dakvalva, evakuaciis gegmis shedgena, azomviti samushaoebi, azomviti nakhazebi, proeqtis shedgena, დაკვალვა, wertilebis dasma წერტილების დასმა, topografia, ტოპოგრაფია, ortofoto, ორთოფოტო, gamijvna, geodezia

პრო
აზომვითი ნახაზები (სერთიფიცირებული)
eyeნანახი
აზომვითი ნახაზები (სერთიფიცირებული)
5.0
| 6 შეფასება

,,Zome.ge" გთავაზობთ!!! ✅მიწის საკადასტრო აზომვა (გამიჯვნა, გაერთიანება) ✅დაკვალვა ✅შიდა აზომვა (გამიჯვნა, გაერთიანება) ✅სიტუაციური ნახაზის მომზადება. უპირატესობა: თანამედროვე სტანდარტების გეოდეზიური და მანძილსაზომი ხელსაწყოები; (STONEX/BOSH) სერთიფიცირებული ამზომველი; საჯარო რეესტრის სტანდარტების შესაბამისი, მაღალი სიზუსტით შესრულებული ნახაზები; თქვენს დროზე მორგებული გრაფიკი; ხელმისაწვდომი ფასები; COVID-19-თან დაკავშირებული უსაფრთხოების წესების სრული დაცვა; თქვენთვის საჭირო საკითხებთან დაკავშირებით კონსულტაცია უფასოა!

შიდა ნახაზებისაპრივატიზაციო ნახაზისამშენებლო გეოდეზიაბინის აზომვაazomviti samushaoebiაზომვითი ნახაზებიშიდა აზომვანახაზის შედგენაორთოფოტოს შედგენაsaxlis azomva
ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზების შედგენა
eyeნანახი
აზომვითი ნახაზების შედგენა
სერვის +4.9
| 10 შეფასება

გთავაზობთ აზომვითი ნახაზების ფართო არჩევანს. მრავალწლიანი გამოცდილება უზრუნველყოფს მომსახურების მაღალ ხარისხს მოკლე ვადებში. სპეციალისტები გაგიწევენ კვალიფიციურ კონსულტაციას როგორც ტექნიკური, ასევე სამართლებრივი კუთხით. ნებისმიერი ნახაზის შესრულება უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე აპარატურით, 100%-იანი სიზუსტით: - ფართის აზომვა; - შიდააზომვითი ნახაზი დიზაინერისთვის; - მიწის ნაკვეთის საკადასტრო ნახაზი + ელვერსია; - ტოპო-გეოდეზიური დაგეგმარება; - ნაკვეთის დაკვალვა; (საზღვრების დადგენა) - კოლონების (ღერძების) დაკვალვა; - ავტოფარეხის, სხვენის, სარდაფის, დამხმარე ფართის რეგისტრაცია; - კორპუსის წითელი ხაზების დადგენა-ცვლილება; - უკანონო შენობა-ნაგებობების ლეგალიზაცია; - გამიჯვნა-გაერთიანების სქემატური, სიტუაციური ნახაზები; - ორთოფოტო; -მიწის ნაკვეთის გაფორმება. - სამუშაო საათები: ორშაბათი-კვირა 10:00-20:00.

აზომვითი ნახაზებიაზომვითი ნახაზიazomviti samushaoebiazomviti naxazebiazomviti nakhazebiაზომვითი ნახაზების შედგენამიწის ნაკვეთის აზომვა
ტელეფონი
პრო
აზომვითი ნახაზების მომზადება
eyeნანახი
აზომვითი ნახაზების მომზადება

კომპანია "რეესტრ-კადასტრი" გთავაზობთ ზუსტ მიწისა და შიდა ფართის აზომვითი ნახაზების დამზადებას შეღავათიან ფასებში; იურიდიულ საკითხებში კონსულტაცია. მომსახურებაში შედის: დაკვალვა; შიდა აზომვითი ნახაზების შედგენა; საკადასტრო მიწის აზომვა; ტოპო-გეგმარება.(ტოპოგრაფია) ასევე, სხვენის, ავტოფარეხის, სარდაფების რეგისტრაციისთვის საჭირო ნახაზების მომზადებას.

azomviti nakhazebiმიწის ნაკვეთის აზომვადაკვალვა საზღვრების დადგენასაკადასტრო ნახაზების შედგენააზომვაazomviti samushaoebiთანამედროვე აპარატურით დაკვალვაშიდა აზომვითი ნახაზიაზომვითი ნახაზებიბინის შიდა ფართის აზომვა
ტელეფონი
პრო
აზომვით სამუშაოები,ნახაზის მომზადება
eyeნანახი
აზომვით სამუშაოები,ნახაზის მომზადება
5.0
| 4 შეფასება

გთავაზობთ აზომვით სამუშაოებს. მოგიმზადებთ როგორც მიწის, ასევე შენობის შიდანახაზებს სწრაფად და ხარისხიანად. ჩვენს მიერ მომზადებულ ნახაზებს იცნობს იუსტიციის სახლის სარეგისტრაციო სამსახური ამავე დროს, იურდიულად მოწესრიგებთ ქონებას, სამართლებრივი მდგომაროებას: აღრიცხვა დაკანონება და ა.შ.

საკადასტრო ნახაზების შედგენაazomviti naxazebisaxlis azomvaორთოფოტოთანამედროვე აპარატურით დაკვალვამიწის ნაკვეთის აზომვააზომვითი ნახაზების შედგენაბინის შიდა ფართის აზომვააზომვითი ნახაზებიდაკვალვა საზღვრების დადგენა
ტელეფონი
აზომვითი ნახაზები, ტოპოგრაფიული მომსახურება
eyeნანახი
აზომვითი ნახაზები, ტოპოგრაფიული მომსახურება
სერვის +5.0
| 4 შეფასება

კომპანია “გეო მეტრის” პროფესიონალთა გუნდი გთავაზობთ: მიწის საკადასტრო აზომვით/აგეგმვითი ნახაზის მომზადებას, ქაღალდის + ელვერსიას; ტოპოგრაფიული რუკის შედგენას; უძრავი ქონების შიდააზომვითი ნახაზის მომზადებას; ქონების გამიჯვნა-გაერთიანების ნახაზის მომზადებას; დაკვალვა/საზღვრების დადგენას; უძრავი ქონების ძველი რეგისტრაციის განახლებას; არქიტექტურულ მომსახურებას; ორთოფოტოს მომზადებას; მშენებლობის მონიტორინგს; ავტოფარეხის, სხვენის, სარდაფის, დამხმარე ფართის რეგისრაციას; კორპუსის წითელი ხაზების დადგენა-ცვლილებას; სიტუაციურ ნახაზს; დიზაინერულ აზომვით ნახაზს; უფასო იურიდიულ კონსულტაციას. დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ დაგვიკავშირდით.

მიწის ნაკვეთის აზომვასაკადასტრო ნახაზების შედგენაsakadastro naxazebiშიდა აზომვითი ნახაზიწერტილების დასმაazomviti samushaoebiორთოფოტოს შედგენაბინის შიდა ფართის აზომვააზომვითი ნახაზების შედგენააზომვითი ნახაზი

აზომვითი ნახაზების შედგენა

კატეგორიაში გაერთიანებულია შემდეგი თემატიკის განცხადებები: აზომვითი ნახაზები, საკადასტრო ნახაზების და რუკის შედგენა, მიწის ნაკვეთის აზომვა, ორთოფოტოს შედგენა, დაკვალვა საზღვრების დადგენა.

აზომვითი ნახაზების დამზადება
აზომვითი ნახაზების დამზადება

გთავაზობთ მაღალი ხარისხის საინჟინრო სერვისებს: 1) აზომვები, აზომვითი ნახაზების დამზადება (ყველანაირი ტიპის აზომვა), 2) ტოპოგრაფია (ტოპოგრაფიული გეგმის დამზადება) 3) ფასადი და ჭრილი. ფასადის აზომვა, შენობის 3D მოდელის აგება 4) დაკვალვა 5) სევაკუაციო გეგმების დამზადება 6) ლეგალიზაციის ნახაზების დამზადება 7) გამიჯვნა გაერთიანება 8) საევაკუაციო გეგმების დამზადება 9აეროგადაღება დრონით გადაღება 10) ორთოფოტოების დამზადება დრონებით (კორდინატებში სწორი სხვა. თქვენ მოგემსახურებიან გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები. 11) კოლონების დაკვალვა (შენობის კოლონის რერძების იგივე ცენტრების დასმა) 12) გეოდეზია, ყველა ტიპის გეოდეზიური მომსახურება

დრონით ტოპოგრაფიაგეოდეზიატოპოგრაფიასაკადასტრო ნახაზების შედგენააზომვითი ნახაზიშიდა აზომვატოპოდაკვალვა საზღვრების დადგენა
აზომვითი ნახაზები ფასდაკლებით
eyeნანახი
აზომვითი ნახაზები ფასდაკლებით

"არქიტექტურული სერვისი" გთავაზობთ ზუსტ საკადასტრო (მიწის) და შიდა აზომვით ნახაზებს ფასდაკლებით. -შიდა აზომვა 40 ლარი. / ფასი ფიქსირებულია 100 კვ.მ-მდე. -მიწის აზომვა (საკადასტრო) 100 ლარიდან სერვისები: - დაკვალვა; - უკანონო შენობა - ნაგებობების დაკანონება - ლეგალიზაცია; - იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება; - უძრავი ქონების გამიჯვნა; - წითელი ხაზების დადგენა და კორექტირება; - არქიტექტურა; - კონსტრუქციული დაგეგმარება; - კონსტრუქციული დასკვნა; - დასკვნა მდგრადობის შესახებ; - გეოლოგიური დასკვნა; - ტოპო–გეგმარება(ტოპოგრაფია); სარდაფის, სხვენის, ავტოფარეხის, მიწის ნაკვეთის, ბინის რეგისტრაციისთვის საჭირო აზომვითი ნახაზების მომზადება. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით.

შიდა აზომვითი ნახაზები
შიდა აზომვითი ნახაზები

ჩვენი კომპანია, არქეა სტუდიო დაასრდა 2012 წელს და მას შემდეგ ვმუშაობთ სამშენებლო/დეველოპერულ ბაზარზე. ჩვენ გთავაზობთ სრულ არქიტექტურულ მომსახურეობას, რომელიც გამოირჩევა როგორც დასავლური ხარისხით, ასევე ბიუჯეტურ ფასებით. ჩვენი მომსახურება: შიდა აზომვითი ნახაზები; არქიტექტურული პროექტირება და შეთანხმება; გრგ; სატრანსპორტო სქემა; კონსტრუქციული ნახაზები; გეოლოგიური ექსპერტიზა; ტოპოგრტაფიული გეგმა დენდროლოგია - ტაქსაცია სახანძრო უსაფრთხოება (41-ე დადგენილება) მომსახურებას ვუწევთ როგორც იურიდიულ, აგრეთვე ფიზიკურ პირებს. რას მიიღებთ? ვადებში მოქცეულ პროექტს; თქვენს საჭიროებებს მორგებულ პროექტს; მაღალი ხარისხის ნამუშევრებს;

აზომვითი ნახაზებიაზომვითი ნახაზების შედგენა
აზომვითი ნახაზების შედგენა / ბინის აზომვა
eyeნანახი
აზომვითი ნახაზების შედგენა / ბინის აზომვა
5.0
| 3 შეფასება

გთავაზობთ შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადება ერთ სამუშაო დღეში. ასევე, ბინის შიდა აზომვა, ფართების გამიჯვნა, მიწის აზომვა, სარდაფის, სხვენის, ავტოფარეხის აზომვა... ბინის, სახლების, ავტოფარეხების შიდა აზომვა. სხვენის აზომვა, მიწის აზომვითი ნახაზების შედეგენა... საკადასტრო და ტოპოგრაფიული ნახაზების მომზადება. მიწის გამიჯვნა, მიწის დაკვალვა, მიწის საზღვრების დადგენა ნებისმიერი აზომვითი სამუშაოს შესრულება ერთ დღეში.

აზომვითი ნახაზებისაკადასტრო ნახაზების შედგენადაკვალვამიწის აზომვამიწის ნაკვეთის აზომვაორთოფოტოაზომვატოპოგრაფია
აზომვითი ნახაზების შედგენა
eyeნანახი
აზომვითი ნახაზების შედგენა

LLC GEOCADASTRI (ვმუშაობთ მთელს საქართველოში) კომპნია GEOCADASTRI 2008 წელს დაარსდა და მას შემდეგ არაერთი მსხვილი თუ მცირე წარმათებით ჩაბარებული პროექტი გვაქვს განხორციელებული. ჩვენთან თანამშრომლობა ნიშნავს ნდობას პატიოსნებასა და პროფესიონალიზმს. კონტაქტი. 1)აზომვითი ნახაზების დამზადება / ყველა ტიპის აზმომვა; 2)ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა; ( უახლესი Leica_სა და Stonex_ის ბოლოთაობის აპარატრით) 3)გეოდეზია; (სრული გეოდეზიური მომსახურება) 4)ფასადის აზომვა. ფასადი და ჭრილის დახაზვა; 5)დაკვალვა დემარკაცია. ( წითელი ხაზების მოძიება ) 6)გამიჯვნა / გაერთიანება; 7)საკადასტრო, მიწის აზომვა; 8)ორთოფოტო; 9)საევაკუაციო გეგმის დამზადება / ევაკუაციის გეგმა; 10)დრონით გადაღება ფოტო+ვიდეო გადაღება პროფესიონალური საინჟინრო აეროგადაღება; 11)ორთოფოტოების დამზადება დრონების და გეოდეზიური აპარატურის გამოყენებით; 12)რელიეფის აგება. (კორდინატებში გასწორებული)

აზომვითი ნახაზიმიწის ნაკვეთის აზომვააზომვითი ნახაზების შედგენაორთოფოტოაზომვებიმიწის აზომვააზომვითი ნახაზებიწიტელი ხაზების დადგენა
აზომვითი ნახაზები
აზომვითი ნახაზები

მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე გუნდი გთავაზობთ აზომითი ნახაზების ფართო არჩევანს. ჩვენთან თქვენ მიიღებთ მაღალი ხარისხის მომსახურებას უმოკლეს ვადებში. გამოცდილი სპეციალისტები გაგიწევენ კვალიფიციურ კონსულტაციას უფასოდ. ყველა ტიპის ნახაზი მზადდება. თანამედროვე ბოლო თაობის აპარატურის გამოყენებით. ტოპოგრაფიული რუკის დამზადება (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით) შიდა აზომვა მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზი (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით) მიწის ნაკვეთის საზღვრების დადგენა ნახაზი (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით) ტოპოგრაფიული რუკის დამზადება (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით) ნაკვეთის დაკვალვა საზღვრების დადგენა (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით) შენობის გაბარიტული წერტილების დაკვალვა კოლონების ღერძების დაკვალვა გამიჯვნა-გაერთიანების სქემატური ნახაზი ფართის დაზუსტება შიდა აზომვითი ნახაზი დიზაინერებისთვის მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზი ორთოფოტო და სირუაციური ნახაზი ტოპოგრაფია დრონით ( მარალი სიზუსტის გეოდეზიური აპარატურისა და თანამედროვე უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით მაღალი ხარისხის ორთოფოტოების და რელიეფის დამზადება )

შიდა ნახაზიაზომვითი ნახაზების შედგენასაკადასტრო აზომვითი ნახაზებიაზომვითი ნახაზებიმიწის აზომვასაკადასტრო რუკების შედგენატოპოგრაფიამიწის ნაკვეთის აზომვაშიდა აზომვითი ნახაზი
აზომვით ნახაზი, ტოპოგრაფია, გეოდეზია!
აზომვით ნახაზი, ტოპოგრაფია, გეოდეზია!

1 - საკადასტრო აზომვითი ნახაზის მომზადება; 2 - ნაკვეთების გაერთიანება/გამიჯვნის სამუშაოები; 3 - შენობის შიდა აზომვითი ნახაზის მომზადება; 4 - ნებისმიერი ტიპის სიტუაციური ნახაზის მომზადება; 5 - (ARC Gis) Shape ფალის მომზადება, დამკვეთის საჭიროების შესაბამისად; 6 - დაკვალვა; (რეალური საზღვრების დადგენა და ნიშნულების დასმა) 7 - ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა; 8 - ნაყარი ან მოსაჭრელი მიწის მოცულობის დათვლა; 9 - სამშენებლო გეოდეზიურ სამუშაოებს; (პროექტის დაწყებიდან მის დასრულებამდე) 10 - სამშენებლო ამწეს გადახრის გასწორებას ელტაქეომეტრით; 11 - გეოლოგიური დასკვნის მომზადება; 12 - არქიტექტურულ და საპროექტო სამუშაოები; 13 - საკუთარი მოხმარების მაღალი ძაბვის ქვესადგურების პრიექტირება-მშენებლობა; 14 - ელექტრო გადამცემი ხაზების პროექტირება-მშენებლობა

გეოდეზია, საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი, სა
ნებისმიერი სახის აზომვითი და გეოდეზიური სამუშაოების ჩატარება
ნებისმიერი სახის აზომვითი და გეოდეზიური სამუშაოების ჩატარება

გთავაზობთ ნებისმიერი სახის ნახაზის მომზადებას. შიდა (სხვენის, სარდაფის, სათავსის, ავტოფარეხის, საცხოვრებელიბინის/სახლის, კომერციული ფართის და სხვ.) და საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების მომზადებას, აგრეთვე ორთოფოტოს, ტოპოგრაფიული და საევაკუაციო გეგმების მომზადებას, რეგისტრირებული ნაკვეთების დაკვალვას (დემარკაციას), გამიჯვნას, გაერთიანებას და კორექტირებას საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8 აგვისტოს 388-ედადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტებით მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური (TRIMBLE R8S-ით დაTRIMBLE C5-ით) და ლაზერული (Leica DISTO™ D2) ხელსაწყოებით.შიდა აზომვითი ნახაზისაკადასტრო აზომვითი ნახაზიტოპოგრაფიული გეგმაორთოფოტოსაევაკუაციო გეგმადაკვალვა (წერტილების დასმა, საზღვრების დადგენა) და სხვ.ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ დაგეხმაროთ ნებისმიერ სიტუაციაში, გამოცდილი სპეციალისტები თბილისის იუსტიციის სახლში საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სერვისების და კადასტრის მიმართულებით მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით გაგიწევენ კვალიფიციურ კონსულტაციას, როგორც ტექნიკური ასევე სამართლებრივი კუთხით, რათა დაირეგისტრიროთ თქვენი უძრავი ქონება საჯარო რეესტრში. ჩვენთან ხარისხი გარანტირებულია! დამატებით დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით დარეკეთ ნებისმიერ დროს 24/24

binis azomvasakadastro naxazebiazomviti samushaoebiაზომვითი ნახაზებიdakvalvaevakuaciis gegmaაზომვასახლისazomviti naxazebiმიწის ნაკვეთის აზომვა
შიდააზომვითი ნახაზების მომზადება
შიდააზომვითი ნახაზების მომზადება

კომპანია ,,აუთსორს პროჯექთი,, გთავაზობთ უმოკლეს პერიოდში შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადებას: გეოლოგიას, ტოპოგრაფიას, სიტუაციურ გეგმას... გვეწვიეთ ჩვენს ოფისში – გლდანში (ახმეტელის მეტროს მიმდებარედ), ხიზანიშვილის ქუჩა N30–ში II სართულზე და დარწმუნდით ჩვენს ხარისხსა და სანდოობაში. ენდეთ პროფესიონალებს.

ტოპოგრაფიააზომვითი ნახაზების შედგენამიწის ნაკვეთის აზომვასაკადასტრო რუკების შედგენასაკადასტრო ნახაზების შედგენაბინის შიდა ფართის აზომვასიტუაციური ნახაზის მომზადებაazomviti nakhazebiდაკვალვა საზღვრების დადგენაშიდა აზომვითი ნახაზი
საკადასტრო და აზომვითი ნახაზების მომზადება
საკადასტრო და აზომვითი ნახაზების მომზადება

"საიზი" _ აზომვითი ნახაზების მომზადება (აზომვა, ნახაზი) ხელმისაწვდომ ფასად. გარანტიით!!! მოგიძებნით მიწის ნაკვეთის დაკარგულ დოკუმენტაციას, ყველა არსებული გზებისა და საშუალებების გამოყენებით. თუ ჩვენი კვლევა წარუმეტებელი იქნება, ესე იგი, ვერავინ სხვა ვერ იპოვის. თუ მაინც მოხდება სასწაული და საბუთებს იპოვეთ... თანხა დაგიბრუნდებათ უკან. დაგირეგისტრირებთ დაკავებულ მიწის ნაკვეთებს. გთავაზობთ ბინის, სხვენის, სარდაფის, ავტოფარეხის შიდა აზომვითი ნახაზების, საკადასტრო (მიწის ნაკვეთი) , ტოპო ნახაზების მომზადებას, ასევე ორთო ფოტოების დამზადებას, ნაკვეთების გამიჯვნა/გაერთიანებას/დაკვალვას. ნახაზები მზადდება საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8 აგვისტოს 388-ე დადგენილეით განსაზღვრული სტანდარტებით.

საკადასტრო რუკების შედგენამიწის აზომვააზომვითი ნახაზებიაზომვითი ნახაზების შედგენასაკადასტრო ნახაზების შედგენაშიდა აზომვითი ნახაზიმიწის ნაკვეთის აზომვა
საკადასტრო და შიდააზომვითი ნახზების შედგენა
საკადასტრო და შიდააზომვითი ნახზების შედგენა

მოგემსახურებით საკადასტრო და შიდააზომვითი ნახზების შედგენით: ✅ დაირეგისტრირე მიწა უფასოდ ✅ მიწის აზომვითი ნახაზების დამზადება; (პირველადი, გამიჯვნა, გაერთიანება) ✅ ზუსტი კოორდინატის აღება; ✅ რეგისტრირებული ნაკვეთის საზღვრის დადგენა; (დაკვალვა) ✅ სიტუაციური გეგმის შედგენა; (მოცვის პლანტაციისთვის) ✅ შიდააზომვითი ნახაზის შედგენა. ◼️მიწი აზომვისთვის ვიყენებთ უახლესი მოდელის ზუსტ ხელსაწყოს. ◼️ საამზომვლო საკითხებთან დაკავშირებით კონსულტაცია უფასოა! ◼️ შეკითხვის შემთხვევაში მოგვწერეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით.

შიდა ნახაზებისაკადასტრო ნახაზების შედგენააზომვითი ნახაზიაზომვითი ნახაზებიმიწის ნაკვეთის აზომვააზომვითი ნახაზების შედგენა
აზომვითი ნახაზების სერვისი
აზომვითი ნახაზების სერვისი

გთავაზობთ აზომვითი ნახაზების სერვისს, რომლის გამოყენებით, საშუალება გაქვთ გაიგოთ, უძრავი ქონების ზუსტი ფართობი და დაარეგისტრიროთ საჯარო რეესტრში. აზომვით სამუშაოებს აწარმოებს სერთიფიცირებული პროფესიონალი გეოდეზისტების გუნდი. - ბინის, სარდაფის, სხვენის, დამხმარე ფართის, ავტოფარეხის შიდააზომვითი ნახაზის შედგენა; - მიწის ნაკვეთის და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობების აზომვა, საჯარო რეესტრის 388-ე დადგენილების მიხედვით; - წითელი ხაზების დაკვალვა / საზღვრების დადგენა; - ტოპოგრაფია - ტოპო გეოდეზიური რუკის მომზადება; - კოლონების დაკვალვა - მშენებლობის მონიტორინგი.

მიწის აზომვათანამედროვე აპარატურით დაკვალვასაამზომველოაზომვითი ნახაზების შედგენამიწის ნაკვეთის აზომვაშიდა ნახაზიაზომვაამზომველიაზომვითი ნახაზებიორთოფოტოს შედგენა 3D მოდელში
კონსტრყქციული დასკვნები. ტოპო. პროექტი
კონსტრყქციული დასკვნები. ტოპო. პროექტი

არქიტექტურა. პროექტის მომზადება. კონსტრუქციული დასკვნები. გაპი. გთავაზობთ ზუსტ საკადასტრო (მიწის) და შიდა აზომვით ნახაზებს - დაკვალვა; - უკანონო შენობა - ნაგებობების დაკანონება - ლეგალიზაცია; - იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება; - უძრავი ქონების გამიჯვნა; - წითელი ხაზების დადგენა და კორექტირება; - არქიტექტურა; - კონსტრუქციული დაგეგმარება; - კონსტრუქციული დასკვნა; - დასკვნა მდგრადობის შესახებ; - გეოლოგიური დასკვნა; - ტოპო–გეგმარება(ტოპოგრაფია); სარდაფის, სხვენის, ავტოფარეხის, მიწის ნაკვეთის, ბინის რეგისტრაციისთვის საჭირო აზომვითი ნახაზების მომზადება. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით.

მიწის საკადასტრო /აზომვითი ნახაზების შედგენა
მიწის საკადასტრო /აზომვითი ნახაზების შედგენა

მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები დამზადება შეღავათიან ფაესბში მთელი ქვეყნის მაშტაბით. )აზომვითი ნახაზების დამზადება / ყველა ტიპის აზმომვა; 2)ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა; ( უახლესი Leica_სა და Stonex_ის ბოლოთაობის აპარატრით) 3)გეოდეზია; (სრული გეოდეზიური მომსახურება) 4)ფასადის აზომვა. ფასადი და ჭრილის დახაზვა; 5)დაკვალვა დემარკაცია. ( წითელი ხაზების მოძიება ) 6)გამიჯვნა / გაერთიანება; 7)საკადასტრო, მიწის აზომვა; 8)ორთოფოტო; 9)საევაკუაციო გეგმის დამზადება / ევაკუაციის გეგმა; 10)დრონით გადაღება ფოტო+ვიდეო გადაღება პროფესიონალური საინჟინრო აეროგადაღება; 11)ორთოფოტოების დამზადება დრონების და გეოდეზიური აპარატურის გამოყენებით; 12)რელიეფის აგება. (კორდინატებში გასწორებული)

saxlis azomvaazomviti nakhazebiბინის შიდა ფართის აზომვააზომვითი ნახაზებიazomviti samushaoebiაზომვითი ნახაზების შედგენამიწის ნაკვეთის აზომვააზომვითი ნახაზიმიწის აზომვა
საკადასტრო  და შიდააზომვითი ნახაზების მომზადება
eyeნანახი
საკადასტრო და შიდააზომვითი ნახაზების მომზადება

გთავაზობთ (სხვენის, სარდაფის, სათავსოს, ავტოფარეხის, საცხოვრებელი ბინის/სახლის, კომერციული ფართის და სხვ.) და საკადასტრო, აზომვითი ნახაზების დამზადებას. აგრეთვე, ორთოფოტოს და ტოპოგრაფიული და საევაკუაციო გეგმების მომზადებას; რეგისტრირებული ნაკვეთების დაკვალვას; სამშენებლო დაკვალვას(კოლონების, ღერძების, შენობის კონტურის დაკვალვა) გამიჯვნას, გაერთიანებას და კორექტირებას საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8 აგვისტოს 388-ედადგენილებით. განსაზღვრული სტანდარტებით მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური (TRIMBLE R8S-ით დაTRIMBLE C5-ით) და ლაზერული (Leica DISTO™ D2) ხელსაწყოებით. ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ დაგეხმაროთ ნებისმიერ სიტუაციაში, გამოცდილი სპეციალისტები თბილისის იუსტიციის სახლში საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სერვისებისა და კადასტრის მიმართულებით, მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით გაგიწევენ კვალიფიციურ კონსულტაციას როგორც ტექნიკურ, ასევე სამართლებრივი კუთხით, რათა დაირეგისტრიროთ თქვენი უძრავი ქონება საჯარო რეესტრში.

საევაკუაციო გეგმის შედგენაბინის შიდა ფართის აზომვააზომვითი ნახაზისაკადასტრო ნახაზების შედგენადაკვალვაშიდა აზომვითი ნახაზიდაკვალვა საზღვრების დადგენააზომვითი ნახაზების შედგენაazomviti nakhazebiაზომვითი ნახაზები
საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენა
საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენა

საამზომველო კომპანია „მერკატორი პლიუსი“ გთავაზობთ საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენას მრავალწლიანი გამოცდილება უზრუნველყოფს მომსახურების მაღალ ხარისხს მოკლე ვადებში. ნებისმიერი ნახაზის შესრულება უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე აპარატურით, 100%-იანი სიზუსტით: ჩვენი მომსახურეობის ჩამონათვალია: - საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენა+ელვერსია - შიდა აზომვითი ნახაზების შედგენა სარეგისტრაციო დოკუმენტაციისთვის - შიდააზომვითი ნახაზების შედგენა დიზაინერისთვის;- - ტოპო-გეოდეზიური ნახაზების შედგენა - ნაკვეთის დაკვალვა; (საზღვრების დადგენა) - კოლონების (ღერძების) დაკვალვა; - ავტოფარეხის, სხვენის, სარდაფის, დამხმარე ფართის რეგისტრაცია; - გამიჯვნა-გაერთიანების სქემატური, სიტუაციური ნახაზები; - ორთოფოტო; - სამუშაო საათები: ორშაბათი-კვირა 10:00-20:00.

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები
არქიტექტურა, გეოლოგია, კონსტრუქცია, ტექ. ექსპერტიზა
eyeნანახი
არქიტექტურა, გეოლოგია, კონსტრუქცია, ტექ. ექსპერტიზა

სამშენებლო კომპანია WandMauer (ვანდმაუერ) გთავაზობთ ნებისმიერი საკითხის ეფექტურ გადაწყვეტას და თქვენზე მორგებულ მომსახურებას შემდეგ სფეროებში: * ტოფოგრაფია; * არქიტექტურა; * დიზაინი : ინტერიერის და ლანდშაფტის; * გეოლოგია: გეოლოგიური დასკვნა, ექსპერტიზის დასკვნა, ჭაბურღილები წყლის ჭისთვის, გრუნტის ლაბორატორიული ანალიზი, წყლის ბაქტერეოლოგიური ანალიზი; * კონსტრუქციული პროექტი და ექსპერტიზის დასკვნა; * ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა: საერთო მდგრადობა, ხანდაზმულობა, ღიობის გაჭრა, მომიჯნავე შენობა-ნაგებობის აღწერა და ა.შ. როგორც ვიზუალური, აგრეთვე სკლერომეტრული მეთოდით; * მშენებლობა; * რემონტი; * ტექნიკური ზედამხედველობა. შპს ვანდმაუერ ჩვენს ბაზარზე 2014 წლიდან მუშაობს გამოცდილი სპეციასტებით, რომლებსაც მინიმუმ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი აქვთ დაცული.

სულ 58 რეზულტატი