ადვოკატი

სრულყოფილი იურიდიული მომსახურების მიღების საჭიროება ინდივიდებისა და ორგანიზაციებისთვის საქმიანობის სხვადასხვა ეტაპზე დგება, რა დროსაც პროფესიონალის ჩართულობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. იურისტის დახმარებით საქმისწარმოება კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესებით მიმდინარეობს და დამკვეთის ინტერესების დაკმაყოფილება მარტივდება. ადვოკატი მოქალაქეების, სახელმწიფო, ან საზოგადოებრივი დაწესებულებებისთვის იურიდიული მომსახურების მიმწოდებელი ფიგურაა, რომელიც სისხლის სამართლის, ადმინისტრაციულ, თუ სამოქალაქო საქმისწარმოებისას განსასჯელის/ბრალდებულის დამცველად გვევლინება. მის მოვალეობებში შედის იურიდიული კონსულტაციის გაწევა, განცხადებების, საჩივრებისა და ხელშეკრულებების შედგენა/ექსპერტიზა, სანივთო, მემკვიდრეობითი და შრომით-სამართლებრივი დავები და სხვა. Servisebi.ge-ის პლატფორმაზე ქვეყნის წამყვანი იურისტების დაქირავება დროისა და ფინანსური რესურსის უმცირესი დანახარჯებით ხდება. ადვოკატთა ერთიანი ბაზიდან, თქვენი მოთხოვნების მიხედვით, არჩევთ შესაბამის კანდიდატურას, რომელთა უმრავლესობა ზოგად კონსულტირებას უფასოდ გაგიწევთ. ამ გზით მომხმარებელი საქმის სირთულესა და სპეციფიკაში უკეთ ერკვევა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით საბოლოო წარმომადგენელს არჩევს. ვებგვერდზე რეგისტრირებულ სპეციალისტთა მუშაობის პროფილი ძალიან მრავალფეროვანია, რადგან აქ როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე მომუშავე ადვოკატებსა და ბიუროებს აღმოაჩენთ. მოთხოვნად მომსახურებებს შორის ბიზნესის რეგისტრაციის პროცესის წარმართვა, უძრავი ქონების შესყიდვის განხორციელება, განქორწინებისას ქონების გაყოფასთან დაკავშირებული დავები, საკონსულოებში წარმომადგენლობა და ა.შ. მიიჩნევა. პროფესიონალი იურისტები დამკვეთის სასარგებლოდ სასამართლომდე მოლაპარაკებებს აწარმოებენ და კორპორატიული კლიენტების დატრენინგების პროცესშიც ერთვებიან. იურიდიული მომსახურების გაწევისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ხშირად ადვოკატის ანაზღაურებას ენიჭება და საზოგადოებაში გავრცელებულია აზრი, რომ გამოცდილი სპეციალისტის მომსახურება საკმაოდ ძვირი ღირს. ჩვენს სივრცეში საუკეთესო იურისტების ფართო სპექტრია წარმოდგენილი, ხოლო მომსახურების საფასური თითოეული საქმის სირთულიდან გამომდინარე ითვლება. შესაბამისად, ბაზარზე არსებულ შეთავაზებებზე დაყრდნობით, servisebi.ge-ის საშუალებით, ყველაზე ხელმისაწვდომი მომსახურების მიღებას დაუყოვნებლივ შეძლებთ. თუ სამართლებრივი საქმისწარმოების ზღვარზე დგახართ, ან მომავალი ბიზნეს საქმიანობის დასაწყებად სანდო იურიდიული რჩევა გჭირდებათ, ყურადღებით გაეცანით ჩვენს ვებგვერდზე რეგისტრირებულ კანდიდატებს, აირჩიეთ საჭირო სპეციალიზაციის იურისტი და სასურველ ადვოკატს, სწრაფად და მარტივად, დაუკავშირდით.
ადვოკატი

ადვოკატი, ადვოკატის მომსახურება, იურიდიული მომსახურება, იურისტის მომსახურება, პროფესიონალი ადვოკატი, advokati, advokatis momsaxureba, iuridiuli momsaxureba, iuristis momsaxureba, profesionali advokati, advokatis konsultacia

ადვოკატი, ადვოკატის მომსახურება იურიდიული მომსახურება, იურისტის მომსახურება, იურისტი, სრულპროფილიანი საადვოკატო მომსახურება, საადვოკატო მომსახურება, კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება, საადვოკატო ბიური, ადვოკატის კონსულტაცია, სისხლის სამართალი, სამოქალაქო სამართალი, advokati, advokatis momsaxureba, iuridiuli momsaxureba, iuristis momsaxureba, profesionali advokati, advokatis konsultacia, იურიდიული მომსახურება, საადვოკატო ბიურო, იურიდიული კომპანია, მრავალპროფილიანი იურიდიული მომსახურება, იურიდიული ოფისი, სრული იურიდიული მომსახურება, იურიდიული დახმარება, იურიდიული კონსულტაცია, iuridiuli momsaxureba, iuridiuli kompania, saadvokato biuro, sruli iuridiuli momsaxureba, iuridiuli daxmareba, iuridiuli konsultacia
პრო
ადვოკატი/იურისტი
ადვოკატი/იურისტი

ლიცენზირებული ადვოკატი ლევან გოჩაშვილი (ადვოკატის მოწმობის #8351) გთავაზობთ ნებისმიერი კატეგორიის იურიდიული მომსახურეობის გაწევას, რომელიც მოიცავს: ნებისმიერი კატეგორიის ხელშეკრულებების შედგენას/კორექტირებას/სამართლებრივ ანალიზს; სისხლის/სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ სამართლებრივ საკითხზე უფასო იურიდიულ კონსულტაციას; სასამართლო დოკუმენტაციის (სარჩელის/შესაგებლის/შეგებებული სარჩელის) მომზადებას; საერთო სასამართლოების სამივე ინსტანციაში წარმომადგენლობის გაწევას დამკვეთის სასარგებლოდ; მხარეთა მორიგების/შეთანხმების მიზნით მოლაპარაკებების წარმოებას; კორპორატიული იურიდიული მომსახურეობის გაწევას კომპანიებისათვის; კანონმდებლობაში შესული ცვლილების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას; ნებისმიერ კერძო და საჯარო დაწესებულებაში, ასევე, ადმინისტრაციულ ორგანოებში წარმომადგენლობის განხორციელებას.

ადვოკატის კონსულტაციაუფასო ადვოკატის კონსულტაციაადვოკატის ნომრებიუფასო ადვოკატი თბილისშიუფასო იურიდიული დახმარებაკვალიფიციური ადვოკატის მომსახურებასისხლის ადვოკატიადვოკატის აყვანასაუკეთესო ადვოკატებიადვოკატი თბილისში
ტელეფონი
პრო
ადვოკატის მომსახურება - კონსულტაცია უფასოა!
ადვოკატის მომსახურება - კონსულტაცია უფასოა!

იურიდიული კომპანია "Legal Rights Georgia" ფიზიკურ და იურიდულ პირებს გთავაზობთ სრულ სამართლებრივ მომსახურებას სამოქალაქო-ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით. ქონებრივი დავები; მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებული დავები; დავები სასესხო ვალდებულებების თაობაზე; ქირავნობასთან დაკავშირებული დავები; სამემკვიდრეო დავები; სამეწარმეო დავები; საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტის დაკისრება, ა.შ.) ნებისმიერი სხვა სახის დავა რაც დაკავშირებულია სამოქალაქო - ადმინისტრაციულ სამართალთან. გაგიწევთ წარმომადგენლობით მომსახურებას საერთო სასამართლოებში, საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებში. ჩვენი კომპანია აგრეთვე დაგეხმარებათ სასურველი დოკუმენტების მომზადებაში (შესაბამისი საპროცესო დოკუმენტი, ხელშეკრულებაა, წესდება, და სხვა) კონსულტაცია უფასოა!

რა ღირს ადვოკატის მომსახურებაადვოკატის ნომრებისაუკეთესო ადვოკატებიყველაზე ძლიერი ადვოკატებისამოქალო ადვოკატიუფასო ადვოკატი თბილისშიუფასო იურიდიული დახმარებაბავშვთა ადვოკატიუფასო ადვოკატის კონსულტაციაადვოკატის აყვანა
ტელეფონი
პრო
ადვოკატი თათია ქაჯაია - თქვენი უფლებებისთვის!
ადვოკატი თათია ქაჯაია - თქვენი უფლებებისთვის!
5.0
| 4 შეფასება

კვალიფიციური საადვოკატო მომსახურება ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის! ჩაეწერეთ კონსულტაციაზე, მიიღეთ ამომწურავი ინფორმაცია თქვენთვის სასურველ სამართლებრივ საკითხებზე და მაღალკვალიფიციური საადვოკატო მომსახურება! ✅ ხელმისაწვდომი ფასები; ✅ მრავალი წარმატებით დასრულებული საქმე; ✅ სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება; ✅ კლიენტის ინტერესების პრიორიტეტულობა. თქვენს უფლებებს დაიცავს ადვოკატი თათია ქაჯაია ✅ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (სიითი ნომერი: 9289) ✅ საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი (სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სისხლის სამართალი); ✅ კერძო სამართლის მაგისტრი; ✅ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში სპეციალიზებული ადვოკატი ⚖ ❗ მომსახურების ღირებულება ინდივიდუალურად განისაზღვრება კონკრეტული საქმის გაცნობის შემდეგ, კონსულტაციის ეტაპზე. ✅ კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია წინასწარი ჩაწერით, როგორც ოფისში, ასევე დისტანციურ რეჟიმში და ღირებულებაა 50 ლარი.

საუკეთესო ადვოკატისაადვოკატო ბიურიმაღალკვალიფიკაციური ადვოკატიადვოკატის მომსახურების ფასებიიურიდიული კონსულტაციაიურიდიული დახმარებასაუკეთესო ადვოკატებისრული იურიდიული მომსახურებაადვოკატის აყვანაკვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება
ტელეფონი
პრო
ადვოკატი გიორგი ჩხაიძე ადვოკატის მომსახურება
ადვოკატი გიორგი ჩხაიძე ადვოკატის მომსახურება
5.0
| 3 შეფასება

ადვოკატი გიორგი ჩხაიძე სიითი ნომერი 9847 მოგემსახურებათ როგორც ფიზიკურ ასევე იურიდიულ პირებს სხვადასხვა სახის სამართლებრივი დავის გადაწყვეტაში ასევე წარმომადგენლობას გაგიწევთ სასამართლოში , აღსრულების ეროვნულ ბიუროში და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში . კონსულტაცია უფასოა ხოლო იურიდიული მომსახურების საფასური განისაზღვრება ინდივიდუალურად საქმის სირთულიდან გამომდინარე ✅ კერძო სამართლის მაგისტრი; ✅ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (სიითი ნომერი: 9847) ✅ ადვოკატი (სამოქალაქო - ადმინისტრაციული მიმართულებით ) ✅ბავშვის უფლებების სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალის სპეციალიზებული ადვოკატი ძირითადი მიმართულელები : 1. სააღსრულებო წარმოება ( სააღსრულებო წარმოების შეწყვეტა , შეჩერება , გამარტივებული წარმოება ასევე წარმომადგენლობა როგორც კრედიტორის ასევე მოვალის სასარგებლოდ ) . 2. განქორწინება , ალიმენტის დაკისრება , მამად ცნობა და სხვა . 3. სასესხო დავები ( პირგასამტეხლოს და პროცენტის შემცირება , ქონების დაყადაღება , ვალის დაბრუნება და სხვა ) 4. ქონებრივი დავები ( ქონების რეგისტრაცია , მითვისებული უძრავი ქონების გათავისუფლება) 5. შრომითი დავები ( სამსახურში აღდგენა , სახელფასო დავალიანების მიღება , განაცდური დღეების ანაზღაურება ) 6. წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან , ადმინისტრაციული აქტის გასაჩივრება და სხვა . 7 . ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი საკითხი სამოქალაქო - ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით რომელზეც გჭირდებათ კვალიფიციური იურიდიული დახმარება . ფეისბუქ გვერდი - ადვოკატი გიორგი ჩხაიძე lawyer giorgi chkhaidze

davaადვკატი საქართველოშიადვოკატი სამოქალაქო საქმეზეchiviliხელშეკრულების მომზადებაჩივილიიურიდიული კონსულტაციაიურიდიული ოფისიკვალიფიციური ადვოკატის მომსახურებაადვოკატის მომსახურება
ტელეფონი
საადვოკატო მომსახურება
საადვოკატო მომსახურება
5.0
| 1 შეფასება

ადვოკატი გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე. კონსულტაცია უფასოა. სისხლის სამართალი: 1.ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, დაზარალებულის, მოწმის ინტერესებისა და უფლებების დაცვა სასამართლოში, საგამოძიებო ორგამოებში, დროებით მოთავსების იზოლატორში, პენიტენციურ დაწესებულებებში და სხვა სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებებში. სამოქალაქო სამართალი: 1. საოჯახო დავები 2. მემკვიდრეობითი დავები 3. სახელშეკრულებო დავები 4. სანივთო და ვალდებულებითი დავები ადმინისტრაციული სამართალი: 1. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება 2. წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ელ-ფოსტა: avtandilgiorgadzee@gmail.com

iuridiuli momsaxurebaადვოკატი სამოქალაქო საქმეზებავშვთა ადვოკატიკვალიფიციური ადვოკატის მომსახურებასისხლის ადვოკატიმრავალპროფილიანი იურიდიული მომსახურებაsasamartloუფასო ადვოკატი თბილისშიემიგრანტების ადვოკატიადვოკატის მომსახურება

ადვოკატის დაქირავება

ადვოკატის დაქირავება არამხოლოდ სამართლებრივი დავების წარმოებისას, არამედ უძრავ ქონებასთან, შრომით, ან ბიზნეს მოლაპარაკებებთან დაკავშირებული ნებისმიერი პროცესის დაგეგმვისას, გონივრული ნაბიჯია. სპეციალისტის დახმარებით, საქმიანობის საწყის ეტაპზე, სწორად განსაზღვრავთ რისკებს, შეაფასებთ სირთულის ხარისხს და თანამშრომლობის პირობებს მხოლოდ ამის შემდეგ ჩამოაყალიბებთ. ჩვენს სივრცეში სამოქალაქო და სისხლის სამართლის წამყვანი სპეციალისტების სრული სიაა წარმოდგენილი, რომელთა მომსახურების სპეციფიკა და ოპტიმალურობა, მომხმარებელთა გამოცდილებაზე დაყრდნობით, შეგიძლიათ შეაფასოთ. კვალიფიციური საადვოკატო მომსახურების მიღება, კონფიდენციალობის სრული დაცვის გარანტით, ხელმისაწვდომ ფასად, შეგიძლიათ. იმ შემთხვევაში, თუ კერძო იურისტის აყვანამდე უფასო კონსულტაციის მიღება გსურთ, servisebi.ge-ზე შესაბამის კანდიდატთა მრავალფეროვან სიას, რამოდენიმე წუთში, იპოვით. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების გასაჩივრება, შესაბამის ორგანოებთან წარმომადგენლობა, სახელშეკრულებო სამართალი, იუსტიციის სახლის სერვისები - ეს იმ მომსახურებათა მცირე ჩამონათვალია, რომლის მიღებაც ჩვენს პლატფორმაზე რეგისტრირებული სპეციალისტების დახმარებით შეგიძლიათ. თუ გსურთ სამივე ინსტანციის სასამართლოში თქვენი სანდო წარმომადგენელი, ყოველგვარი გართულებების გარეშე, მარტივად, იპოვოთ, მაშინ გაეცანით პლატფორმაზე წარმოდგენილ განცხადებებს და რაციონალური არჩევანი თქვენი პრიორიტეტებისა და ინტერესების მიხედვით გააკეთეთ.
ადვოკატი/იურისტი
ადვოკატი/იურისტი

გთავაზობთ იურიდიული მომსახურეობის გაწევას, რომელიც მოიცავს: ნებისმიერი კატეგორიის ხელშეკრულებების შედგენას/კორექტირებას/სამართლებრივ ანალიზს; სისხლის/სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ სამართლებრივ საკითხზე უფასო იურიდიულ კონსულტაციას; სამოქალაქო სამართალი: 1. საოჯახო დავები 2. მემკვიდრეობითი დავები 3. სახელშეკრულებო დავები 4. სანივთო და ვალდებულებითი დავები 5. ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დაკავშირებული დავები (შესაგებლის მომზადება და პროცესზე წარმომადგენლობა) 6. შრომით-სამართლებრივი დავები ადმინისტრაციული სამართალი: 1. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება 2. წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან იურიდიული მომსახურების საფასური განისაზღვრება ინდივიდუალურად საქმის სირთულიდან გამომდინარე

პროფესიონალი ადვოკატიუფასო ადვოკატი თბილისშისაუკეთესო ადვოკატებისამოქალო ადვოკატიადვოკატის აყვანაუფასო ადვოკატის კონსულტაციაადვოკატის კონსულტაციაყველაზე ძლიერი ადვოკატებიუფასო იურიდიული დახმარებაბავშვთა ადვოკატი
იურიდიული მომსახურება
იურიდიული მომსახურება

სამშენებლო ნებართვებთან დაკავშირებით არქიტექტურის სამსახურში, ურბანული განვითარების სამსახურში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სასამართლოში საქმის წარმართვა. პრობლემურ მიწის ნაკვეთებზე სამშენებლო/სანებართვო დოკუმენტაციის მოპოვება. ინდივიდუალური პარამეტრების დადგენა. ფუნქციური ზონის ცვლილება, მათ შორის რეკრეაციული ზონის მოხსნა. მუნიციპალური ინსპექციის მიერ დაწერილ ჯარიმებთან დაკავშირებით საქმის წარმართვა, როგორც სასამართლოში, ასევე ადმინისტრაციულ ორგანოში. უნებართვოდ დაკავებული მიწის ნაკვეთის დამტკიცება/საჯარო რეესტრში გატარება. სამშენებლო კომპანიების მიერ დარღვევით განხორციელებულ/განსახორციელებელ სამუშაოებთან დაკავშირებით რეაგირების მოხდენა, სამშენებლო/სანებართვო დოკუმენტაციის გასაჩივრება და საქმის წარმართვა. სამშენებლო/სანებართვო დოკუმენტაციის მოპოვებაში სამართლებრივი დახმარების გაწევა. დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით საჩივრის/სარჩელის მომზადება, წარდგენა და წარმომადგენლობა. სახელმწიფოს/ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების აუქციონზე გამოტანა და შეძენა.

უფასო ადვოკატი თბილისშიუფასო ადვოკატის კონსულტაციაადვოკატის აყვანაყველაზე ძლიერი ადვოკატებისისხლის ადვოკატიადვოკატის ნომრებისამოქალო ადვოკატიუფასო იურიდიული დახმარებაბავშვთა ადვოკატირა ღირს ადვოკატის მომსახურება
ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით
ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით

მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ადვოკატი დაგეხმარებათ თქვენი სამართლებრივი პრობლემების წარმატებით დასრულებაში, მათ შორის: [] საოჯახო, მემკვიდრეობითი დავები; [] ხელშეკრულებების შედგენა; [] მიწის, ბინის დაკანონება; [] და სხვა ნებისმიერ საკითხში. >>> ასევე გთავაზობთ დაცვის განხორციელებას სისხლის სამართლის საქმეებზე.

უფასო ადვოკატის კონსულტაციასამოქალო ადვოკატისისხლის ადვოკატიყველაზე ძლიერი ადვოკატებიუფასო იურიდიული დახმარებარა ღირს ადვოკატის მომსახურებასაუკეთესო ადვოკატებიადვოკატის აყვანაბავშვთა ადვოკატიადვოკატის ნომრები
სამართლიანი ადვოკატი გთავაზობთ სრულფასოვან იურიდიულ მომსახურებას
სამართლიანი ადვოკატი გთავაზობთ სრულფასოვან იურიდიულ მომსახურებას

1) კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება სამართლის ყველა დარგში. 2) უპრეცედენტო შემოთავაზება: იურიდიულ მომსახურებაზე 40%-იანი ფასდაკლება მოქმედებს სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა და პენსიონერი პირების მიმართ. 3) იურიდიული მომსახურების სფეროები: სისხლის სამართალი, სამოქალაქო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, საერთაშორისო სამართალი, შრომის სამართალი, სამეწარმეო სამართალი, ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი, სანივთო სამართალი, ვალდებულებითი სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, საოჯახო სამართალი, მემკვიდრეობის სამართალი, საქართველოს მოქალაქეობისა და ბინდარობის მიღება, ლიცენზიებისა და ნებრათვების მოპოვება, უძრავი ქონების პრივატიზაცია და რეგისტრაცია, იურდიული პირის რეგისტრაცია, საალიმენტო და განქორწინების დავების გადაწყვეტა. სისხლის სამართლის საქმეებზე ბრალდებულის, მსჯავრდებულის, გამართლებულისა და დაზარალებულის იურიდიული ინტერესების დაცვა: ადამიანის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებზე, ეკონომიკურ დანაშაულებზე, საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის წინააღმდეგ დანაშაულებზე, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის წესის წინააღმდეგ დანაშაულებზე, სახელმწიფოს წინააღმდეგ დანაშულებზე, სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ დანაშაულებზე, სამხედრო სამსახურისა და კაციობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებზე.

ადვოკატის მომსახურებასისხლს სამართლის ადვოკატისამოქალო ადვოკატიადვოკაატიბავშვთა ადვოკატიიურიდიული დოკუმენტის მომზადებაძლიერი ადვოკატიყველაზე ძლიერი ადვოკატებიკვალიფიციური ადვოკატის მომსახურებამრავალპროფილიანი იურიდიული მომსახურება
საადვოკატო მომსახურება
საადვოკატო მომსახურება

გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.

ბავშვთა ადვოკატისაუკეთესო ადვოკატებიუფასო ადვოკატი თბილისშიადვოკატის აყვანაუფასო ადვოკატის კონსულტაციაადვოკატის ნომრებირა ღირს ადვოკატის მომსახურებაუფასო იურიდიული დახმარებასამოქალო ადვოკატიყველაზე ძლიერი ადვოკატები
ადვოკატი, იურიდიული მომსახურება
ადვოკატი, იურიდიული მომსახურება

კომპანია "ესგრანდ კორპორაცია" გთავაზობთ (ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს) უმაღლესი ხარისხის იურიდიულ მომსახურებას სამართლის ყველა დარგში, ყველა სფეროსა და ყველა მიმართულებით (სამოქალაქო სამართალი, საკორპორაციო სამართალი, საგადასახადო სამართალი, სააღსრულებლო სამართალი, საოჯახო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, სისხლის სამართალი და სხვა). "ესგრანდ კორპორაცია"-ს პრიორიტეტებია: ▪️ უფასო იურიდიული კონსულტაცია; (!) ▪️ მაქსიმალურად კომფორტული სამუშაო გარემო; ▪️ პროფესიონალი, მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პერსონალისგან დაკომპლექტებული გუნდი; ▪️ თითოეულ კლიენტთან ინდივიდუალურად შეთანხმებული, შეღავათიანი ფასები (მომსახურების საფასური). ყურადღება! კომპანია „ესგრანდ კორპორაცია“-ს ათვისებული აქვს უპრეცედენტო დისტანციური-ონლაინ იურიდიული მომსახურების სერვისიც. აღნიშნული ექსკლუზიური სერვისის ფარგლებში ჩვენი იურიდიული კომპანია გაგიწევთ ეფექტურ, სწრაფ და, რაც მთავარია, მაღალკვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას, დისტანციურად (კონტრაქტების, შრომითი ხელშეკრულებების, შინაგანაწესების, წესდებების, აგრეთვე, სხვა იურიდიული დოკუმენტების შედგენა, სუბიექტის(კლიენტის) წარმომადგენლობა მესამე პირებთან ურთიერთობაში და მრავალი სხვა). ჩვენი გუნდი მზადაა თქვენთან თანამშრომლობისთვის!

უფასო იურიდიული დახმარებასამოქალო ადვოკატიადვოკატის ნომრებიუფასო ადვოკატის კონსულტაციასისხლის ადვოკატიუფასო ადვოკატი თბილისშირა ღირს ადვოკატის მომსახურებაადვოკატის აყვანაბავშვთა ადვოკატიყველაზე ძლიერი ადვოკატები
იურიდიული მომსახურეობა
იურიდიული მომსახურეობა
5.0
| 3 შეფასება

1) სამართლებრივ საკითებზე იურიდიული კონსულტაციის გაწევა და შესაბამისი დასკვნის მომზადება; 2) ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება; 3) ხელშეკრულების სამართლებრივი ანალიზი და ექსპერტიზა; 4) ნებისმიერ (სისხლის/სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ) სამართლებრივ საკითხზე უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევა; 5) სარჩელის/შესაგებლის/შეგებებული სარჩელის მომზადება ,- დამკვეთის სასარგებლოდ; 6) დამკვეთის წარმომადგენლობა, როგორც ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, ასევე სასამართლოში; 7) კორპორატიული კლიენტების სრული იურიდიული მომსახურეობა; 8) კომპანიის სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის (წესდება, კრების ოქმი,პარტნიორთა გადაწყვეტილებები და სხვ.), ასევე, სხვა ყველა სახის სამართლებრივი დოკუმენტის (განცხადება, გაფრთხილების წერილი კრედიტორისთვის, მორიგების აქტი) მომზადება.

რა ღირს ადვოკატის მომსახურებასისხლის ადვოკატიადვოკატის ნომრებიუფასო ადვოკატის კონსულტაციაბავშვთა ადვოკატიადვოკატის აყვანასამოქალო ადვოკატიუფასო ადვოკატი თბილისშიყველაზე ძლიერი ადვოკატებისაუკეთესო ადვოკატები
კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება
კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება
4.3
| 1 შეფასება

ადვოკატი (სამართლის დოქტორი) გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე, ნებისმიერი დონის სასამართლო ინსტანციაში და საკონსტიტუციო სასამართლოში, ადმინისტრაციულ ორგანოებთნ და კერძო პირებთან ურთიერთობებში. მომსახურების სფეროებია 1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა,სესხი, იპოთეკა და ა.შ). 5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 7) ე.წ ატსტუპნიკთა დავები. 8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება. 9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება10სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.). მომსახურების ფასი განისაზღვრება, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. Levan.dogonadze@mail.ru Advokatilevani22@gmail.com

ყველაზე ძლიერი ადვოკატებირა ღირს ადვოკატის მომსახურებაუფასო ადვოკატის კონსულტაციასისხლის ადვოკატიბავშვთა ადვოკატისაუკეთესო ადვოკატებიუფასო ადვოკატი თბილისშისამოქალო ადვოკატიადვოკატის აყვანაუფასო იურიდიული დახმარება
უფასო იურიდიული კონსულტაცია, ადვოკატი, სასამართლო დავა
უფასო იურიდიული კონსულტაცია, ადვოკატი, სასამართლო დავა

*უფასო პირადი, სატელეფონო და ონლაინ კონსულტაციის გაცემა; *წარმომადგენლობა სამივე ინსტანციის სასამართლოში, როგორც სამოქალაქო და ადმინისტრაციული, ასევე სისხლის სამართლის მიმართულებით. * წარმომადგენლობა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, მოლაპარაკებების წარმოება. *ნებისმიერი კატეგორიის სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება როგორც ქართულ, ასევე რუსულ და ინგლისურ ენებზე; (ხელშეკრულებების მომზადება, გადახედვა/ რისკების განსაზღვრა) *იურიდიული პირებისათვის როგორც კომპანიის სადამფუძნებლო დოკუმენტების (წესდება, კრების ოქმი და სხვ.), ასევე, სხვა ყველა სახის სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადება (განცხადება, გაფრთხილების წერილი კრედიტორისთვის, მორიგების აქტი). *უძრავი ქონების რეგისტრაცია, წარმომადგენლობა აღიარების კომისიაში. *კომპანიის ხელმძღვანელი პირებისათვის შრომის სამართლებრივ საკითხებზე სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდება და შესაბამისი დოკუმენტაციის შედგენა (შრომის ხელშეკრულება, შინაგანაწესი, გაფრთხილების წერილი, გათავისუფლების ბრძანება და ა.შ.).

უფასო ადვოკატის კონსულტაციაძლიერი ადვოკატისაუკეთესო ადვოკატირა ღირს ადვოკატის მომსახურებაადვოკატის მომსაურებაუფასო სატელეფონო იურიდიული კონსულტაციაადვოკატი თბილისშიადვოკაატიადვოკატის კონსულტაციაადვოკატის მომსახურება
კვალიფიციური ადვოკატი
კვალიფიციური ადვოკატი

საადვოკატო ბიურო GK law Group გუნდურად მუშაობს იმისთვის, რომ მომსახურეობა ჩვენი კლიენტებისთვის სიმყუდროვისა და დაცულობის გარანტია იყოს. ბიუროს საქმიანობა ეფუძნება სანდოობის პრინციპს, საქმისადმი თავდადებას, კლიენტებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნას. ბიურო გამოირჩევა მომსახურეობის მაღალი ხარისხით, მოქნილობით და სისწრაფით. ჩვენი ადვოკატები მაქსიმალურად იცავენ თავიანთი კლიენტების კონფიდენციალურობას. ბიურო ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს უწევს წარმომადგენლობით მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ, საგადასახადო, ფინანსურ საკითხებზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, მესამე პირებთან და ადმინისტრაციულ ორგანოებში.იგი სამართლებრივ დახმარებას უწევს კლიენტებს დოკუმენტების მომზადებაში,ეწევა უფასო კონსულტაციას, როგორც პირადად, ოფისში გასაუბრებით, ასევე ონ–ლაინ რეჟიმში.

უფასო ადვოკატის კონსულტაციარა ღირს ადვოკატის მომსახურებასაუკეთესო ადვოკატებისისხლის ადვოკატიბავშვთა ადვოკატიადვოკატის აყვანაუფასო ადვოკატი თბილისშიადვოკატის ნომრებიუფასო იურიდიული დახმარებასამოქალო ადვოკატი
მიწის ნაკვეთის დაკანონება/ლეგალიზება
მიწის ნაკვეთის დაკანონება/ლეგალიზება

1. მიწის ნაკვეთის ლეგალიზაცია 2. სახელმწიფო საკუთრების სასოფლო ან არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის, მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობით, განსაზღვრული პირობებისა და პროცედურის შესაბამისად საკუთრებაში სასყიდლიანი ან უსასყიდლო ფორმით გადაცემის უზრუნველყოფა; 3. წარმომადგენლობა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსა და აღიარების კომისიაში; 4. იურიდიული კონსულტაცია;. 5. წარმომადგენლობა საერთო სასამართლოებში; მეტი კომფორტისთვის გთავაზობთ ონლაინ მომსახურებასაც. ანაზღაურება განისაზღვრება საქმის სირთულის მიხედვით. საკონტაქტო ინფორმაცია: ელ-ფოსტა: elenekishmarialegal@gmail.com Facebook:@https://www.facebook.com/Attorney.of.General.Specialization "Capital Lawyers" - შენი სამართლებრივი პარტნიორი!

certificates icon სერტიფიკატი
ადვოკატის მომსაურებაადვკატი საქართველოშიცნობილი ადვოკატიsasamartloსაადვოკატო მომსახურებახელშეკრულების მომზადებაადვოკატი სამოქალაქო საქმეზეადვოკატი ბათუმშიადვოკატის კონსულტაციაკარგი ადვოკატი
ადვოკატის მომსახურება
ადვოკატის მომსახურება

გამოცდილი, მენტორ- ადვოკატი გაგიწევთ სრულ და კვალიფიციურ საადვოკატო მომსახურებას: სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ქონებრივი, ფინანსური და სამშენებლო დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო (საკორპორაციო) დავები, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, ხელშეკრულებების შედგენა, იურიდიული მნიშვნელობის ფაქტის დადგენა, საოჯახო დავები და ა.შ. დაგიწერთ ასევე სარჩელს და შესაგებელს.

certificates icon სერტიფიკატი
ჩივილიადვოკატის კონსულტაციაადვკატი საქართველოშიკანონიiuridiuli momsaxurebaიურიდიული დახმარებაადვოკატის მომსახურებაადვოკატი თბილისშიიურიდიული კონსულტაციასრული იურიდიული მომსახურება
ადვოკატი/იურიდიული მომსახურება
ადვოკატი/იურიდიული მომსახურება
5.0
| 1 შეფასება

EK Attorney's Office - ელენე ქიშმარიას საადვოკატო ოფისი, გთავაზობთ მრავალპროფილურ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით. თქვენს ინტერესებს წარმოადგენს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი - ელენე ქიშმარია (ს/ნ 9265), სპეციალიზებული არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში. ჩვენი მომსახურების სფეროებია: 1. სისხლის სამართალი: 1.1 ორდერის გამოწერა, წარმომადგენლობა სამართალდამცავ ორგანოებთან, საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ურთიერთობაში, ასევე საერთო სასამართლოებში; 1.2 ბრალდებულის მონახულება ციხეზე; 1.3 მისი ინტერესების დაცვა სისხლისსამართლებრივი ბრალდების ფარგლებში 2. სამოქალაქო სამართალი: 2.1 საოჯახო დავები 2.2 მემკვიდრეობითი დავები 2.3 სახელშეკრულებო დავები 2.4 სანივთო და ვალდებულებითი დავები 2.5 უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 2.6 ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას პროცენტის და პირგასამტეხლოს შემცირება 3. ადმინისტრაციული სამართალი: 3.1 წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობაში, მათ შორის სამართლებრივი დავის ფარგლებში, ყველა ინსტანციის სასამართლოსთან ურთიერთობა; 3.2 უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება საჯარო რეესტრში და ა.შ); 4. იურიდიული მომსახურების აუთსორსინგი; მეტი კომფორტისთვის გთავაზობთ ონლაინ მომსახურებასაც. მის.: ი. ჭავჭავაძის გამზ. N39 Facebook:@https://www.facebook.com/Attorney.of.General.Specialization

ადვოკატის ნომრებისისხლის ადვოკატისაუკეთესო ადვოკატებიადვოკატის მომსახურებაუფასო ადვოკატის კონსულტაციაბავშვთა ადვოკატიყველაზე ძლიერი ადვოკატებიადვოკატის კონსულტაციაუფასო ადვოკატი თბილისშიადვოკატის აყვანა
ადვოკატი ნებისმიერი სირთულის საქმეზე
ადვოკატი ნებისმიერი სირთულის საქმეზე
5.0
| 1 შეფასება

ადვოკატი ნებისმიერი სირთულის საქმეზე საქართველოში და იტალიაში ესტუმრეთ ჩვენს საიტს WWW.IURISTI.COM ✅იურიდიული კონსულტაცია ✅მემკვიდრეობის მიღება ✅სახელის ან გვარის შესწორება ✅ქონებრივი და სამკვიდრო დავები ✅მიწის რეგისტრაცია ✅უძრავი ქონების ყიდვისას საბუთების შემოწმება ✅განქორწინება ✅ხელშეკრულების,სარჩელის,შესაგებლის,საჩივრის შედგენა ✔სისხლის სამართალი; ✔სამოქალაქო სამართალი; ✔ადმინისტრაციული სამართალი; ✔ საგადასახადო დავები ✔დამატებითი სპეციალიზაცია: ✔არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, ბავშვთა უფლებები (სამოქალაქო) სამართალი; ვუზრუნველვყობთ თქვენს დაცვას/წარმომადგენლობას: ✅ საქართველოსა და იტალიაში საკონსტიტუციო სასამართლოსა და საერთო სასამართლოების სისტემის ყველა სასამართლოში ✅ ადმინისტრაციულ ორგანოებში,საელჩო,საკონსულო,იუსტიციის სახლში ✅ სამართლებრივი ურთიერთობის რეგულირებას ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან. ✅სტრასბურგის -ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 599 50 55 78 Viber, WhatsApp მის: ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი N47 (მეტრო დელისთან) იტალიაში ჩვენს ფილიალთან დასაკავშირებლად მოგვმართეთ : (+39) 3515470047 WhatsApp ურიდიული  კონსულტაცია

უფასო ადვოკატის კონსულტაციაუფასო იურიდიული დახმარებარა ღირს ადვოკატის მომსახურებაყველაზე ძლიერი ადვოკატებიბავშვთა ადვოკატიადვოკატის კონსულტაციაადვოკატის აყვანაუფასო ადვოკატი თბილისშისამოქალო ადვოკატიადვოკატის ნომრები
მემკვიდრეობის მიღებაში იურიდიული დახმარება
მემკვიდრეობის მიღებაში იურიდიული დახმარება
5.0
| 1 შეფასება

საერთაშორისო საადვოკატო კომპანია ,,ნაკაშიძე და პარტნიორები" გთავაზობთ, სრულ იურიდიულ მომსახურებას მ ე მ კ ვ ი დ რ ე ო ბ ი ს მიღება, თქვენს სახელზე ქონების გაფორმება, დარეგისტრირება,წარმომადგენლობა ანდერძის არსებობის ან არ არსებობის შემთხვევაში. ქონების გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტების მოძიებაში დახმარება, საბუთების მოწესრიგება, წარმომადგენლობა სასამართლოში - სამემკვიდრეო დავები, წილის გაყოფა, სანოტარო უარის გასაჩივრება, წარმომადგენლობა ნოტარიუსთან სანოტარო აქტის მომზადებისას, სამკვიდროს მიღების/სამკვიდრო მოწმობის გაცემის შესახებ განცხადების მომზადებაში დახმარება, სამკვიდრო მოწმობის აღება, სამკვიდრო მმართველის დანიშვნა, წილის სწორად განსაზღვრა, იურიდიული ფაქტის დადგენა (სახელსა და გვარში შეცდომა), სხვა საკითხები სრულად, რომლებიც უკავშირდება სამემკვიდრეო საქმისწარმოებას გამოთხოვა,თარგმნა,აპოსტილით დამოწმება. ⚫️ესტუმრეთ ჩვენს საიტს Www.advokati.add.ge ⚫️ გამოიწერეთ ჩვენი "ფეისბუქის" გვერდი: ნაკაშიძე&პარტნიორები/ Law Office Nakashidze&Partners ⚫️ კონსულტაციისთვის დაგვიკავშირდით ალ.ყაზბეგის 47 (მეტრო დელისი) დ.გურამიშვილის 23 ა (მეტრო ღრმაღელე)

უფასო იურიდიული დახმარებაადვოკატის ნომრებისაუკეთესო ადვოკატებიბავშვთა ადვოკატისამოქალო ადვოკატიადვოკატის აყვანაუფასო ადვოკატის კონსულტაციარა ღირს ადვოკატის მომსახურებაპროფესიონალი ადვოკატიყველაზე ძლიერი ადვოკატები
საუკეთესო ადვოკატები და ძლიერი გუნდი - ბათუმი
საუკეთესო ადვოკატები და ძლიერი გუნდი - ბათუმი

საადვოკატო ბიურო "ADVOCO" გამოცდილი ადვოკატების საშუალებით, გთავაზობთ: ⬇️ ✅იურიდიულ კონსულტაციას; ✅სხვადასხვა სახის დოკუმენტაციის მომზადებას; (ხელშეკრულებები, იურიდიული პირის წესდება, კრების ოქმი, განცხადება, სარჩელი, შესაგებელი, საჩივარი და სხვ.) ✅ადვოკატის წარმომადგენლობას ადმინისტრაციულ და საგამოძიებო ორგანოებსა და საქართველოს ყველა ინსტანციის სასამართლოში. ✅იურიდიულ მომსახურებას სამართლის შემდეგ დარგებში: ⚖️ სამოქალაქო სამართალი; ⚖️ საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი; ⚖️ შრომის სამართალი; ⚖️ ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი; ⚖️ სამეწარმეო სამართალი; ⚖️ საგადასახადო სამართალი; ⚖️ საბანკო სამართალი; ⚖️ სამედიცინო სამართალი; ⚖️ ადმინისტრაციული სამართალი; ⚖️ სისხლის სამართალი. დაგვიკავშირდით.

ყველაზე ძლიერი ადვოკატებირა ღირს ადვოკატის მომსახურებაადვოკატის მომსახურებაუფასო იურიდიული დახმარებაპროფესიონალი ადვოკატიბავშვთა ადვოკატისამოქალო ადვოკატიადვოკატი ბათუმშიადვოკატის ნომრებიკვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება
ადვოკატი
ადვოკატი

მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე, კვალიფიციური ადვოკატი, დაგეხმარებათ თქვენი სამართლებრივი პრობლემების წარმატებით დასრულებაში. ჩვენი კომპანია გთავაზობთ იურიდიული მომსახურეობის სრულ პაკეტს: სისხლი, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის განხრით. მომსახურების მიღება შეგილიათ, როგორც პირადად - ოფისში გასაუბრებით, ასევე ონლაინ რეჟიმში. ✉️მოგვწერეთ ელ. ფოსტაზე: mamukamirotadze777@gmail.com ჩვენი მისამართია: გლდანი, ნანეიშვილის ქუჩა N20 კონსულტაცია უფასოა.

სამოქალო ადვოკატისისხლის ადვოკატირა ღირს ადვოკატის მომსახურებაბავშვთა ადვოკატიადვოკატის ნომრებიუფასო იურიდიული დახმარებაყველაზე ძლიერი ადვოკატებისაუკეთესო ადვოკატებიადვოკატის აყვანაუფასო ადვოკატის კონსულტაცია
იურიდიული მომსახურება
იურიდიული მომსახურება

გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლის საქმეზე. 1. ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დაკავშირებული დავები (შესაგებლის მომზადება და პროცესზე წარმომადგენლობა) 2სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ სამართლებრივ საკითხზე უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევა 3. ხელშეკრულების შედგენა/გადახედვა/კორექტირება 4. სარჩელის/შესაგებლის/შეგებებული სარჩელის მომზადება დამკვეთის სასარგებლოდ; 5. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება. 6. ადმინისტრაციული დავების წაროება 7. კომპანიის სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის (წესდება, კრების ოქმი, პარტნიორთა გადაწყვეტილებები და სხვ.), ასევე, სხვა ყველა სახის სამართლებრივი დოკუმენტის (განცხადება, გაფრთხილების წერილი) მომზადება

ადვოკატი თბილისშიადვკატი საქართველოშიადვოკატის კონსულტაციაადვოკატის მომსახურებასაადვოკატო მომსახურებაადმინისტრაციულიiuridiuli momsaxureba
ადვოკატის მომსახურება
ადვოკატის მომსახურება

გადახდის საუკეთესო პირობებით, შეღავათიან ფასებში, ადვოკატი კონსტანტინე დანელია გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, როგორც ერთპიროვნულად ასევე კოლეგიალურად სამართლის სხვადასვა მიმართულებით. დავიცავთ ბავშვის უფლებებს. ადვოკატთან ვიზიტი სავალდებულოა დაგეგმოთ წინასწარ. გასაუბრება უფასოა. კონსულტაცია და მომსახურება შეგიძლიათ მიიღოთ ონლაინ. მეტი გაიგეთ ვებ გვერდზე: - Geo-lawyer.com ; გვიპოვეთ ფეისბუქზე: - ,, საადვოკატო ოფისი Geo-lawyer.com " ელ-ფოსტა: - company.info.k.d@gmail.com დაგვიკავშირდით ნომერზე

სამოქალო ადვოკატიადვოკატის მომსახურებამრავალპროფილიანი იურიდიული მომსახურებასაადვოკატო ბიურიკვალიფიციური ადვოკატის მომსახურებასანდო ადვოკატისაუკეთესო ადვოკატები
იურიდიული და საადვოკატო მომსახურება
იურიდიული და საადვოკატო მომსახურება
5.0
| 1 შეფასება

გთავაზობთ, სრულ, კვალიფიციურ იურიდიულ და საადვოკატო მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით: ✅ სამართლებრივი კონსულტაცია; ✅ წარმომადგენლობა სასამართლოში და არბიტრაჟში, ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის; ✅ წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებში; ✅ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება; ✅ უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა დახმარება ბინადრობის უფლების მოსაპოვებლად; ✅ იურიდიული პირების საქმიანობის მოწესრიგება ,მეწარმეთა შესახებ'' საქართველოს ახალი კანონის ნორმების შესაბამისად; ✅ იურიდიული პირების საქმიანობის შესაბამისობა შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებთან.

კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურებაკანონიiuridiuli momsaxurebaადვოკატის მომსახურებაsaadvokato biuroადვოკატის ნომრებიპროფესიონალი ადვოკატისაადვოკატო ბიურიმრავალპროფილიანი იურიდიული მომსახურებაყველაზე ძლიერი ადვოკატები
ადვოკატი, იურიდიული მომსახურება.
ადვოკატი, იურიდიული მომსახურება.

იურიდიული კომპანია ლ.ბ. სამართლისთვის გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით. მომსახურება ხორციელდება მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ადვოკატთა გუნდის მიერ, კლიენტის ინტერესების დაცვითა და გათვალისწინებით - თანხის გადახდის მორგებული გრაფიკითა და განწილვადების საფუძველზე. კონსულტაცია უფასოა

რა ღირს ადვოკატის მომსახურებაუფასო ადვოკატი თბილისშიყველაზე ძლიერი ადვოკატებიადვოკატის ნომრებიადვოკატის აყვანაუფასო ადვოკატის კონსულტაციასამოქალო ადვოკატიუფასო იურიდიული დახმარებაბავშვთა ადვოკატისისხლის ადვოკატი
ადვოკატის მომსახურება
ადვოკატის მომსახურება

საადვოკატო ბიურო, My Lawyer/ჩემი ადვოკატი, გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებზე. იურიდიული (საადვოკატო) მომსახურება, მოიცავს: ა) სამივე ინსტანციის სასამართლოში, ნებისმიერი კატეგორიის დავაზე წარმომადგენლობას; ბ) მაღალკვალიფიციური სარჩელის, შესაგებლის და შეგებებული სარჩელის მომზადებას; გ) ნებისმიერი კატეგორიის ხელშეკრულებათა შედგენას, ანალიზს, კორექტრიებასა დაკანონთან სრულ შესაბამისობაში მოყვანას; დ) კომპანიების იურიდიულ კონსულტირებასა და მომსახურების გაწევას, დოკუმენტაციის სამართლებრივი სრულყოფის მიზნით.

საადვოკატო ბიურიიურიდიული დოკუმენტის მომზადებამაღალკვალიფიკაციური ადვოკატიიურიდიული ოფისიიურიდიული კონსულტაციაიურიდიული დახმარებაკვალიფიციური ადვოკატის მომსახურებაადვოკატის მომსახურებასრული იურიდიული მომსახურებამრავალპროფილიანი იურიდიული მომსახურება
სულ 110 რეზულტატი

ხშირად დასმული კითხვები

faqfaq