გადავიყვან მგზავრებს. დასავლეთის მიმართულებით. ბორჯომამდე სურამამდე.
გადავიყვან მგზავრებს. დასავლეთის მიმართულებით. ბორჯომამდე სურამამდე.