"სტიაშკა",   იატაკის მოჭიმვა
"სტიაშკა",   იატაკის მოჭიმვა
"სტიაშკა",   იატაკის მოჭიმვა
"სტიაშკა",   იატაკის მოჭიმვა
"სტიაშკა",   იატაკის მოჭიმვა
"სტიაშკა",   იატაკის მოჭიმვა