გავასეირნებ თქვენს ძაღლებსს
გავასეირნებ თქვენს ძაღლებსს
გავასეირნებ თქვენს ძაღლებსს