გავასეირნებ ნებისმიერ ძაღლს
გავასეირნებ ნებისმიერ ძაღლს