მოვამზადებ ბუღალტერიაში
eyeნანახი
მოვამზადებ ბუღალტერიაში

პრაქტიკოსი,მოქმედი ბუღალტერი,15 წლიანი გამოცდილებით,ასევე სამართლის მაგისტრი, მოამზადებს ბუღალტერიაში დამწყებ პირებს,რომლებსაც შეასწავლის როგორ თეორიულ ნაწილს,ასევე პრაქტიკულს მოქმედი საწარმოს მაგალითზე.სწავლება იქნება ძალიან სიღრმისეული.კურსი ითვალისწინებს ბასს-ის სტანდარტებით ყველა იმ მიმართულების კომპლექსურ შესწავლას, რომელიც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად. მსმენელი საფუძვლიანად შეისწავლის ყველა იმ საკითხს, რომელსაც სპეციალისტი უნდა ფლობდეს ბუღალტერიის სრულყოფილად წარმოებისთვის. კურსი მოიცავს ბუღალტრული პროგრამა "FINA"-ს შესწავლასაც. კურსის მიმდინარეობისას გამოყენებული იქნება ბუღალტრული ამოცანები,თეორიული საკითხის შესწავლის პრაქტიკაში გამოყენებისათვის. კურსი 6 თვიანია,კვირაში 2-ჯერ 2 საათის ხანგრძლივობით. თვის გადასახადი შეადგენს 200 ლარს. კურსი ჩატარდება როგორც ადგილზე შესწავლით,ასევე სურვილის შემთხვევაში, ონლაინ ფორმატითაც. ასევე ცალკე იქმნება კურსი,რომელიც შეასწავლის საწარმოში საჭირო ყველა ტიპის ხელშეკრულებების შედგენის ტექნიკას,რომელიც ბუღალტერს უფრო ფუნქციურს გახდის. ეს კურსი 2 თვიანია და თვის გადასახადი შეადგენს 200 ლარს. მსურველებს პირად მეილზე წინასწარ გადაეგზავნებათ სილაბუსი 6 თვეზე გაწერილი,რომელიც საშულებას მისცემთ გაეცნონ იმ საკითხებს,რომლებსაც მსმენელები შეისწავლიან სწავლების მანძილზე. მსმენელები ასევე უზრუნველყოფილი იქნებიან ყველა საჭირო სასწავლო მასალით,რაც კურსის ფარგლებში იქნება გამოყენებული.

პროგრამირების & ინჟინერიის შესწავლა
eyeნანახი
პროგრამირების & ინჟინერიის შესწავლა

პროგრამირებისა და ინჟინერიის შესწავლა არის დინამიური და ტრანსფორმაციული კურსი, რომელიც განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს შეაერთოს ინჟინერიის ანალიტიკური სიმკაცრე პროგრამირების პრობლემების შემოქმედებით გადაჭრასთან. ამ კურსში სტუდენტები შეისწავლიან პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების პრინციპებს, მზიურის, IT Academy Step-ის, Digital Institute--ს თუ BitCamp-ის მოსწავლეები ხშირად ვერ ახერხებ აითვისონ მასალა რასაც აძლევენ ამიტომ 1-1 მენტორული პროგრამით ამ კურსის გავლისას სტუდენტები ახერხებენ გადალახონ ბარიერები ნაბიჯ-ნაბიჯ პროგრამის ათვისებისას. შეისწავლიან ჩაშენებულ სისტემებს და საინჟინრო დიზაინის პროცესებს. ისინი ჩაერთვებიან პრაქტიკულ პროექტებში, რომლებიც გამოწვევას უქმნის მათ საკუთარი დიზაინის შექმნის, კოდირებას და პრობლემების მოგვარებას. ეს კურსი იდეალურია დამწყები ინოვატორებისთვის, რომელთაც სურთ განავითარონ აბსტრაქტული კონცეფციების ფუნქციონალურ, რეალურ აპლიკაციებად გადაქცევის უნარები. სტუდენტები დატოვებენ მტკიცე გაგებას იმის შესახებ, თუ როგორ აერთიანებს პროგრამირება ინჟინერიის სხვადასხვა დარგში, რომელიც ამზადებს მათ სხვადასხვა კარიერული შესაძლებლობებისთვის ტექნიკურად ორიენტირებულ ლანდშაფტში. შემოგვიერთდით, რათა გადავლახოთ უფსკრული იდეებსა და შესრულებას შორის რათა გახდეთ ხვალინდელი ტექნოლოგიების შემქმნელი, იქნება ეს პროგრამირებაში, ელექტრულ წრედებში, პროგრამირების მეთოდოლოგიებსა თუ ალგორითმებში, მოდული შექმნილია ასევე საერთაშორისო სტუდენტებისთვის, ნუ გაუშვებთ გლობალურ კავშირებს ხელიდან.

certificates icon სერტიფიკატი
video play icon ვიდეო