სრული ფინანსური მომსახურება

პრემიუმი
ბუღალტერისა და აუდიტის მომსახურება
ბუღალტერისა და აუდიტის მომსახურება
pin თბილისი
5.0
| 3 შეფასება

მოგემსახურებით საკუთარი პროგრამით ყოველდღიური საბუღალტრო საქმიანობის წარმოებაში, ორგანიზაციის შიდა პოლიტიკის გამართვაში, აუდიტის ჩატარება- წლიური ფინანსური რეპორტების წარდგენა, საპენსიო სქემის რეპორტალის დალაგება, საქსტატის ფორმების შევსება, წლიური და კვარტლური დეკლარაციების წარმოება, ბანკთან თანამშრომლობა საკრედიტო ხაზის და გრანტების მიღების დაფინასების დოკუმენტაციის მომზადება , ლიცენზიების და აუქციონის წესის და ნორმების დაცვის საფუძველზე საჭირო ქეისის სისრულეში მოყვანა, საგადასახადო ჯარიმების გაუქმების/შემცირების საქმის წარმართვა და ინდივიდუალური ქეისების განხილვა შემოსავლების სამსახურში, ორგანიზაციაში კრიპტო აქტივების ბრუნვის საბუღალტრო საქმიანობის განხორციელება და აიტი დეველოპერული საქმიანობის განხორციელების გზით, ინგლისურ ენოვანი ბუღალტერიის წარმოება, დღგ-ს კვალიფიციური სტატუსის მოპოვება და სხვადასხვა საფინანსო საქმის წარმოება, იმპორტ-ექსპორტი-რეექსპორტის (ლოჯისტიკა) წინასწარი დეკლარაციების წარმოება და მასთან დაკავშირებული საბანკო ტრანზაქციების განხორციელება, ტრენერი საგადასახადო და საბუღალტრო მიმართულებით, ინდივიდუალური სწავლების მეთოდი დისტანციური. მოგემსახურებით, 12 წლიანი გამოცდილების მქონე ბუღალტერი, სამშენებლო, სადისტრიბუციო, აიტი დეველოპერული, და სხვადასხვა მიმართულებით საგადასახადო კონსულტანტი და აუდიტი ... ირინა ორდენიძე

ირინაირინა
599 55 02 **
პრემიუმი
ბუღალტერის მომსახურება
eyeნანახი
ბუღალტერის მომსახურება
pin თბილისი
სერვის +5.0
| 10 შეფასება

გთავაზობთ საბუღალტრო/ბუღალტრის მომსახურებას, ნებისმიერი ზომის, სირთულის და საქმიანობის კომპანიებს, ასევე მცირე და ინდივიდუალურ მეწარმეებს. - პირველადი დოკუმენტების მიღება/დამუშავება დაარქივება. (ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი, ხელშეკრულება და ა.შ) - RS-ის პორტალზე მუშაობა/კონტროლი, - ხელფასები, საპენსიო, საშემოსავლო, გამოთვლა დარიცხვა. - საბანკო გადარიცხვების განხორციელება; - დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა. - იმპორტის დოკუმენტაციის მომზადება, საბაჟო პროცესის ორგანიზება. მომსახურების ფასები, თქვენს შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული. დამიკავშირდით.

თაკოთაკო
599 48 34 **
პრო
საბუღალტრო მომსახურეობა
საბუღალტრო მომსახურეობა

გთავაზობთ ყველა სახის საბუღალტრო და ბიზნეს მომსახურებას: • საგადასახადო დეკლარაციების ჩაბარება (rs.ge) შპს, ი/მ, მცირე მეწარმე, მიკრო მეწარმე და ა.შ. • ფინანსური ანგარიშგებების ჩაბარება (reportal.ge, saras.ge) • სტატისტიკური ინფორმაციების ჩაბარება (geostat.ge) • საფინანსო კომპანიების ფინანსური ინფორმაციების ჩაბარება ეროვნულ ბანკში. • ბუღალტრული აღრიცხვა (მათ შორის წინა პერიოდების) პროგრამულად. • კონსულტაცია ბიზნესის გახსნასთან დაკავშირებით. • დოკუმენტების გაფორმება, კონსულტაცია ხელშეკრულებების გაფორმებებთან დაკავშირებით. მოგემსახურებათ, 12 წლიანი გამოცდილების მქონე სერთიფიცირებული ბუღალტერი, საკუთარი პროგრამით. ამჟამად ვაკეთებ შპს-ებისა და ი.მ.-ების ბუღალტერიას. ასევე წინა პერიოდების ბუღალტრულ აღრიცხვას, შემოწმებას ფინანსური და საგადასახადო კუთხით. ვაბარებ ფინანსურ ანგარიშგებებსა და დეკლარაციებს. მაქვს გამოცდილება შემდეგ სფეროებში : საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, დისტრიბუცია, იმპორტ-ექსპორტი, წარმოება, კაფე-რესტორანი, მშენებლობა, ტურიზმი, ავტოტექმომსახურება და ა.შ

ტელეფონი
პრო
ინდივიდუალური მეწარმეების ბუღალტრული მომსახურება
ინდივიდუალური მეწარმეების ბუღალტრული მომსახურება

ინდივიდუალურ მეწარმეებს გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურებას (როგორც მცირე ბიზნესის სტატუსით, ასევე საერთო წესით დაბეგვრის შემთხვევაში). ✅ განვლილი და მიმდინარე პერიოდის ბუღალტრული ბაზის: ▪️ შექმნა ▪️ მოწესრიგება ▪️ წარმოება ✅ მომსახურება მოიცავს: ▪️RS-ის პორტალზე მუშაობა და კონტროლი; ▪️პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება; ▪️შესრულებული ოპერაციების დამუშავება და აღრიცხვა პროგრამა ORIS-ში; ▪️ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო, ასევე საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა; ▪️სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარდგენა; ▪️კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში; ▪️კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა ბუღალტრული საქმიანობების შესრულება. ✅ შემიძლია, შემოგთავაზოთ საქმისადმი დიდი პასუხისმგებლობა, დროული და ხარისხიანი სამუშაოს შესრულება. ✴ რაც მთავარია, ამ მომსახურების ფასები, თქვენს შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული.

certificates icon სერტიფიკატი
ტელეფონი
პრო
სრული ბუღალტრული მომსახურება
სრული ბუღალტრული მომსახურება

გაგიწევთ საბუღალტრო მომსახურებას: ფინანსურ ანგარიშგებას შედგენას და გადაგზავნას, სრულყოფილ ბუღალტრულ აღრიცხვას( საბუღალტრო პროგრამაში), ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციების გაგზავნა როგორც ძველი პერიოდის ასევე მიმდინარე (საშემოსავლო, დღგ, მოგება, ქონება) საპენსიო ფონდში გადასარიცხი თანხების დაანგარიშება, დეკლარაციის გაგზავნა ზედნადები, ანგარიშ-ფაქტურა, ინვოისი, მიღება-ჩაბარება, ხელშეკრულებები და ა.შ. გაყიდვები, ხარჯები, ხელფასების დაანგარიშება. სასაქონლის აღრიცხვაში დახმარება. საბანკო ოპერაციების შესრულება. იმპორტში დახმარება / საბაჟო მომსახურებები, ასევე დაგეხმარებით საბუთების დალაგებაში და მოწესრიგებაში

ტელეფონი
პრო
ბუღალტერი, ბუღალტრული მომსახურება
ბუღალტერი, ბუღალტრული მომსახურება
5.0
| 1 შეფასება

თუ გაქვთ მცირე და საშუალო ბიზნესი, გთავაზობთ: გამართულ, სანდო და ხარისხიან ბუღალტრულ მომსახურებას დისტანციურად ✅ განვლილი და მიმდინარე პერიოდის ბუღალტრული ბაზის: ▪️ შექმნა ▪️ მოწესრიგება ▪️ წარმოება ✅ მომსახურება მოიცავს: ▪️RS-ის პორტალზე მუშაობა და კონტროლი; ▪️პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება; ▪️შესრულებული ოპერაციების დამუშავება და აღრიცხვა პროგრამა ORIS-ში; ▪️ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო, ასევე საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა; ▪️ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა ანგარიშგების პორტალზე; ▪️სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარდგენა; ▪️კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში; ▪️კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა ბუღალტრული საქმიანობების შესრულება. ✅ შემიძლია, შემოგთავაზოთ საქმისადმი დიდი პასუხისმგებლობა, დროული და ხარისხიანი სამუშაოს შესრულება. ✴ რაც მთავარია, ამ მომსახურების ფასები, თქვენს შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული. დეტალებზე დამიკავშირდით: Facebook- https://www.facebook.com/I.M.ACCOUNTANT1 Mail - mikheiliobidze1993@gmail.com

certificates icon სერტიფიკატი
ტელეფონი
გთავაზობთ ბუღალტრულ მომსახურებას
გთავაზობთ ბუღალტრულ მომსახურებას

გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურებას, თქვენს ბიზნესზე მორგებულს ვარ ACCA-ს კურსდამთავრებული,Saras.ge-ზე რეგისტრირებული სერთიფიცირებული მთავარი ბუღალტერი 12 წელზე მეტი გამოცდილებით, განიხილება როგორც თქვენი ოფისიდან მუშაობა კვირის დღეებში შეთანხმებით, ასევე ჩვენი ოფისიდან გთავაზობთ დისტანციურ მომსახურებას , გამოცდილების სფეროები : იმპორტი, ექსპორტი, ვაჭრობა, მომსახურება, სამშენებლო-სარემონტო ,სასტუმროს ბუღალტერია მოგიწესრიგებთ წინა პერიოდის ბუღალტრულ აღრიცხვიანობას, საგადასახდო დეკლარაციების მონიტორინგ სისწორეს, საკუთარი ბუღალტრული პროგრამით : ორის ბუღალტერია განახლებული ბოლო ვერსია. ბუღალტრულ მომსახურებასთან ერთად გთავაზობთ : ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებას და წარდგენას Reportal.ge-ზე, საგადასახდო დეკლარაციები, მგვ ვალდებულების რეგისტრაცია და მგვ დეკლარაციების ჩაბარება, საგადასახდაო სიახლეებიის მუდმივი კონსულტაცია და მონიტორინგი, საპენსიო და სტატისტიკის დეკლარაციები.

ბუღალტერის მომსახურება
ბუღალტერის მომსახურება

გაგიწევთ ბუღალტრულ მომსახურეობას საკუთარი პროგრამით, დისტანციურად: გთავაზობთ ბუღალტრის მომსახურებას, პირველადი დოკუმენტების მიღება/დამუშავება დაარქივება. (ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი, ხელშეკრულება და ა.შ) - RS-ის პორტალზე მუშაობა/კონტროლი, - ხელფასები, საპენსიო, საშემოსავლო, გამოთვლა დარიცხვა. - საბანკო გადარიცხვების განხორციელება; - დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა. - იმპორტის დოკუმენტაციის მომზადება, საბაჟო პროცესის ორგანიზება. ასე მოგიწესრიგებთ წინა პერიოდის ბუღალტრულ აღრიცხვიანობას, საგადასახდო დეკლარაციების მონიტორინგ სისწორეს.

სრული საბუღალტრო მომსახურება, ანგარიშგება, დეკლარაციები
სრული საბუღალტრო მომსახურება, ანგარიშგება, დეკლარაციები

გაგიწევთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას, კერძოდ: ✅ ბუღალტრული ბაზის შექმნა და წარმოება საბუღალტრო პროგრამებში 1C, FMG, ORIS ✅პირველადი დოკუმენტების მომზადება, RS.GE პორტალზე მუშაობა ✅საბანკო ოპერაციების შესრულება და აღრიცხვა ✅ საგადასახადო დეკლარირება (საშემოსავლო, მოგების, დღგ, ქონების, აქციზის დეკლარაციები, საპენსიო დეკლარაცია) ✅ ყოველთვიური, ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგება პორტალზე reportal.ge (ბალანსი, მოგება-ზარალის, კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება, ქეშ ფლოუ, ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები) ✅სტატისტიკების მომზადება და წარდგენა

საბუღალტრო მომსახურება
საბუღალტრო მომსახურება

გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურებას მცირე მეწარმეებს, ინდივიდუალურ მეწარმეებს და შპს-ებს. გიწარმოებთ საბუღალტრო აღრიცხვას დავამუშავებთ პირველად დოკუმენტებს, გადაგიგზავნით ყოველთვიურ და წლიურ დეკლარაციებს. გვაქ საბუღალტრო პროგრამა ორის-ი.. მოქმედი, სერთიფიცირებული ბუღალტერბი გაგიწევთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას საკუთარი პროგრამით ( Oris). მოგიწესრიგებთ ფინანსურ მხარეს, თქვენი ინტერესების მაქსიმალური დაცვით. საჭიროების შემთხვევაში, დაგეხმარებით საბანკო გადარიცხვების შესრულებაში და, ასევე, პირველადი დოკუმენტაციების მომზადებაში. 1. პროგრამაში აღრიცხვა; 2. დეკლარაციების ჩაბარება; 3. დისტანციური კონსულტაცია; 4.ანგარიშგებები; 5.დამატებითი პაკეტი; ( საოპერაციო საქმიანობა) 6. ხელმისაწვდომი ფასი.

პრაქტიკული ბუღალტერის  კურსი
eyeნანახი
პრაქტიკული ბუღალტერის კურსი

• ვინც იწყებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან; • ვისაც გაქვთ გარკვეული შეხება ბუღალტერიასთან და გსურთ ცოდნის გაღრმავება, გთავაზობთ ინტენსიური კურსს: თეორია+პროგრამა+დოკუმენტაციასთან მუშაობა+საგადასახადო კოდექსი+ერთთვიანი სტაჟირება. მ ეცადინეობა ინდივიდუალურია . მთლიანი კურსი მოიცავს 3 თვეს. გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი. გავლილი სტაჟირება ჩაითვლება მუშაობაში, რის საფუძველზეც გავცემთ ცნობას და გაგიწევთ რეკომენდაციას. სტანდარტული კურსი: თეორია+პროგრამა +დოკუმენტაციასთან მუშაობა+საგადასახადო კოდექსი ( ძირითადი საკითხები ) მთლიანი კურსი მოიცავს 1,5-2 თვეს. გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი. ➡️სამთვიანი: 800 ლარი ➡️ორთვიანი: 600 ლარი ✅თანხის გადახდა ეტაპობრივად.

ბუღალტერი/საბუღალტრო მომსახურება
ბუღალტერი/საბუღალტრო მომსახურება

გთავაზობთ საბუღალტრო/ბუღალტრის მომსახურებას, ნებისმიერი ზომის, სირთულის და საქმიანობის კომპანიებს, ასევე მცირე და ინდივიდუალურ მეწარმეებს. - პირველადი დოკუმენტების მიღება/დამუშავება დაარქივება. (ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი, ხელშეკრულება და ა.შ) - RS-ის პორტალზე მუშაობა/კონტროლი, - ხელფასები, საპენსიო, საშემოსავლო, გამოთვლა დარიცხვა. - საბანკო გადარიცხვების განხორციელება; - დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა. - იმპორტის დოკუმენტაციის მომზადება, საბაჟო პროცესის ორგანიზება.თუ გაქვთ მცირე და საშუალო ბიზნესი გთავაზობთ გამართულ, სანდო და ხარისხიან ბუღალტრულ მომსახურებას დისტანციურად ✅ განვლილი და მიმდინარე პერიოდის ბუღალტრული ბაზის: ▪️ შექმნა ▪️ მოწესრიგება ▪️ წარმოება ✅ მომსახურება მოიცავს: ▪️RS-ის პორტალზე მუშაობა და კონტროლი; ▪️პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება; ▪️საბანკო ოპერაციების შესრულება; ▪️ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო, ასევე საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა; ▪️კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში; ▪️კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა ბუღალტრული საქმიანობების შესრულება. ✅ შემიძლია, შემოგთავაზოთ საქმისადმი დიდი პასუხისმგებლობა, დროული და ხარისხიანი სამუშაოს შესრულება. მოგემსახურებათ, __ წლიანი გამოცდილების მქონე სერთიფიცირებული ბუღალტერი, საკუთარი პროგრამით. ამჟამად ვაკეთებ შპს-ებისა და ი.მ.-ების ბუღალტერიას. ასევე წინა პერიოდების ბუღალტრულ აღრიცხვას, შემოწმებას ფინანსური და საგადასახადო კუთხით. ვაბარებ ფინანსურ ანგარიშგებებსა და დეკლარაციებს.

სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება
eyeნანახი
სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება

გთავაზობთ კვალიფიციურ და ხარისხიან მომსახურებას სახელმწიფო და საერთაშორისო შესყიდვებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ტენდერის ტექნიკური დოკუმენტაციისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადებას და განთავსებას ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამის მოდულში. შემსყიდველის მიერ მიღბული გადაწყვეტილების და სატენდერო პირობების დაზუსტებას, კომპანიის თეთრ სიაში რეგისტრაციისათვის დოკუმენტაციის მომზადებას. ასევე, გთავაზობთ შესრულებული სამუშაოს აქტის (ფორმა #2) შედგენას, ფარული სამუშაოს აქტებისა და სამუშაოთა წარმოების ჟურნალის შევსებას, ხარჯთაღრიცხვების მომზადებას და კორექტირებას, ელექტრონულ ტენდერში სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილ ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებასთან დაკავშირებით მზად ვართ მოვამზადოთ ექსპერტიზის/აუდიტორის დასკვნა ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის განსაზღვრის შესახებ და სხვა დანარჩენი დოკუმენტაცია, რასაც ითვალისწინებს ტენდერი.

ბუღალტერი
ბუღალტერი

თუ გაქვთ მცირე და საშუალო ბიზნესი გთავაზობთ გამართულ, სანდო და ხარისხიან ბუღალტრულ მომსახურებას დისტანციურად ✅ განვლილი და მიმდინარე პერიოდის ბუღალტრული ბაზის: ▪️ შექმნა ▪️ მოწესრიგება ▪️ წარმოება ✅ მომსახურება მოიცავს: ▪️RS-ის პორტალზე მუშაობა და კონტროლი; ▪️პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება; ▪️საბანკო ოპერაციების შესრულება; ▪️ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო, ასევე საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა; ▪️კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში; ▪️კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა ბუღალტრული საქმიანობების შესრულება. ✅ შემიძლია, შემოგთავაზოთ საქმისადმი დიდი პასუხისმგებლობა, დროული და ხარისხიანი სამუშაოს შესრულება. ✴ რაც მთავარია, ამ მომსახურების ფასები, თქვენს შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული. დეტალებზე დამიკავშირდით ნომერზე, mail: jalo3036@gmail.com

ბუღალტრული მომსახურება,  ხელშეკრულებების მომზადება.
ბუღალტრული მომსახურება, ხელშეკრულებების მომზადება.

თუ გაქვთ მცირე და საშუალო ბიზნესი გთავაზობთ სანდო და ხარისხიან ბუღალტრულ მომსახურებას დისტანციურად . 1.შექმნა 2.მოწესრიგება 2.წარმოება ✅ მომსახურება მოიცავს: ▪️RS-ის პორტალზე მუშაობა და კონტროლი; ▪️პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება; ▪️საბანკო ოპერაციების შესრულება; ▪️შესრულებული ოპერაციების დამუშავება და აღრიცხვა პროგრამა ORIS-ში; ▪️ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო, ასევე საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა; ▪️ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა ანგარიშგების პორტალზე; ▪️სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარდგენა; ▪️კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში; ▪️კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა ბუღალტრული საქმიანობების შესრულება.

ბუღალტრული მომსახურება
ბუღალტრული მომსახურება

ბიზნეს ოპერატორებს გთავაზობთ სრულ ბუღალტრულ მომსახურებას როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. მაქვს 10 წლიანი გამოცდილება. ▪️RS-ის პორტალზე მუშაობა და კონტროლი; ▪️პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება; ▪️საბანკო ოპერაციების შესრულება; ▪️შესრულებული ოპერაციების დამუშავება და აღრიცხვა პროგრამა ORIS-ში, 1C -ში, ბალანსში და Superfin_ში ▪️ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო, ასევე საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა; ▪️ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა ანგარიშგების პორტალზე; ▪️სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარდგენა; ▪️კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში; ▪️კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა ბუღალტრული საქმიანობების შესრულება.

ფინანსური და საბუღალტრო მომსახურება
ფინანსური და საბუღალტრო მომსახურება

თუ გსურთ, თქვენი კომპანიის ფინანსები მართოს გამოცდილმა და სანდო კომპანიამ მაშინ ეს - შპს გრინვუდი - LTD Greenwood -ია. შპს მოგემსახურებათ შემდეგი ფასებითა და საქმიანობის ტიპით .✅☑ FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086183232091 საიტი: www.agricxva.com.ge ✔ მცირე მეწარმეები დეკლარირება - 50 ლარიდან ✔ ბუღალტრული მომსახურება - 400 ლარიდან დღგს გარეშე ✔ფინანსური მომსახურება - 400 ლარიდან დღგს გარეშე ✔რეპორტინგი - 400 ლარიდან დღგს გარეშე ✔სატენდერო მომსახურება - 500 ლარიდან დღგს გარეშე ✔იურიდიული მომსახურება - 500 ლარიდან დღგს გარეშე ✔ლოჯისტიკური მომსახურება - 500 ლარიდან დღგს გარეშე ✔აუდიტორული მომსახურება - 1000 ლარიდან დღგს გარეშე ✔თარგმნა სხვადასხვა ენებზე - 20 ლარიდან დღგს გარეშე ✔ხარჯთაღრიცხვის მომზადება - 500 ლარიდან დღგს გარეშე ✔ქონების შეფასება - 400 ლარიდან დღგს გარეშე მინდა, აგრეთვე, ავღნიშნო, რომ შპს ,,გრინვუდი'' საქმიანობას ეწევა 2017 წლიდან. თქვენ მიიღებთ გამოცდილი გუნდის ,საუკეთესო მომსახურებას. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მოგვმართეთ. ☎️☎️ დარეკეთ ან მოგვწერეთ მეილზე Greenwoodfinance2017@Gmail.com გისურვებთ წარმატებას.✔✅