სამშენებლო მასალების გადატანა

კომპანია ტიტანი 1
კომპანია ტიტანი 1

18 ლარიანი პაკეტი; * მ3 (1500 კგ) მომსახურეობა მოიცავს; ტიტან ჩანთის მიწოდებას რომლის მოცულაობა არის 1 მ3 (1500 კგ) , მის ავსებას უზრუნველყოფს დამქირავებელი ხოლო ტიტანი 1 ავსებულ ჩანთას ობიექტიდან გაიტანს. 40 ლარიანი პაკეტი; 1 მ3 (1500 კგ) , მომსახურეობა მოიცავს; საცხოვრებელ ეზოების, ასევე ნებისმიერი ტიპის ეზოები, დალაგება დასუფთავებას, არსებული ნარჩენების შეგროვება, ტიტან ჩანთაში მოთავსება და ობიექტიდან გატანა, 59 ლარიანი პაკეტი; * მ3 (1500 კგ) , მომსახურეობის ეს პაკეტი ითვალისწინებს, ობიექტზე მუდმივ სუფთა სამუშოა გარემოს, მიუხედავათ ტექნიკური სირთულისა, მრავალსართულიანი ობიექტისა, ლიფტის არარსებობის შემთხვევსაშიც კი ვუზრუნველყოფთ სამუშაოების შესრულებას. მომსახურეობის ეს პაკეტი მოიცავს; სამშენებლო და სარემონტო ნარჩენების შეგროვებას, ობიექტის დასუფთავებას, ნარჩენების ტიტან ჩანთაში მოთევსებას და ობიექტიდან გატანას. 80 ლარიანი პაკეტი ; * მ3 (1500 კგ) , მომსახურეობა მოიცავს; დემონტაჟი; (ობიექტის სრული დემონტაჟი, , კედლების დანგრევა, მიწის ამოთხრა, მცირე კატლავანის გაჭრა და სხვადასხვა ტიპის დემონტაჟი) დემონტაჟის შემდგომ ნარჩენების შეგროვება, დასუფთავება , ნარჩენების ტიტან ჩანთაში მოთავსება და ობიექტიდან გატნა.

რეკომენდირებული განცხადებები

დეტალურად right arrow