დეტექტივი

დეტექტივი
ახალგაზრდა დეტექტივები გთავაზობთ კერძო დეტექტივის მომსახურებას
eyeნანახი
ახალგაზრდა დეტექტივები გთავაზობთ კერძო დეტექტივის მომსახურებას

· კერძო გამოძიება. · ბიზნეს პარტნიორის, მისი ფინანსური მდგომარეობის და ბიზნეს რეპუტაციის შესწავლა · პარტნიორის საიმედოობის დადგენა. · სრული ანგარიში კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ. · იურიდიული და ფიზიკური პირების მიმართ ფინანსური გამოძიების ჩატარება · კომპანიის საკადრო პოლიტიკის დაგეგმვა, ინფორმაციული მხარდაჭერა · ბიზნესის უსაფრთხოების შემოწმება და უზრუნველყოფა. · წარუმატებელი გარიგებების თავიდან აცილება, არაკეთილსინდისიერ გადამხდელთა დროული ამოცნობა. · მარკეტინგული კვლევები · ინტელექტუალური საკუთრების და საავტორო უფლებების დარღვევის ფაქტების გამოძიება. · პროდუქციის ფალსიფიკაციასთან და კონტრაფაქციასთან დაკავშირებული კანონდარღვევის ფაქტების გამოძიება. · დაკარგული და მიმალვაში მყოფი ადამიანების, მოწმეების და ბენეფიციარების ძებნა- მოძიება. · სხვადასხვა ცხოვრებისეული სიტუაციების გარკვევა · მოზარდებზე მეთვალყურეობა, მათი ქცევის ანალიზი, პრევენცია და დაცვა ნეგატიური ზეგავლენისგან. · სხვადასხვა კონკრეტულ მოვლენებთან დაკავშირებული ფაქტების კვლევა-ძიება. · კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დაკარგული ინფორმაციის აღდგენა. · შენობების და კავშირგაბმულობის საშუალებების შემოწმება. · კრიმინალური თვალთვალის გამოვლენა, კონტრზომები. · იურიდიული დახმარება და კონსულტაცია. · პირადი დაცვა და უსაფრთხოება.

დეტექტივთა კონფედერაცია გთავაზობთ კერძო დეტექტივის მომსახურებას
eyeნანახი
დეტექტივთა კონფედერაცია გთავაზობთ კერძო დეტექტივის მომსახურებას

– იურიდიული კონსულტაცია და წარმომადგენლობა; – შიდა უსაფრთხოების საინფორმაციო უზრუნველყოფა; – კომერციული შპიონაჟისა და მიზანმიმართული საბოტაჟის გამოვლენა და ნეიტრალიზაცია; – არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა; – პარტნიორთა, პოტენციურ პარტნიორთა, კლიენტთა, პერსონალის გადამოწმება და რისკების შეფასება; – მოვალეთა მოძიება; – ტექნიკური მხარდაჭერა თანამედროვე ტექნოლოგიებით; – უსაფრთხო საინფორმაციო არხების, პრივატული შეხვედრების კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა. – ღალატი (გამოვლენა მტკიცებულება); – შვილებზე მეთვალყურეობა და მავნე გარემოსგან მათი დაცვა (ნარკომანია, აზარტული თამაშები, საეჭვო ურთიერთობები); – ინფორმაციის შეგროვება ოჯახური ურთიერთობების სფეროდან; – ალიმენტისთვის საჭირო მტკიცებულებათა მოძიება; – საქორწინო კონტრაქტი;

კერძო დეტექტივის დაქირავება
კერძო დეტექტივის დაქირავება

Private and Security Group გთავაზობთ კერძო დეტექტივის ექსკლუზიურ მომსახურებას ფართო არჩევანით: კერძო სახის გამოძიება; ფიზიკური პირის მონაცემების დადგენა; მოზარდების მეთვალყურეობა და მათი ქცევის ანალიზი; ღალატის გამოვლენა; მიმალვაში მყოფი პირის მოძიება; ბიზნესპარტნიორის საიმედოობის დადგენა; ძიძების და სხვა დაქირავებული მოსამსახურეების მოვალეობის შესრულების კონტროლი; სხვადასხვა ცხოვრებისეული ფაქტის/გარემოების დადგენა; იურიდიული მომსახურება; კრიმინალური თვალთვალისა და მოსასმენი/სათვალთვალო მოწყობილობების გამოვლენა. ჩვენი გუნდი მუშაობს 24/7, რათა თქვენთვის სასურველი სერვისი მიიღოთ სწრაფად და ხარისხიანად. იყავით ინფორმირებული, იყავით დაცული! • ეწვიეთ ვებ გვერდს - privateservice.ge

კერძო დეტექტივის მომსახურება
eyeნანახი
კერძო დეტექტივის მომსახურება

ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 1) თვალთვალის გამოვლენა 2) პირის მიმართ ძალადობისაგან (ფსიქოლოგიური-ფიზიკური) დაცვა 3) პარტნიორის ერთგულების გადამოწმება 4) ბიზნეს-პარტნიორის კეთილსინდისიერების გადამოწმება 5) დამალული ქონების ძებნა 6) მიმალვაში მყოფი პირის მოძებნა 7) ქურდობის ფაქტის ძიება, გამოვლენა, დადგენა 8)პირის ფსიქო-ფიზიოლოგიური მდგომარეობის დადგენა 9) ფარული შეხვედრების ფიქსირება 10) ბიოლოგიური ნათესავების ძებნა 11) მოცემული მონაცემების უტყუარობის გადამოწმება 12) რკინის ალიბის შექმნა 13) ფინანსური ვალდებულებების გამო ზეწოლისაგან დაცვა 14) პირის სურვილების/სურვილების/ინტერესების/მისწრაფებების უზრუნველყოფა 15) არაფიქსირებადი დავალებების შესრულება 16) ემპირიული ექსპერიმენტების ჩატარება 17) პირის უფლებაუნარიანობის და ქმედუნარიანობის ჩანაცვლება 18) პირის გვარის/სახელის/დაბადების წელის/სურათის/ოჯახისწევრების/სამუშაო ადგილის/მისამართის/ტელეფონის ნომრის/სამეზობლოს და სანათესაოს დადგენა დაგვიკავშირდით