მანქანის რეცხვა

მანქანის რეცხვა მნიშვნელოვანი მომსახურებაა იმისთვის, რომ თქვენი ავტომობილის ეფექტური ვიზუალი შეინარჩუნოთ. მანქანის რეცხვა ჩოთქებით ან სხვა უფრო სტანდარტიზებული აღჭურვილობით სხვადასხვა ტიპის სამრეცხაოშია შესაძლებელი. გავრცელებული ტიპებიდან გამოიყოფა:
  • მექანიკური სამრეცხაო;
  • უკონტაქტო სამრეცხაო;
  • ავტომატური სამრეცხაო;
  • მშრალი სამრეცხაო;
მექანიკური, ანუ ხელით რეცხვა მოიცავს მანქანის ჩვეულებრივ წმენდას ქაფის და ღრუბლის გამოყენებით. ამ ტიპის რეცხვას მფლობელთა უმეტესობა ითავსებს, თუმცა მის მიერ მიღებული შედეგი, პროფესიონალური სამრეცხაოს მომსახურებასთან შედარებით, ბევრად დაბალხარისხიანია. 
მანქანის რეცხვა