ბუღალტერი / აუდიტის მომსახურება

მოცემულ კატეგორიაში შეგიძლიათ, მოიძიოთ ბუღალტერის მომსახურება. სერტიფიცირებული ბუღალტერის დაქირავება IFRS-ის სტანდარტების შესაბამისად. ბუღალტერი გაგიმზადებთ დეკლარაციებს. გარდა ამისა, გააკეთებს საბანკო ოპერაციებს. შეადგენს ფინანსურ ანგარიშგებს. ასევე, ჩვენი ვებგვერდის კლიენტები მოგიმზადებთ სხვადასხვა სახის აუდიტორულ დასკვნას, სახელმწიფო ორგანოების მოთხოვნის შესაბამისად.

ბუღალტერი / აუდიტის მომსახურება

მოცემულ კატეგორიაში შეგიძლიათ მოიძიოთ ბუღალტერია/ბუღალტერი

ბუღალტერი, ბუღალტერია, საბუღალტრო მომსახურება, ბუღალტერის დაქირავება, ფინანსური მომსახურება

პრო
ბუღალტერი
eyeნანახი
ბუღალტერი
5.0
| 3 შეფასება

გთავაზობთ ყველა სახის საბუღალტრო და ბიზნეს მომსახურებას: • საგადასახადო დეკლარაციების ჩაბარება (rs.ge) შპს, ი/მ, მცირე მეწარმე, მიკრო მეწარმე და ა.შ. • ფინანსური ანგარიშგებების ჩაბარება (reportal.ge, saras.ge) • სტატისტიკური ინფორმაციების ჩაბარება (geostat.ge) • საფინანსო კომპანიების ფინანსური ინფორმაციების ჩაბარება ეროვნულ ბანკში. • წინა წლების საგადასახადო და ფინანსური აუდიტი. • ბუღალტრული აღრიცხვა (მათ შორის წინა პერიოდების) პროგრამულად. • კონსულტაცია ბიზნესის გახსნასთან დაკავშირებით. • დოკუმენტების გაფორმება, კონსულტაცია ხელშეკრულებების გაფორმებებთან დაკავშირებით. მოგემსახურებათ, 12 წლიანი გამოცდილების მქონე სერთიფიცირებული ბუღალტერი, საკუთარი პროგრამით. ამჟამად ვაკეთებ შპს-ებისა და ი.მ.-ების ბუღალტერიას. ასევე წინა პერიოდების ბუღალტრულ აღრიცხვას, შემოწმებას ფინანსური და საგადასახადო კუთხით. ვაბარებ ფინანსურ ანგარიშგებებსა და დეკლარაციებს. მაქვს გამოცდილება შემდეგ სფეროებში : საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, დისტრიბუცია, იმპორტ-ექსპორტი, წარმოება, კაფე-რესტორანი, მშენებლობა, ტურიზმი, ავტოტექმომსახურება და ა.შ

საბუღალტრო მომსახურებააუდიტის სერვისიბიზნეს გეგმის შედგენაბუღალტერის დაქირავებაბუღალტრული მომსახურებაბუღალტრული|საბროკერო მომსახურებაბუღალტერის მომსახურებააუდიტორიული მოსახურება
ტელეფონი
პრო
სრული ბუღალტრული მომსახურება
eyeნანახი
სრული ბუღალტრული მომსახურება

გაგიწევთ საბუღალტრო მომსახურებას: ფინანსურ ანგარიშგებას შედგენას და გადაგზავნას, სრულყოფილ ბუღალტრულ აღრიცხვას( საბუღალტრო პროგრამაში), ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციების გაგზავნა როგორც ძველი პერიოდის ასევე მიმდინარე (საშემოსავლო, დღგ, მოგება, ქონება) საპენსიო ფონდში გადასარიცხი თანხების დაანგარიშება, დეკლარაციის გაგზავნა ზედნადები, ანგარიშ-ფაქტურა, ინვოისი, მიღება-ჩაბარება, ხელშეკრულებები და ა.შ. გაყიდვები, ხარჯები, ხელფასების დაანგარიშება. სასაქონლის აღრიცხვაში დახმარება. საბანკო ოპერაციების შესრულება. იმპორტში დახმარება / საბაჟო მომსახურებები, ასევე დაგეხმარებით საბუთების დალაგებაში და მოწესრიგებაში

საბუღალტრო მომსახურებასაბანკო საქმის მართვაbugalteriბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერის დაქირავებაsabugaltro momsaxurebabugaltris momsaxureba
ტელეფონი
პრო
ბუღალტერი დისტანციურად
eyeნანახი
ბუღალტერი დისტანციურად

გთავაზობთ ყველა სახის საბუღალტრო მომსახირებას დისტანციურად: შპს, ი/მ, მცირე მეწარმე, მიკრო მეწარმე და ა.შ . პირველადი დოკუმენტების მიღება-დამუშავება და გადაგზავნა(ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი, ხელშეკრულების მომზადება და სხვა)RS- ის პორტალზე მუშაობა/ კონტროლი, დეკლარაციების დამუშავება და წარდგენა(ხელფასები, პენსიები, დღგ და სხვა)საბანკო ტრანზაქციების განხორციელება, იმპორტი, ექსპორტი, ასევე გთავაზობთ ფინანსური ანგარიშგების ჩაბარებას (reportal.ge, saras.ge), სტატისტიკური ინფორმაციების ჩაბარებას (geostat.ge) რაც მთავარია ბუღალტრული აღრიცხვა პროგრამულად.

ბუღალტერის დაქირავება
ტელეფონი
პრო
ბუღალტერის მომსახურება
eyeნანახი
ბუღალტერის მომსახურება
5.0
| 8 შეფასება

გთავაზობთ საბუღალტრო/ბუღალტრის მომსახურებას, ნებისმიერი ზომის, სირთულის და საქმიანობის კომპანიებს, ასევე მცირე და ინდივიდუალურ მეწარმეებს. - პირველადი დოკუმენტების მიღება/დამუშავება დაარქივება. (ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი, ხელშეკრულება და ა.შ) - RS-ის პორტალზე მუშაობა/კონტროლი, - ხელფასები, საპენსიო, საშემოსავლო, გამოთვლა დარიცხვა. - საბანკო გადარიცხვების განხორციელება; - დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა. - იმპორტის დოკუმენტაციის მომზადება, საბაჟო პროცესის ორგანიზება. მომსახურების ფასები, თქვენს შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული. დამიკავშირდით.

ბუღალტერის მომსახურებასაბუღალტრო მომსახურებაბუღალტრული მომსახურებაbugalteris daqiravebabugalteriყველანაირი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერის დაქირავებაsabugaltro momsaxurebafinansuri momsaxureba
ტელეფონი
პრო
ბუღალტრული მომსახურება
eyeნანახი
ბუღალტრული მომსახურება
5.0
| 1 შეფასება

თუ გაქვთ მცირე და საშუალო ბიზნესი გთავაზობთ გამართულ, სანდო და ხარისხიან ბუღალტრულ მომსახურებას დისტანციურად ✅ განვლილი და მიმდინარე პერიოდის ბუღალტრული ბაზის: ▪️ შექმნა ▪️ მოწესრიგება ▪️ წარმოება ✅ მომსახურება მოიცავს: ▪️RS-ის პორტალზე მუშაობა და კონტროლი; ▪️პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება; ▪️საბანკო ოპერაციების შესრულება; ▪️შესრულებული ოპერაციების დამუშავება და აღრიცხვა პროგრამა ORIS-ში; ▪️ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო, ასევე საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა; ▪️ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა ანგარიშგების პორტალზე; ▪️სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარდგენა; ▪️კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში; ▪️კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა ბუღალტრული საქმიანობების შესრულება. ✅ შემიძლია, შემოგთავაზოთ საქმისადმი დიდი პასუხისმგებლობა, დროული და ხარისხიანი სამუშაოს შესრულება. ✴ რაც მთავარია, ამ მომსახურების ფასები, თქვენს შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული. დეტალებზე დამიკავშირდით: Facebook- https://www.facebook.com/I.M.ACCOUNTANT1 Mail - mikheiliobidze1993@gmail.com

სერტიფიკატი
ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერის დაქირავებასაბუღალტრო მომსახურებაყველანაირი ბუღალტრული მომსახურება
ტელეფონი
პრო
ბუღალტრული მომსახურება რუსულ და ქართულ ენაზე
eyeნანახი
ბუღალტრული მომსახურება რუსულ და ქართულ ენაზე

გთავაზობთ ყველა სახის საბუღალტრო და ბიზნეს მომსახურებას: მაქვს 10 წლიანი გამოცდილება. ამჟამად ვაკეთებ ი/მ , მცირე მეწარმის და შპს -ს ბუღალტერიას. ამჟამად ვარ დასაქმებული სადიტრიბუციო კომპანიაში მთავარი ბუღალტერი. 1. ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო და საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა შესაბამის ორგანოში; 2.ფინანსური ანგარიშგებების ჩაბარება (reportal.ge, saras.ge) 3. სტატისტიკური ინფორმაციების ჩაბარება (geostat.ge) 4. ზედნადებების/ფაქტურების გამოწერა - მიღება ,დადასტურება; 5. მიღება ჩაბარების აქტების, შესყიდვის აქტების შედგენა დაარქივება; 6.ფინანსური ანალიზი 7. საბანკო ოპერაციები. 8. კონსულტაცია ბიზნესის გახსნასთან დაკავშირებით. 9. დოკუმენტების გაფორმება, კონსულტაცია ხელშეკრულებების გაფორმებებთან დაკავშირებით. ქვემოთ მითითებულ ნომერზე მაქვს "ვაიბერიც".

ბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერის დაქირავებაბუღალტერიის შესწავლასაბუღალტრო მომსახურებაბუღალტერის მომსახურებაბუღალტრული მომსახურება
ტელეფონი
პრო
სრული საბუღალტრო მომსახურება, ფინანს. ანგარიშგების მომზადება, წარდგენა
eyeნანახი
სრული საბუღალტრო მომსახურება, ფინანს. ანგარიშგების მომზადება, წარდგენა
5.0
| 1 შეფასება

ვარ პროფესიონალი სერთიფიცირებული ბუღალტერი (ACCA) გაგიწევთ ბუღალტრულ მომსახურებას IFRS-ის სტანდარტების შესაბამისად, დაგილაგებთ ბუღალტერიას, გადაგიგზავნით დეკლარაციებს, გავაკეთებ საბანკო ოპერაციებს, მოგიმზადებთ ფინანსურ ანგარიშგებას. ვმუშაობ პროგრამა ორისში (მაქვს საკუთარი პროგრამა ORIS) ასევე გთავაზობთ მხოლოდ დეკლარაციების გაგზავნას- ფასი 50 ლარიდან (მცირე, მიკრო და ინდ. მეწარმეებს, შპს-ებს). მომსახურება დისტანციურად. დეტალებზე ინფორმაციის მისაღებად მითითებულ ნომერზე დამიკავშირდით.

საბუღალტრო მომსახურებაფინანსური ანგარიშგებაბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერია
ტელეფონი
პრო
ბუღალტერი
eyeნანახი
ბუღალტერი

გთავაზობთ ყველა სახის საბუღალტრო და ბიზნეს მომსახურებას: • საგადასახადო დეკლარაციების ჩაბარება (rs.ge) შპს, ი/მ, მცირე მეწარმე, მიკრო მეწარმე და ა.შ. • ფინანსური ანგარიშგებების ჩაბარება (reportal.ge, saras.ge) • სტატისტიკური ინფორმაციების ჩაბარება (geostat.ge) • საფინანსო კომპანიების ფინანსური ინფორმაციების ჩაბარება ეროვნულ ბანკში. • წინა წლების საგადასახადო და ფინანსური აუდიტი. • ბუღალტრული აღრიცხვა (მათ შორის წინა პერიოდების) პროგრამულად. • კონსულტაცია ბიზნესის გახსნასთან დაკავშირებით. • დოკუმენტების გაფორმება, კონსულტაცია ხელშეკრულებების გაფორმებებთან დაკავშირებით. მოგემსახურებათ, 12 წლიანი გამოცდილების მქონე სერთიფიცირებული ბუღალტერი, საკუთარი პროგრამით. ამჟამად ვაკეთებ შპს-ებისა და ი.მ.-ების ბუღალტერიას. ასევე წინა პერიოდების ბუღალტრულ აღრიცხვას, შემოწმებას ფინანსური და საგადასახადო კუთხით. ვაბარებ ფინანსურ ანგარიშგებებსა და დეკლარაციებს. მაქვს გამოცდილება შემდეგ სფეროებში : საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, დისტრიბუცია, იმპორტ-ექსპორტი, წარმოება, კაფე-რესტორანი, მშენებლობა, ტურიზმი, ავტოტექმომსახურება და ა.შ.

sabugaltro momsaxurebabughalteriaყველანაირი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერის დაქირავებაbugaltris momsaxurebaბუღალტერია
ტელეფონი

აუდიტის სერვისი საქართველოში

აუდიტორიული მომსახურება მოიცავს: სესხების დადასტურება; პროექტის საინვესტიციო ღირებულების საბაზრო ფასთან შესაბამისობის განსაზღვრა; შემოსავლის, ფასწარმოების დადენა.

სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება
eyeნანახი
სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება

გთავაზობთ კვალიფიციურ და ხარისხიან მომსახურებას სახელმწიფო და საერთაშორისო შესყიდვებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ტენდერის ტექნიკური დოკუმენტაციისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადებას და განთავსებას ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამის მოდულში. შემსყიდველის მიერ მიღბული გადაწყვეტილების და სატენდერო პირობების დაზუსტებას, კომპანიის თეთრ სიაში რეგისტრაციისათვის დოკუმენტაციის მომზადებას. ასევე, გთავაზობთ შესრულებული სამუშაოს აქტის (ფორმა #2) შედგენას, ფარული სამუშაოს აქტებისა და სამუშაოთა წარმოების ჟურნალის შევსებას, ხარჯთაღრიცხვების მომზადებას და კორექტირებას, ელექტრონულ ტენდერში სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილ ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებასთან დაკავშირებით მზად ვართ მოვამზადოთ ექსპერტიზის/აუდიტორის დასკვნა ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის განსაზღვრის შესახებ და სხვა დანარჩენი დოკუმენტაცია, რასაც ითვალისწინებს ტენდერი.

ბუღალტერი
eyeნანახი
ბუღალტერი

გამარჯობა! გაგიწევთ ბუღალტრულ მომსახურებას. მაქვს 6 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. გამოცდილების შესახებ: სასურსათო მაღაზია, სალონი, მეორადი და ახალი ავტონაწილები, ავტომობილების რეცხვა, ბარ/რესტორანი. რას გთავაზობთ: პირველადი დოკუმენტების შექმნა, დაარქივება, ასახვა საბუღალტრო სისტემაში; ინტერნეტ-ბანკში გადარიცხვების მომზადება; (ჩემივე) ORIS საბუღალტრო პროგრამაში შესაბამისი გატარებების უზრუნველყოფა; საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება; დებიტორ/კრედიტორების კონტროლი. სასაქონლო მატერიალური მარაგების, საბუღალტრო და სასაწყობო ნაშთების შესაბამისობის კონტროლი; რეპორტების მომზადება და შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებში წარდგენა; სხვა ბუღალტრული საქმიანობის განხორციელება; Email: vvkh93@gmail.com დამიკავშირდით ნებისმიერ დროს 09:00 - 00:00

საბუღალტრო მომსახურებაბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტრული მომსახურება
ბუღალტრული მომსახურება
ბუღალტრული მომსახურება

ბიზნეს ოპერატორებს გთავაზობთ სრულ ბუღალტრულ მომსახურებას როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. მაქვს 10 წლიანი გამოცდილება. ▪️RS-ის პორტალზე მუშაობა და კონტროლი; ▪️პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება; ▪️საბანკო ოპერაციების შესრულება; ▪️შესრულებული ოპერაციების დამუშავება და აღრიცხვა პროგრამა ORIS-ში, 1C -ში, ბალანსში და Superfin_ში ▪️ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო, ასევე საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა; ▪️ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა ანგარიშგების პორტალზე; ▪️სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარდგენა; ▪️კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში; ▪️კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა ბუღალტრული საქმიანობების შესრულება.

ბიზნეს გეგმის შედგენააუდიტორიული მოსახურებაბუღალტერიასაბუღალტრო მომსახურებასრული ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურადბუღალტერის დაქირავებაყველანაირი ბუღალტრული მომსახურებაფინანსური მომსახურებაბუღალტრული მომსახურებაფინანსური ანგარიშგება
ბუღალტრული მომსახურება
ბუღალტრული მომსახურება

გთავაზობთ სრულ ბუღალტრულ მომსახურებას საერთაშორისო სტანდარტების და საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით ნებისმიერი ტიპის, სიდიდის, სამართლებრივი ფორმის( მცირე მეწარმე, ინდ. მეწარმე, შპს-ები) და ფუნქციის( მშენებლობა, წარმოება, ვაჭრობა) კომპანიებს, თქვენზე მორგებული პირობებით. მომსახურებაში შედის: პირველადი დოკუმენტაციის დამუშავება, ბუღალტრული გატარებების(რეალიზაციის, ხარჯების, სალაროს, ბანკის და სხვა) ოპერაციების შესრულება, ასევე ზედნადებების, ანგარიშ ფაქტურების, ინვოისების, მიღება ჩაბარებების და სხვა დოკუმენტაციების, გადასახადების დაანგარიშება, ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციების წარდგენა საგადასახადო პორტალზე rs.ge. ვმუშაობ საკუთარი პროგრამით. პ.ს მაქვს დამთავრებული მაგისტრატურა ფინანსების განხრით.ასევე ვფლობ ინგლისურ და რუსულ ენებს.

პრაქტიკული ბუღალტერის  კურსი
პრაქტიკული ბუღალტერის კურსი

• ვინც იწყებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან; • ვისაც გაქვთ გარკვეული შეხება ბუღალტერიასთან და გსურთ ცოდნის გაღრმავება, გთავაზობთ ინტენსიური კურსს: თეორია+პროგრამა+დოკუმენტაციასთან მუშაობა+საგადასახადო კოდექსი+ერთთვიანი სტაჟირება. მ ეცადინეობა ინდივიდუალურია . მთლიანი კურსი მოიცავს 3 თვეს. გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი. გავლილი სტაჟირება ჩაითვლება მუშაობაში, რის საფუძველზეც გავცემთ ცნობას და გაგიწევთ რეკომენდაციას. სტანდარტული კურსი: თეორია+პროგრამა +დოკუმენტაციასთან მუშაობა+საგადასახადო კოდექსი ( ძირითადი საკითხები ) მთლიანი კურსი მოიცავს 1,5-2 თვეს. გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი. ➡️სამთვიანი: 800 ლარი ➡️ორთვიანი: 600 ლარი ✅თანხის გადახდა ეტაპობრივად.

ბუღალტერიის შესწავლასაბუღალტრო კურსი
ბუღალტერის მომსახურება
ბუღალტერის მომსახურება

სრული ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურად ! • ყოველდღიური ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებისა („ფასს“/”IFRS”) და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა სრული დაცვით; • განხორციელებულ ტრანზაქციებთან დაკავშირებული პირველადი დოკუმენტაციის შედგენა, მომზადება და დამუშავება; • საბიუჯეტო გადასახადების წარმოშობის პროცესების სრული აღრიცხვა და ყოველთვიური/ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციების წარდგენა; (დამატებითი ღირებულების გადასასადი, საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი, ქონების გადასახადი, აქციზის გადასახადი) • წლიური სავალდებულო ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა; • ბანკის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა; (სასურველი სესხის მიღებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მიწოდება) • სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარდგენა; • აღრიცხული დოკუმენტაციის ელექტრონული ბაზის შექმნა, რაც განკუთვნილია ფაილების სარეზერვო საცავში შენახვისათვის. • ყოველთვიური და ყოველწლიური ფინანსური რეპორტინგი, საბალანსო უწყისებისა და ანალიზის წარდგენა; (მოგება-ზარალის, ფულადი სახსრების მოძრაობისა და კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება) •სრული პასუხისმგებლობა დაკისრებულ ვალდებულებებზე ! მომსახურების ფასი დამოკიდებულია ორგანიზაციის წლიურ ბრუნვაზე და დღიურ მოცულობით საქმიანობაზე. რეზიუმე მითითებულია განცხადების ბოლოს. დეტალური ინფორმაციისათვის დამიკავშირდით.

ბუღალტერის დაქირავებასაბუღალტრო მომსახურებაფინანსური მომსახურება
ბუღალტერის მომსახურება
eyeნანახი
ბუღალტერის მომსახურება

გამოცდილი სერტიფიცირებული მოქმედი მთავარი ბუღალტერი გაგიწევთ ბუღალტრულ მომსახურებას. საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით , ახალი სტანდარტებით ესტონური მოდელით. ფინანსური მენეჯმენტი IFRS-ის სტანდარტების გამოყენებით. სხვადასხვა სფეროს ბუღალტერიაში.სახელმწიფო ტენდერების დამუშავება და შესრულება ასევე ბუღალტერია, მცირე, ი.მ, შპს, ამხანაგობა, ფიზიკური პირის, ყველა როგორც იურიდიული პირის ასევე ფიზიკური პირის ბუღალტერიის წარმოება. ვმუშაობ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან ინგლისურ და რუსულ ენაზე. მაქვს 10 წლიანი გამოცდილება სხვადასხვა სფეროში. დაგეხმარებით საწარმოს აწყობაში და გამართვაში მოვალ ადგილზე საჭიროების შემთხვევაში ,დაბალ და ხელმისაწვდომ ფასებში დამატებითი გადასახადების გარეშე. კონსულტაცია უფასოა.

საბუღალტრო მომსახურებაბუღალტერის დაქირავებაsabugaltro momsaxurebaბუღალტერია
საბუღალტრო მომსახურება _ ანგარიშგების მომზადება
eyeნანახი
საბუღალტრო მომსახურება _ ანგარიშგების მომზადება

ვარ პროფესიონალი სერთიფიცირებული ბუღალტერი. (ACCA ) გავლი მაქვს სრული კურსი. მაქვს 20 წლიანი გამოცდილება. ჩემს გუნდათ ერთად გაგიწევთ ბუღალტრულ მომსახურებას, IFRS-ის სტანდარტების შესაბამისად: დაგილაგებთ ბუღალტერიას; გადაგიგზავნით დეკლარაციებს; გავაკეთებთ საბანკო ოპერაციებს. მოგიმზადებთ ფინანსურ ანგარიშგებას. ვმუშაობ პროგრამა სუპერფინში. (მაქვს საკუთარი პროგრამა სუპერფინი) წარმატებით მაქვს ჩატარებული 25 და მეტი კომპანიის აუდიტორული შემოწმება. ვემსახურები თავისუფალი სავაჭრო ზონის კომპანიებს. ასევე, მაქვს თიზის საკანონმდებლო საკითხებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება .

სერტიფიკატი
ბუღალტერის მომსახურებაბუღალტრული მომსახურებააუდიტორიული მოსახურებასაბუღალტრო მომსახურებაფინანსური მომსახურებაბუღალტერიაბუღალტერიის შესწავლააუდიტის სერვისიბუღალტერის დაქირავება
ბუღალტერია /ფინანსები
eyeნანახი
ბუღალტერია /ფინანსები

ვთავაზობთ სრულ ბუღალტრულ მომსახურებას ნებისმიერი ტიპის, ზომის, იურიდიული ფორმის კომპანიებს, (მცირე მეწარმე, ინდმეწარმე, შპს) საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით. მომსახურება მოიცავს: პირველადი დოკუმენტაციის დამუშავებას, სააღრიცხვო ოპერაციების შესრულებას. (გაყიდვები, ხარჯები, სალარო აპარატი, ბანკი და ა.შ.) ასევე, ანგარიშ-ფაქტურები, ქვითრები და სხვა დოკუმენტები, გადასახადების დაანგარიშება, ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო დეკლარაციები.

ბუღალტერის დაქირავებასაბუღალტრო მომსახურებაბუღალტერიაბუღალტერის მომსახურება
გთავაზობთ ბუღალტრულ მომსახურებას
eyeნანახი
გთავაზობთ ბუღალტრულ მომსახურებას

ACCA-ს კურსდამთავრებული, სარას-ზე რეგისტრირებული სერთიფიცირებული მთავარი ბუღალტერი 12 წელზე მეტი გამოცდილებით , გთავაზობთ თქვენს ბიზნესზე მორგებულ ბუღალტრულ და საგადასახადო მომსახურებას , განიხილება როგორც თქვენს ოფისში რეგულარული შეხვედრა რეპორტინგის ჩაბარება, მუდმივი უკუკავშირი. ასევე ჩვენი ოფისიდან გთავაზობთ დისტანციურ მომსახურებას , გამოცდილების სფეროები : იმპორტი, ექსპორტი, ვაჭრობა, მომსახურება, სამშენებლო-სარემონტო. გთავაზობთ როგორც გასული პერიოდის ბუღალტრული ბაზის აღდგენა-მოწესრიგებას , ასევე მიმდინარე ბუღალტერიის მოწესრიგებას, საკუთარი ბუღალტრული პროგრამით : ორის ბუღალტერია განახლებული ბოლო ვერსია. ასევე ციფრული ფინანსური რეპორტების მომზადება წარდგენა, დეკლარაციების წარდგენა, მგვ ვალდებულების რეგისტრაცია, დეკლარაციები და მონიტორინგი, საპენსიო და სტატისტიკის დეკლარაციები. ასევე გაგიწევთ სხვადასხვა ბიზნესს მიმართულებით საგადასახდო და ბუღალტრულ კონსულტაციას.

სრული ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურადბუღალტერიაყველანაირი ბუღალტრული მომსახურებაფინანსური მომსახურებადეკლარაციების გამზადებაბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერის მომსახურებასაბუღალტრო კურსიბუღალტრული მომსახურებადეკლარირება
მიიღეთ საბუღალტრო მომსახურება უსასყიდლოდ!  პირველი თვე
მიიღეთ საბუღალტრო მომსახურება უსასყიდლოდ! პირველი თვე

კომპანია " თიემჯი ფართნერს " დაარსდა 2021 წელს და მას შემდეგ წარმატებით ახორციელებს საბუღალტრო მომსახურებას მთელი ქვეყნის მაშტაბით მცირე და საშუალო ბიზნესებზე (ინდ. მეწარმე, მცირე მეწარმე, შპს და სხვა). ჩვენი მიზანია პარტნიორებისთვის ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება მაღალკვალიფიციური გუნდის დახმარებით. მომხმარებლების ინტერესების გათვალისწინება ჩვენი კომპანიისთვის მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს და შესაბამისად მომსახურებას გაგიწევთ თქვენთვის მისაღებ ფასად. • ყოველთვიური ბუღალტრული მომსახურება • საკონსულტაციო მომსახურება • ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება • ბუღალტრული ბაზის დალაგება გთავაზობთ მიიღოთ ბუღალტრული აღრიცხვა სრულიად უფასოდ პირველი თვის განმავლობაში. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით ან მოგვწერეთ მეილზე. მეილი: partnerstmg@gmail.com

ბუღალტრული მომსახურება
ბუღალტერია აუთსორსინგზე
ბუღალტერია აუთსორსინგზე

ბუღალტერია, აუდიტი და მარწმუნებელი გარიგებები, საშემფასებლო მომსახურება, საკონსულტაციო მომსახურება მოორ ეიბისი წარმოადგენს ერთ-ერთ ლიდერ კომპანიას ქვეყანაში, რომელიც 2008 წლიდან ეწევა მომსახურებას საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგების, ქონების შეფასების, აუდიტის და დაკავშირებული პროფესიული მომსახურების სფეროში მთელი საქართველოს მასშტაბით. მოორ ეიბისის მთავარი მიზანია მაღალი ხარისხის მომსახურეობის გაწევა საქართველოში მოქმედი წამყვანი ქართული და უცხოური ბიზნესებისათვის შესაბამისი ბიზნეს გადაწყვეტილების შეთავაზების გზით. კომპანიის გუნდი შედგება მაღალმოტივირებული თანამშრომლებისგან, რომელიც უზრუნველყოფს კლიენტი ორგანიზაციებისთვის მაღალი სერვისის შემდეგი შეთავაზებას, მათ შორის: აუდიტი და მარწმუნებელი გარიგებები საშემფასებლო მომსახურება საგადასახადო და იურიდიული მომსახურება საბუღალტრო მომსახურება ხელფასის ადმინისტრირება მოორ ეიბისი წარმოადგენს აუდიტორული და საკონსულტაციო ფირმების გლობალური ქსელის “Moore Global Network Limited“- ის დამოუკიდებელ წევრ კომპანიას. ქსელი მოიცავს 609 ოფისს 112 ქვეყანაში, სადაც გაერთიანებულია 30,000-ზე მეტი თანამშრომელი და შემოსავალი შეადგენს 3.06 მილიარდ აშშ დოლარს. https://www.moore-georgia.ge

ბუღალტერია
შპს რეგიონალური იურიდიულ-საკონსულტაციო ცენტრი "LEGAL GEORGIA"
შპს რეგიონალური იურიდიულ-საკონსულტაციო ცენტრი "LEGAL GEORGIA"

შპს რეგიონალური იურიდიულ-საკონსულტაციო ცენტრი "LEGAL GEORGIA" კერძო და სახელმწიფო კომპანიებს, დაწესებულებებს, საბანკო სექტორს, ენერგეტიკის, მედიცინის, ვაჭრობის, მშენებლობის, მსუბუქი და მძიმე მრეწველობის, ტრანსპორტის და ეკონომიკური საქმიანობის სხვა დანარჩენ სფეროში მომუშავე კომპანიებს, მთელი ქვეყნის მასშტაბით გთავაზობს მომსახურეობის სრულ პაკეტს შრომის უსაფრთხოების და საერთაშორისო სტანდარტების გარკვეული სისტემების დანერგვისა და მათი შენაჩუნების მიმართულებით. გთავაზობთ თქვენი კომპანიის საქმიანობის სრულ შესაბამისობაში მოყვანას შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მოთხოვნებთან. ჩვენი კომპანიის მაღალკვალიფიციური შერომის უსაფრთხოების სპეციალისტები იურისტებთან და ISO 9011-2018 შესაბამისად სერტიფიცირებულ საერთაშორისო სტანდარტების სისტემების შიდა აუდიტორებთან ერთად უზრუნველყოფენ თქვენს კომპანიაში სამუშაო გარემოს, პერსონალის, ვიზიტორების და კონტრაქტორების უსაფრთხოებას. კომპანიის პროფესიონალთა გუნდი გთავაზობთ შემდეგ მომსახურეობას: - თქვენი კომპანიის წინაშე არსებული საფრთხეების დადგენა; - რისკების შეფასება და მათი აღმოფხვრის ღონისძიებების დაგეგმვა; - რისკების შემცირების და აღმოფხვრის პრაქტიკულ ღონისძიებებში მონაწილეობა - დოკუმენტირებული ინფორმაციის შემუშავება და არსებული დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა; - პერიოდული ინსპექტირება შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით; - თქვენი კომპანიის საქმიანობასთან ადაპტირებული ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებების განსაზღვრა; - სახანძრო უსაფრთხოების და საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების გეგმების შედგენა; - მაფრთხილებელი, ამკრძალავი და სხვა სახის პიქტოგრამების და მათი განთავსების ადგილების განსაზღვრა; - შრომის უსაფრთხოების ტრენინგ-კურსები თქვენი პერსონალისთვის; - შრომის უსაფრთხოების სფეროში შიდა აუდიტის ჩატარება. იურიდიული-საკონსულტაციო კომპანია "LEGAL GEORGIA" ასევე გთავაზობთ: საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მენეჯმენტის სისტემების შიდა აუდიტორულ მომსახურებას ISO9011-2018 შესაბამისად, კერძოდ: ISO 9001 / ISO 17025 / ISO 13485 / ISO 15189 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების შიდა აუდიტი; ISO 45001 შრომის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემის შიდა აუტი; ISO 14001 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემის შიდა აუდიტი; ISO 27001 ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემის შიდა აუდიტი; ISO 21000 კვების უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემის შიდა აუდიტი; GMP-(საუკეთესო წარმოების პრქატიკა) შიდა აუდიტი; ჩენი გუნდი მზადაა გაგიწიოთ სწრაფი, კომფორტული მომსახურეობა და შემოგთავაზოთ ინდივიდუალურად თქვენს კომპანიაზე მორგებული წინადადებები და გადაწყვეტილებები.

ბუღალტერი დისტანციურად
ბუღალტერი დისტანციურად

გთავაზობთ ბუღალტრულ მომსახურებას დისტანციურად. მაქვს 8 წლიანი გამოცდილება. გავუწევ მომსახურებას ი/მ , მცირე მეწარმისა და შპს -ს ბუღალტერიაზე. ვარ დასაქმებული სოფლის მეურნეობის კომპანიაში ბუღალტერად. მაქვს სტაბილური სამსახური, გავუწევ დისტანციურად მომსახურებას ობიექტებს. მითითებულ ნომერზე მაქვს ვაიბერიც. 1. ზედნადებების/ფაქტურების გამოწერა - მიღება ,დადასტურება; 2. მიღება ჩაბარების აქტების, შესყიდვის აქტების შედგენა დაარქივება; 3. ყოველთვიური დეკლარაციების შედგენა -გადაგზავნა. 4. სტატისტიკის ვებ გვერდზე მონაცემების გაგზავნა კვარტალური და ა.შ..

ბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურება
სულ 142 რეზულტატი