ბუღალტერი / აუდიტის მომსახურება

მოცემულ კატეგორიაში შეგიძლიათ, მოიძიოთ ბუღალტერის მომსახურება. სერტიფიცირებული ბუღალტერის დაქირავება IFRS-ის სტანდარტების შესაბამისად. ბუღალტერი გაგიმზადებთ დეკლარაციებს. გარდა ამისა, გააკეთებს საბანკო ოპერაციებს. შეადგენს ფინანსურ ანგარიშგებს. ასევე, ჩვენი ვებგვერდის კლიენტები მოგიმზადებთ სხვადასხვა სახის აუდიტორულ დასკვნას, სახელმწიფო ორგანოების მოთხოვნის შესაბამისად.
ბუღალტერი / აუდიტის მომსახურება

მოცემულ კატეგორიაში შეგიძლიათ მოიძიოთ ბუღალტერია/ბუღალტერი

ბუღალტერი, ბუღალტერია, საბუღალტრო მომსახურება, ბუღალტერის დაქირავება, ფინანსური მომსახურება
პრემიუმი
ბუღალტერი
eyeნანახი
ბუღალტერი
pin თბილისი
სერვის +5.0
| 5 შეფასება

გთავაზობთ ყველა სახის საბუღალტრო და ბიზნეს მომსახურებას: • საგადასახადო დეკლარაციების ჩაბარება (rs.ge) შპს, ი/მ, მცირე მეწარმე, მიკრო მეწარმე და ა.შ. • ფინანსური ანგარიშგებების ჩაბარება (reportal.ge, saras.ge) • სტატისტიკური ინფორმაციების ჩაბარება (geostat.ge) • საფინანსო კომპანიების ფინანსური ინფორმაციების ჩაბარება ეროვნულ ბანკში. • წინა წლების საგადასახადო და ფინანსური აუდიტი. • ბუღალტრული აღრიცხვა (მათ შორის წინა პერიოდების) პროგრამულად. • კონსულტაცია ბიზნესის გახსნასთან დაკავშირებით. • დოკუმენტების გაფორმება, კონსულტაცია ხელშეკრულებების გაფორმებებთან დაკავშირებით. მოგემსახურებათ, 12 წლიანი გამოცდილების მქონე სერთიფიცირებული ბუღალტერი, საკუთარი პროგრამით. ამჟამად ვაკეთებ შპს-ებისა და ი.მ.-ების ბუღალტერიას. ასევე წინა პერიოდების ბუღალტრულ აღრიცხვას, შემოწმებას ფინანსური და საგადასახადო კუთხით. ვაბარებ ფინანსურ ანგარიშგებებსა და დეკლარაციებს. მაქვს გამოცდილება შემდეგ სფეროებში : საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, დისტრიბუცია, იმპორტ-ექსპორტი, წარმოება, კაფე-რესტორანი, მშენებლობა, ტურიზმი, ავტოტექმომსახურება და ა.შ

სალომესალომე
51471 22 **
პრო
მთავარი ბუღალტერი, აუდიტი, ფინანსისტი, საგადასახადო კონსულტანტი
მთავარი ბუღალტერი, აუდიტი, ფინანსისტი, საგადასახადო კონსულტანტი
5.0
| 3 შეფასება

მოგემსახურებით საკუთარი პროგრამით ყოველდღიური საბუღალტრო საქმიანობის წარმოებაში, ორგანიზაციის შიდა პოლიტიკის გამართვაში, აუდიტის ჩატარება- წლიური ფინანსური რეპორტების წარდგენა, საპენსიო სქემის რეპორტალის დალაგება, საქსტატის ფორმების შევსება, წლიური და კვარტლური დეკლარაციების წარმოება, ბანკთან თანამშრომლობა საკრედიტო ხაზის და გრანტების მიღების დაფინასების დოკუმენტაციის მომზადება , ლიცენზიების და აუქციონის წესის და ნორმების დაცვის საფუძველზე საჭირო ქეისის სისრულეში მოყვანა, საგადასახადო ჯარიმების გაუქმების/შემცირების საქმის წარმართვა და ინდივიდუალური ქეისების განხილვა შემოსავლების სამსახურში, ორგანიზაციაში კრიპტო აქტივების ბრუნვის საბუღალტრო საქმიანობის განხორციელება და აიტი დეველოპერული საქმიანობის განხორციელების გზით, ინგლისურ ენოვანი ბუღალტერიის წარმოება, დღგ-ს კვალიფიციური სტატუსის მოპოვება და სხვადასხვა საფინანსო საქმის წარმოება, იმპორტ-ექსპორტი-რეექსპორტის (ლოჯისტიკა) წინასწარი დეკლარაციების წარმოება და მასთან დაკავშირებული საბანკო ტრანზაქციების განხორციელება, ტრენერი საგადასახადო და საბუღალტრო მიმართულებით, ინდივიდუალური სწავლების მეთოდი დისტანციური. მოგემსახურებით, 12 წლიანი გამოცდილების მქონე ბუღალტერი, სამშენებლო, სადისტრიბუციო, აიტი დეველოპერული, და სხვადასხვა მიმართულებით საგადასახადო კონსულტანტი და აუდიტი ... ირინა ორდენიძე

საბუღალტრო მომსახურება
ტელეფონი
პრო
ბუღალტერის მომსახურება
ბუღალტერის მომსახურება
სერვის +5.0
| 8 შეფასება

გთავაზობთ საბუღალტრო/ბუღალტრის მომსახურებას, ნებისმიერი ზომის, სირთულის და საქმიანობის კომპანიებს, ასევე მცირე და ინდივიდუალურ მეწარმეებს. - პირველადი დოკუმენტების მიღება/დამუშავება დაარქივება. (ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი, ხელშეკრულება და ა.შ) - RS-ის პორტალზე მუშაობა/კონტროლი, - ხელფასები, საპენსიო, საშემოსავლო, გამოთვლა დარიცხვა. - საბანკო გადარიცხვების განხორციელება; - დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა. - იმპორტის დოკუმენტაციის მომზადება, საბაჟო პროცესის ორგანიზება. მომსახურების ფასები, თქვენს შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული. დამიკავშირდით.

ყველანაირი ბუღალტრული მომსახურებაbugalteriსაბუღალტრო მომსახურებაbugalteris daqiravebaბუღალტერის დაქირავებაfinansuri momsaxurebasabugaltro momsaxurebaბუღალტერის მომსახურებაბუღალტრული მომსახურება
ტელეფონი
პრო
ბუღალტერი, ბუღალტრული მომსახურება
eyeნანახი
ბუღალტერი, ბუღალტრული მომსახურება
5.0
| 1 შეფასება

თუ გაქვთ მცირე და საშუალო ბიზნესი, გთავაზობთ: გამართულ, სანდო და ხარისხიან ბუღალტრულ მომსახურებას დისტანციურად ✅ განვლილი და მიმდინარე პერიოდის ბუღალტრული ბაზის: ▪️ შექმნა ▪️ მოწესრიგება ▪️ წარმოება ✅ მომსახურება მოიცავს: ▪️RS-ის პორტალზე მუშაობა და კონტროლი; ▪️პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება; ▪️შესრულებული ოპერაციების დამუშავება და აღრიცხვა პროგრამა ORIS-ში; ▪️ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო, ასევე საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა; ▪️ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა ანგარიშგების პორტალზე; ▪️სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარდგენა; ▪️კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში; ▪️კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა ბუღალტრული საქმიანობების შესრულება. ✅ შემიძლია, შემოგთავაზოთ საქმისადმი დიდი პასუხისმგებლობა, დროული და ხარისხიანი სამუშაოს შესრულება. ✴ რაც მთავარია, ამ მომსახურების ფასები, თქვენს შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული. დეტალებზე დამიკავშირდით: Facebook- https://www.facebook.com/I.M.ACCOUNTANT1 Mail - mikheiliobidze1993@gmail.com

სერტიფიკატი
ყველანაირი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტრული|საბროკერო მომსახურებააუდიტორიული მოსახურებაბუღალტერის დაქირავებასრული ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურადბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებალიცენზირებული აუდიტორიაუდიტის სერვისიბუღალტერიაბუღალტერის მომსახურება
ტელეფონი
პრო
ბუღალტერი დისტანციურად
ბუღალტერი დისტანციურად

გთავაზობთ ყველა სახის საბუღალტრო მომსახირებას დისტანციურად: შპს, ი/მ, მცირე მეწარმე, მიკრო მეწარმე და ა.შ . პირველადი დოკუმენტების მიღება-დამუშავება და გადაგზავნა(ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი, ხელშეკრულების მომზადება და სხვა)RS- ის პორტალზე მუშაობა/ კონტროლი, დეკლარაციების დამუშავება და წარდგენა(ხელფასები, პენსიები, დღგ და სხვა)საბანკო ტრანზაქციების განხორციელება, იმპორტი, ექსპორტი, ასევე გთავაზობთ ფინანსური ანგარიშგების ჩაბარებას (reportal.ge, saras.ge), სტატისტიკური ინფორმაციების ჩაბარებას (geostat.ge) რაც მთავარია ბუღალტრული აღრიცხვა პროგრამულად.

ბუღალტერის დაქირავება
ტელეფონი
პრო
ბუღალტრული მომსახურება
ბუღალტრული მომსახურება
5.0
| 1 შეფასება

გთავაზობთ ბუღალტრულ მომსახურებას. დეკლარაციების დამუშავებას და წარდგენას; პირველადი დოკუმენტების მიღებას-დამუშავება; გადაგზავნა, (ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი, ხელშეკრულების მომზადება და სხვა) RS-ის პორტალზე მუშაობა/კონტროლი; თვის ჭრილში შესრულებული ოპერაციები; (ხელფასები, პენსები და სხვა) ა ასევე, საბანკო ტრანზაქციების განხორციელება. მომსახურების ფასები თქვენს შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული.

საგადასახადო კონსულტანტისრული ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურადბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტრული მომსახურებააუდიტორული დასკვნები
ტელეფონი
პრო
სრული საბუღალტრო მომსახურება, ფინანს. ანგარიშგების მომზადება, წარდგენა
სრული საბუღალტრო მომსახურება, ფინანს. ანგარიშგების მომზადება, წარდგენა
5.0
| 1 შეფასება

ვარ პროფესიონალი სერთიფიცირებული ბუღალტერი (ACCA) გაგიწევთ ბუღალტრულ მომსახურებას IFRS-ის სტანდარტების შესაბამისად, დაგილაგებთ ბუღალტერიას, გადაგიგზავნით დეკლარაციებს, გავაკეთებ საბანკო ოპერაციებს, მოგიმზადებთ ფინანსურ ანგარიშგებას. ვმუშაობ პროგრამა ორისში (მაქვს საკუთარი პროგრამა ORIS) ასევე გთავაზობთ მხოლოდ დეკლარაციების გაგზავნას- ფასი 50 ლარიდან (მცირე, მიკრო და ინდ. მეწარმეებს, შპს-ებს). მომსახურება დისტანციურად. დეტალებზე ინფორმაციის მისაღებად მითითებულ ნომერზე დამიკავშირდით.

საბუღალტრო მომსახურებაბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებაფინანსური ანგარიშგებაბუღალტერია
ტელეფონი
ბუღალტრული მომსახურება,  ხელშეკრულებების მომზადება.
ბუღალტრული მომსახურება, ხელშეკრულებების მომზადება.

თუ გაქვთ მცირე და საშუალო ბიზნესი გთავაზობთ სანდო და ხარისხიან ბუღალტრულ მომსახურებას დისტანციურად . 1.შექმნა 2.მოწესრიგება 2.წარმოება ✅ მომსახურება მოიცავს: ▪️RS-ის პორტალზე მუშაობა და კონტროლი; ▪️პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება; ▪️საბანკო ოპერაციების შესრულება; ▪️შესრულებული ოპერაციების დამუშავება და აღრიცხვა პროგრამა ORIS-ში; ▪️ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო, ასევე საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა; ▪️ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა ანგარიშგების პორტალზე; ▪️სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარდგენა; ▪️კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში; ▪️კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა ბუღალტრული საქმიანობების შესრულება.

ბუღალტრული მომსახურებადეკლარირებაფინანსური მომსახურებასაბუღალტრო მომსახურებაბუღალტერის მომსახურებაბუღალტერის დაქირავებაბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებაყველანაირი ბუღალტრული მომსახურებადეკლარაციების გამზადებაბუღალტერია

აუდიტის სერვისი საქართველოში

აუდიტორიული მომსახურება მოიცავს: სესხების დადასტურება; პროექტის საინვესტიციო ღირებულების საბაზრო ფასთან შესაბამისობის განსაზღვრა; შემოსავლის, ფასწარმოების დადენა.
აუდიტორული დასკვნების მომზადება/სესხის მიზნობრივი ხარჯვის დადასტურება
აუდიტორული დასკვნების მომზადება/სესხის მიზნობრივი ხარჯვის დადასტურება

ლიცენზირებული, დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანია - ალგი აუდიტი სწრაფად და ხარისხიანად მოგიმზადებთ სხვადასხვა სახის აუდიტორულ დასკვნებს სახელმწიფო ორგანოების მოთხოვნის შესაბამისად - მარწმუნებელი გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტი (მგსს) 3000. სესხების მიზნობირვი გამოყენების დადასტურება; სამხრივი შეთანხმებების მიხედვით მიზნობრივი შესრულება პროექტის საინვესტიციო ღირებულების საბაზრო ფასთან შესაბამისობის დადგენა; შემოსავლის დადასტურება; დებიტორული დავალიანების დადასტურება; კატეგორიის განსაზღვრა; საკუთრების უფლების დადასტურება; ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დადასტურება.

აუდიტორიული მოსახურებასავალდებულო ფინანსური აუდიტიაუდიტის სერვისილიცენზირებული აუდიტორიაუდიტორული დასკვნები
სრული ბუღალტრული მომსახურება
სრული ბუღალტრული მომსახურება

გთავაზობთ! 17 წლიანი ACCA-ას კვალიფიკაცია გამოცდილებით! მაღალკვალიფიცირებულ სრულ ბუღალტრულ-აუდიტურ საბაჟო-საგადასახადო მომსახურებას- საკუთარი ბუღალტრული Oris,Oris Manager პროგრამებით, როგორც საქართველოს ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს (ინგლისურ-რუსულ ენაზე). კონსულტაციას გაგიწევთ, კომპანიის ბიზნეს პროცედურების მართვაში, იურიდიულ და საბანკო საქმის მართვის სფეროში. "მაქვს დიდი გამოცდილება შემოსავლების სამსახურში, დიდი და საშუალო საწარმოებში, საბანკო-ფინანსურ სფეროში, ქსელურ (კვების და ტანსაცმლის) კოპმანიებში, ქსელურ მარკეტებში, დისტრიბუციაში, მომსახურების სფეროში (სასტუმრო, რესტორანი, ტურისტული კომპანია, კაფე, კვების სწრაფი ობიექტები, საცხობები), სამედიცინო სფეროში, სამშენებლო სფეროში და სამშენებლო მასალების წარმოების და მომსახურების სფეროში, მეფრინველეობის სფეროში, დიდი და საშუალო ავტომანქანების, ტვირთ გადაზიდვების და ტექ-მომსახურების სფეროში, ინპორტ-ექსპორტის სფეროში და სხვა".

საბანკო საქმის მართვაბუღალტერიაბუღალტერის მომსახურებაბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურება
სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება
სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება

გთავაზობთ კვალიფიციურ და ხარისხიან მომსახურებას სახელმწიფო და საერთაშორისო შესყიდვებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ტენდერის ტექნიკური დოკუმენტაციისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადებას და განთავსებას ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამის მოდულში. შემსყიდველის მიერ მიღბული გადაწყვეტილების და სატენდერო პირობების დაზუსტებას, კომპანიის თეთრ სიაში რეგისტრაციისათვის დოკუმენტაციის მომზადებას. ასევე, გთავაზობთ შესრულებული სამუშაოს აქტის (ფორმა #2) შედგენას, ფარული სამუშაოს აქტებისა და სამუშაოთა წარმოების ჟურნალის შევსებას, ხარჯთაღრიცხვების მომზადებას და კორექტირებას, ელექტრონულ ტენდერში სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილ ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებასთან დაკავშირებით მზად ვართ მოვამზადოთ ექსპერტიზის/აუდიტორის დასკვნა ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის განსაზღვრის შესახებ და სხვა დანარჩენი დოკუმენტაცია, რასაც ითვალისწინებს ტენდერი.

საბუღალტრო მომსახურეობა
საბუღალტრო მომსახურეობა

გთავაზობთ ყველა სახის საბუღალტრო და ბიზნეს მომსახურებას: • საგადასახადო დეკლარაციების ჩაბარება (rs.ge) შპს, ი/მ, მცირე მეწარმე, მიკრო მეწარმე და ა.შ. • ფინანსური ანგარიშგებების ჩაბარება (reportal.ge, saras.ge) • სტატისტიკური ინფორმაციების ჩაბარება (geostat.ge) • საფინანსო კომპანიების ფინანსური ინფორმაციების ჩაბარება ეროვნულ ბანკში. • ბუღალტრული აღრიცხვა (მათ შორის წინა პერიოდების) პროგრამულად. • კონსულტაცია ბიზნესის გახსნასთან დაკავშირებით. • დოკუმენტების გაფორმება, კონსულტაცია ხელშეკრულებების გაფორმებებთან დაკავშირებით. მოგემსახურებათ, 12 წლიანი გამოცდილების მქონე სერთიფიცირებული ბუღალტერი, საკუთარი პროგრამით. ამჟამად ვაკეთებ შპს-ებისა და ი.მ.-ების ბუღალტერიას. ასევე წინა პერიოდების ბუღალტრულ აღრიცხვას, შემოწმებას ფინანსური და საგადასახადო კუთხით. ვაბარებ ფინანსურ ანგარიშგებებსა და დეკლარაციებს. მაქვს გამოცდილება შემდეგ სფეროებში : საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, დისტრიბუცია, იმპორტ-ექსპორტი, წარმოება, კაფე-რესტორანი, მშენებლობა, ტურიზმი, ავტოტექმომსახურება და ა.შ

ფინანსური მომსახურებაბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერის დაქირავებაბუღალტერიაყველანაირი ბუღალტრული მომსახურება
საბუღალტრო მომსახურება
საბუღალტრო მომსახურება

გავუწევ ბუღალტრულ მომსახურეობას ონლაინ, როგორც ინდმეწარმეს ასევე შპს -ებს : პირველადი დოკუმენტების მომზადება (ანგარიშ-ფაქტურები, ინვოისები, მიღება-ჩაბარების აქტები), წარმოება და დაარქივება; ** ყოველდღიური საბუღალტრო ოპერაციების დამუშავება-გატარება საბუღალტრო პროგრამაში -ORIS-ში; ** ინფორმაციის დამუშავება დეკლარირებისათვის; დეკლარაციის გაგზავნა. ** სასაქონლო-მატერიალური მარაგებისა და ძირითადი საშუალებების აღრიცხვის სიზუსტის კონტროლი; ** საბანკო ამონაწერების დამუშავება-გატარება.

ფინანსური ანგარიშგებაბუღალტერის მომსახურებაბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებასაბუღალტრო მომსახურება
ბუღალტერია /ფინანსები
ბუღალტერია /ფინანსები

ვთავაზობთ სრულ ბუღალტრულ მომსახურებას ნებისმიერი ტიპის, ზომის, იურიდიული ფორმის კომპანიებს, (მცირე მეწარმე, ინდმეწარმე, შპს) საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით. მომსახურება მოიცავს: პირველადი დოკუმენტაციის დამუშავებას, სააღრიცხვო ოპერაციების შესრულებას. (გაყიდვები, ხარჯები, სალარო აპარატი, ბანკი და ა.შ.) ასევე, ანგარიშ-ფაქტურები, ქვითრები და სხვა დოკუმენტები, გადასახადების დაანგარიშება, ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო დეკლარაციები.

ყველანაირი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტრული მომსახურებაფინანსური მომსახურებაბუღალტერიასაბუღალტრო მომსახურებაბუღალტერის დაქირავებაბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერის მომსახურებასრული ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურად
საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურება
საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურება

მოგესალმებით გთავაზობთ ბუღალტრულ და აუდიტორულ მომსახურებას: • ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება. • საბუღალტრო მომსახურეობა • აუდიტორული მომსახურეობა (I-II-III-IV კატეგორია) • საგადასახადო რისკების შემცირება • საგადასახადო დეკლარაციების მომზადებას. • უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასებას • ბიზნესგეგმის მომზადებას • კონსულტაციას საგადასახადო / იურიდიულ საკითხებზე • საგადასახადო დავები • კონსულტაციებს საგრანტო საკითხებთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით ნომერზე ან guramikobakhidze@gmail.com giorgi.19darsavelidze@gmail.com

აუდიტის სერვისიფინანსური მომსახურებაბუღალტერიააუდიტორიული მოსახურება
ბუღალტერი დისტანციურად
ბუღალტერი დისტანციურად

გთავაზობთ საბუღალტრო/ბუღალტრის მომსახურებას, ნებისმიერი ზომის, სირთულის და საქმიანობის კომპანიებს, ასევე მცირე და ინდივიდუალურ მეწარმეებს. - პირველადი დოკუმენტების მიღება/დამუშავება დაარქივება. (ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი, ხელშეკრულება და ა.შ) - RS-ის პორტალზე მუშაობა/კონტროლი, - ხელფასები, საპენსიო, საშემოსავლო, გამოთვლა დარიცხვა. - საბანკო გადარიცხვების განხორციელება; - დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა.

ბუღალტერიაბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებასრული ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურადდეკლარაციების გამზადებასაბუღალტრო მომსახურება
საბუღალტრო მომსახურება
საბუღალტრო მომსახურება

გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურებას მცირე მეწარმეებს, ინდივიდუალურ მეწარმეებს და შპს-ებს. გიწარმოებთ საბუღალტრო აღრიცხვას დავამუშავებთ პირველად დოკუმენტებს, გადაგიგზავნით ყოველთვიურ და წლიურ დეკლარაციებს. გვაქ საბუღალტრო პროგრამა ორის-ი.. მოქმედი, სერთიფიცირებული ბუღალტერბი გაგიწევთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას საკუთარი პროგრამით ( Oris). მოგიწესრიგებთ ფინანსურ მხარეს, თქვენი ინტერესების მაქსიმალური დაცვით. საჭიროების შემთხვევაში, დაგეხმარებით საბანკო გადარიცხვების შესრულებაში და, ასევე, პირველადი დოკუმენტაციების მომზადებაში. 1. პროგრამაში აღრიცხვა; 2. დეკლარაციების ჩაბარება; 3. დისტანციური კონსულტაცია; 4.ანგარიშგებები; 5.დამატებითი პაკეტი; ( საოპერაციო საქმიანობა) 6. ხელმისაწვდომი ფასი.

აუდიტორული დასკვნებიფინანსური მომსახურებააუდიტორიული მოსახურებაauditis servisiბუღალტრული მომსახურებადეკლარაციების გამზადებასაბუღალტრო მომსახურებაბუღალტერია
სრული საბუღალტრო მომსახურება, ანგარიშგება, დეკლარაციები
სრული საბუღალტრო მომსახურება, ანგარიშგება, დეკლარაციები

გაგიწევთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას, კერძოდ: ✅ ბუღალტრული ბაზის შექმნა და წარმოება საბუღალტრო პროგრამებში 1C, FMG, ORIS ✅პირველადი დოკუმენტების მომზადება, RS.GE პორტალზე მუშაობა ✅საბანკო ოპერაციების შესრულება და აღრიცხვა ✅ საგადასახადო დეკლარირება (საშემოსავლო, მოგების, დღგ, ქონების, აქციზის დეკლარაციები, საპენსიო დეკლარაცია) ✅ ყოველთვიური, ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგება პორტალზე reportal.ge (ბალანსი, მოგება-ზარალის, კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება, ქეშ ფლოუ, ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები) ✅სტატისტიკების მომზადება და წარდგენა

ბუღალტერის მომსახურებასრული ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურადბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერიაბუღალტრული მომსახურებასაბუღალტრო მომსახურებაბუღალტერის დაქირავებაყველანაირი ბუღალტრული მომსახურება
ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურად, კონსულტაციები
ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურად, კონსულტაციები

გთავაზობთ ყველა სახის საბუღალტრო და ბიზნეს მომსახურებას, (ქართულ და რუსულ ენაზე) დისტანციურად ასევე შესაძლებელია შთანხმებაც, მაქვს საკუთარი საბუღალტრო პროგრამა, მაქვს 12 წლიანი გამოცდილება. ამჟამად ვაკეთებ ი/მ , მცირე მეწარმის და შპს -ს ბუღალტერიას. სამშენებლო , სავაჭრო , სადისტრიბუციო, სარეკლამო, სოფლის მეურნეობის და სხვა სფეროებში ამჟამად ძირითადად დასაქმებული ვარ სადიტრიბუციო კომპანიაში მთავარი ბუღალტერი. 1. ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო და საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა შესაბამის ორგანოში; 2.ფინანსური ანგარიშგებების ჩაბარება (reportal.ge, saras.ge) 3. სტატისტიკური ინფორმაციების ჩაბარება (geostat.ge) 4. ზედნადებების/ფაქტურების გამოწერა - მიღება ,დადასტურება; 5. მიღება ჩაბარების აქტების, შესყიდვის აქტების შედგენა დაარქივება; 6.ფინანსური ანალიზი 7. საბანკო ოპერაციები. 8. კონსულტაცია ბიზნესის გახსნასთან დაკავშირებით. 9. დოკუმენტების გაფორმება, კონსულტაცია ხელშეკრულებების გაფორმებებთან დაკავშირებით. ქვემოთ მითითებულ ნომერზე მაქვს "ვაიბერიც".

ბუღალტერიასაბუღალტრო მომსახურებაყველანაირი ბუღალტრული მომსახურებაფინანსური მომსახურებაბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტრული მომსახურებასრული ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურადბუღალტერის მომსახურებადეკლარირებაფინანსური ანგარიშგება
მე-3 და მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მომზადება
მე-3 და მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

✅ მე-3 და მე-4 კატეგორიის კომპანიებს გთავაზობთ ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება/წარდგენას! ▪️გთავაზობთ, როგორც პროგრამულად დამუშავებული საბუღალტრო მონაცემების მიხედვით ციფრული ფორმების შევსება/გადაგზავნას, ასევე, ძველი პერიოდის აღდგენას, პროგრამულ დამუშავებას და შემდეგ ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებას. ▪️შეგახსენებთ, ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენის სავადო თარიღია, არაუგვიანეს 2023 წლის 2 ოქტომბრისა !!! ✅ მე 3 კატეგორიის საწარმოებს: ▪️თქვენი საწარმოს reportal.ge ზე რეგისტრაცია; ▪️ფინანსური ანგარიშგებისა და განმარტებითი შენიშვნების მომზადება; ▪️ციფრული ფორმების შევსება და ანგარიშგების წარდგენა; ▪️ანგარიშგების დახარვეზების შემთხვევაში რა თქმა უნდა დაუყოვნებლივ გასწორება; ✅ მე 4 კატეგორიის საწარმოებს: ▪️თქვენი საწარმოს reportal.ge ზე რეგისტრაცია; ▪️ანგარიშგების დამატება; ▪️ციფრული ფორმების შევსება; ✅ მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება საქმის მოცულობის შესაბამისად.

სერტიფიკატი
ბუღალტერის დაქირავებაბუღალტრული მომსახურებაფინანსური ანგარიშგებაყველანაირი ბუღალტრული მომსახურებასაბუღალტრო მომსახურებაბუღალტერია
სულ 163 რეზულტატი