მოცემულ კატეგორიაში შეგიძლიათ მოიძიოთ ბუღალტერია/ბუღალტერი

მოცემულ კატეგორიაში შეგიძლიათ მოიძიოთ ბუღალტერია/ბუღალტერის მომსახურება, ბუღალტერის დაქირავება

ბუღალტერი, ბუღალტერია, საბუღალტრო მომსახურება, ბუღალტერის დაქირავება, ფინანსური მომსახურება

პრო
ბუღალტერის მომსახურება
eyeნანახი
ბუღალტერის მომსახურება
5.0
| 5 შეფასება

გთავაზობთ ბუღალტერის მომსახურებას დისტანციურად: - პირველადი დოკუმენტების მიღება-დამუშავება და გადაგზავნა; (ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი, ხელშეკრულების მომზადება და სხვა) - RS-ის პორტალზე მუშაობა/კონტროლი; - თვის ჭრილში შესრულებული ოპერაციები; (ხელფასები, პენსები და სხვა) - საბანკო ტრანზაქციების განხორციელება; - დეკლარაციების დამუშავება და წარდგენა. რაც მთავარია, ამ მომსახურების ფასები, თქვენს შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული. დამიკავშირდით.

საბუღალტრო მომსახურებაბუღალტრული მომსახურებაbugalteribugalteris daqiravebaბუღალტერიბუღალტერის მომსახურებაბუღალტერის დაქირავებაfinansuri momsaxurebaყველანაირი ბუღალტრული მომსახურებაsabugaltro momsaxureba
ტელეფონი
პრო
სრული ბუღალტრული მომსახურება
eyeნანახი
სრული ბუღალტრული მომსახურება

გაგიწევთ საბუღალტრო მომსახურებას: ფინანსურ ანგარიშგებას შედგენას და გადაგზავნას, სრულყოფილ ბუღალტრულ აღრიცხვას( საბუღალტრო პროგრამაში), ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციების გაგზავნა როგორც ძველი პერიოდის ასევე მიმდინარე (საშემოსავლო, დღგ, მოგება, ქონება) საპენსიო ფონდში გადასარიცხი თანხების დაანგარიშება, დეკლარაციის გაგზავნა ზედნადები, ანგარიშ-ფაქტურა, ინვოისი, მიღება-ჩაბარება, ხელშეკრულებები და ა.შ. გაყიდვები, ხარჯები, ხელფასების დაანგარიშება. სასაქონლის აღრიცხვაში დახმარება. საბანკო ოპერაციების შესრულება. იმპორტში დახმარება / საბაჟო მომსახურებები, ასევე დაგეხმარებით საბუთების დალაგებაში და მოწესრიგებაში

ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერის დაქირავებასაბანკო საქმის მართვასაბუღალტრო მომსახურებაბუღალტერიbugaltris momsaxurebasabugaltro momsaxurebabugalteri
ტელეფონი
პრო
ბუღალტრული მომსახურება
eyeნანახი
ბუღალტრული მომსახურება

გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურებას ესტონურ მოდელზე გადასულ კომპანიებს და არა მარტო. - პირველადი დოკუმენტების მიღება-დამუშავება და გადაგზავნა; (ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი, ხელშეკრულების მომზადება და სხვა) - RS-ის პორტალზე მუშაობა/კონტროლი; - თვის ჭრილში შესრულებული ოპერაციები; (ხელფასები, პენსები და სხვა) - საბანკო ტრანზაქციების განხორციელება; - დეკლარაციების დამუშავება და წარდგენა. მომსახურების ფასები, თქვენს შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული.

ბუღალტერი, ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტერიბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებაბუღალტრული მომსახურებასრული ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურად
ტელეფონი
პრო
ბუღალტერი დისტანციურად
eyeნანახი
ბუღალტერი დისტანციურად

გთავაზობთ ყველა სახის საბუღალტრო მომსახირებას დისტანციურად: შპს, ი/მ, მცირე მეწარმე, მიკრო მეწარმე და ა.შ . პირველადი დოკუმენტების მიღება-დამუშავება და გადაგზავნა(ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი, ხელშეკრულების მომზადება და სხვა)RS- ის პორტალზე მუშაობა/ კონტროლი, დეკლარაციების დამუშავება და წარდგენა(ხელფასები, პენსიები, დღგ და სხვა)საბანკო ტრანზაქციების განხორციელება, იმპორტი, ექსპორტი, ასევე გთავაზობთ ფინანსური ანგარიშგების ჩაბარებას (reportal.ge, saras.ge), სტატისტიკური ინფორმაციების ჩაბარებას (geostat.ge) რაც მთავარია ბუღალტრული აღრიცხვა პროგრამულად.

ბუღალტერის დაქირავება
ტელეფონი
საბუღალტრო მომსახურება
საბუღალტრო მომსახურება

საერთაშორისო აუდიტორულ და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია AG International Consulting, რომელსაც გააჩნია ბაზარზე 10 წლიანი გამოცდილება და წარმოადგენს საერთაშორისო ქსელის „EuraAudit International”-ის წევრს საქართველოში გთავაზობთ პროფესიონალურ ბუღალტრული მომსახურებას, როგორც დისტანციურად, ასევე თქვენს ოფისში ჩვენს მიერ მივლინებული კადრების მეშვეობით. ჩვენი მომსახურება აგრეთვე მოიცავს შიდა კონტროლის სისტემების და სააღრიცხვო პოლიტიკის დანერგვას ორგანიზაციაში. თქვენ მიიღებთ შემდეგ სარგებელს ჩვენთან თანამშრომლობით: · მომსახურების ღირებულება შეადგენს იგივეს რასაც გადაუხდიდით ბუღალტერს; · ჩვენ ფინანსურ პასუხისმგებლობას ვიღებთ საბუღალტრო შეცდომებზე. · ჩვენს ბუღალტრებს ამოწმებენ პროფესიონალი მენეჯერები; · სტანდარტული ბუღალტერიის გარდა მოგიმზადებთ ფინანსურ ანგარიშგებას IFRS სტანდარტების შესაბამისად; · მომსახურება მოიცავს ეფექტური და თქვენთვის ოპტიმიზირებული სააღრიცხვო პოლიტიკის დანერგვას. ფასი შეთანხმებით დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ–გვერდს www.agconsulting.ge

ბუღალტერიაბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურებასაბუღალტრო მომსახურებაბუღალტერია, ფინანსები
კომპლექსური ბუღლატერია
კომპლექსური ბუღლატერია

სრული ბუღალტერია- ASG კომპანია 1. სრული ბუღალტერია - მომსახურება მოიცავს: პროგრამაში ჩანაწერების წარმოებას, შესაბამისი პირველადი დოკუმენტაციის ორგანიზებას, ყველა საგადასახადო დეკლარაციის წარგენასა და ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების მენეჯემტი; 2. ბუღალტერიის აღდგენა – წარსული პერიოდის ბუღალტრული ჩანაწერების და პირველადი დოკუმენტაციის აღდგენას საგადასახადო რისკების შემცირებისათვის; ჩაბარებული საგადასახადო დეკლარაციების სისწორის დადგენასა და შესაბამისი კორექტირებების შეთავაზებას. საბუღალტრო მომსახურების ხარისხის კონტროლი ყველა მიმართულებით ASG კომპანია-ში ხორციელდება აუდიტის განყოფილების მიერ, რაც უზრუნველყოფს მაღალ ხარისხს და ეფექტურ მომსახურებას კომპანიისათვის.

საბუღალტრო მომსახურება
საბუღალტრო მომსახურება, ფინანსური ანგარიშგება
საბუღალტრო მომსახურება, ფინანსური ანგარიშგება

საბუღალტრო მომსახურება online რეჟიმში! საბუღალტრო მომსახურების ფირმა Help Business გთავაზობთ – მომსახურებას #ბუღალტრულ და ფინანსურ აღრიცხვაში. ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება მოიცავს პირველადი დოკუმენტაციის შედგენას; კონსულტაციებს ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაბეგვრის შესახებ; თქვენს კომპანიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. წინა წლის ბუღალტერიის მოწესრიგებას; წლიური და ყოველთვიური დეკლარაციების წარდგენას!!! ( დღგ, საშემოსავლო, მოგება, ქონება.) კომპანიაში გყავს გამოცდილი კვალიფიციური კადრი, გვაქვს 10 წლიანი გამოცდილება საბუღალტრო აღრიცხვაში. ვემსახურებით ყველა სფეროს ბიზნესს: ვაჭრობა, წარმოება, მომსახურეობა და ა.შ მიმდინარე პერიოდის ბუღალტრული აღრიცხვისა და დეკლარირებების გარდა, ასევე შეგიმოწმებთ, დაგიზუსტებთ წინა წლის დეკლარაციებს, და შესაბამისად გამოგისწორებთ არასწორად გადახდილ გადასახადებს. ჩვენს კომპანიას გააჩნია საკუთარი საბუღალტრო პროგრამები (Oris, Fina) , ამიტომ არ მოგიწევთ პროგრამის შეძენისათვის ცალკე ხარჯის გაწევა. დამწყებ ბიზნესს პირველი თვე ვემსახურებით უფასოდ!!!

საბუღალტრო მომსახურებაფინანსური ანგარიშგებაბუღალტერია, ფინანსებიბუღალტერი ბუღალტრული მომსახურება
სულ 120 რეზულტატი