შემდუღებელი (ელექტრო)
შემდუღებელი (ელექტრო)
შემდუღებელი (ელექტრო)