ევაკუატორი ზესტაფონის, იმერეთის მაშტაბით
ევაკუატორი ზესტაფონის, იმერეთის მაშტაბით
ევაკუატორი ზესტაფონის, იმერეთის მაშტაბით
ევაკუატორი ზესტაფონის, იმერეთის მაშტაბით
ევაკუატორი ზესტაფონის, იმერეთის მაშტაბით
ევაკუატორი ზესტაფონის, იმერეთის მაშტაბით