ამწე მანიპულატორი

ამწე კალათებით მომსახურება
ამწე კალათებით მომსახურება

ვახორციელებთ ამწე კალათებით მომსახურებას იაპონური წარმოების სპეც. ტექნიკის საშუალებით, 24/7 პერიოდში. მომსახურების გაწევის ძირითად ლოკაციას წარმოადგენს თბილისი და მისი მიმდებარე ქალაქები ასევე, შესაძლებელია ხანგრძლივი კონტრაქტით ქვეყნის მასშტაბით მომსახურება. ამწე კალათების სამუშაო სიგრძე არის 12.5 მეტრი. სატრანსპორტო საშუალებები არის ვიწრო და კომპაქტური. იდეალური მანქანებია თბილისის ვიწრო ქუჩებისთვის. სერვისის ღირებულება განისაზღვრება სამუშაოს სირთულის, თბილისდან დაშორებული მანძილის, სამუშაოს დროის პერიოდისა და საათების რაოდენობიდან გამომდინარე. ვემსახურებით, როგორც ფიზიკურ ისე იურიდიულ პირებს. მობ.: 550 00 03 75