ტელევიზორის დაკიდება თბილისში / Televizoris dakideba Tbilisshi

გვერდზე გაერთიანებულია ხელოსნების განცხადებები, რომლებიც მუშაობენ თბილისში და დაგეხმარებიან ტელევიზორის დაკიდებაში. Gverdze gaertianebulia xelosnebis gancxadebebi, romlebic mushaoben Tbilisshi da dagexmarebian televizoris dakidebashi.
ტელევიზორის დაკიდება თბილისში / Televizoris dakideba Tbilisshi