"თაბაშირ მუყაოსა" და  "აბშივკის" ჭერს, დამზადება
"თაბაშირ მუყაოსა" და  "აბშივკის" ჭერს, დამზადება