სავენტილაციო შახტების წმენდა

სავენტილაციო შახტების წმენდა მნიშვნელოვანია სუფთა და ჯანსაღი ჰაერის უზრუნველსაყოფად.
სისტემის გაწმენდა განსხვავდება სირთულით და ხშირად დამოკიდებულია შენობის ტიპზე.
▶ საცხოვრებელი ბინებსა და კერძო სახლებში სავენტილაციო სისტემების წმენდა უფრო მარტივია და გულისხმობს არხებისა და შახტების გასუფთავებას დაგროვილი მტვრისგან, ნალექებისგან და სხვა ნარჩენებისგან.
▶ კომერციულ და საზოგადოებრივ შენობებში სავენტილაციო სისტემები უფრო რთული და კომპლექსურია, მოიცავს ცენტრალურ სავენტილაციო აღჭურვილობას, ჰაერის გამწმენდ ფილტრებს, დამატენიანებლებს, გამაცხელებლებს და ა.შ.
გაწმენდა მოიცავს მთავარი ვენტილატორების, რადიატორების, დამატენიანებლების, მილსადენების, არხებისა და სხვა კომპონენტების გასუფთავებას მტვრისგან, ცხიმისგან და დანალექებისგან.
პერიოდულად აუცილებელია ჰაერგამწმენდი ფილტრების გაწმენდა ან შეცვლა.
ორივე შემთხვევაში აუცილებელია ხელოსნების ჩართულობა, პროფესიონალი ტექნიკოსები სპეციალური აღჭურვილობის გამოყენებით ნაკლები დანახარჯებითა და ეფექტურად უზრუნველყოფენ პროცედურების შესრულებას.
პრო სავენტილაციო სისტემების მონტაჟი/ დამზადება
სავენტილაციო სისტემების მონტაჟი/ დამზადება

გთავაზობთ HACCP-ის სტანდარტის შესაბამის, უმაღლესი ხარისხის მასალით, უმოკლეს დროში დამზადებულ სავენტილაციო სისტემებს. ▫️ასევე, ჩვენს მომხმარებელს, ვთავაზობთ, მაღალი წნევის, ორთქლის დანადგარების საშუალებით, ქოლგების, მილების, ძრავის და სრული სისტემის წერტილოვან რეცხვა/დეზინფექციის სერვისს. ✔️ჩვენი გამოცდილი გუნდი, გაგიწევთ უფასო კონსულტაციას და გაგაცნობთ ყველა იმ სტანდარტს, რომელიც თქვენი კვების ობიექტის უსაფრთხო ფუნქციონირებაში დაგეხმარებათ. ვიზრუნოთ ერთმანეთის ჯანმრთელობაზე!

სავენტილაციო შახტების წმენდა გამწოვის მონტაჟი
ტელეფონი 591 00 ** **

ვენტილაციის სისტემის დაყენება

ვენტილაციის სისტემის დაყენება რთული და მრავალეტაპიანი პროცესია. მოითხოვს კონდიციონერის ხელოსნის  ჩართულობას, რადგან მხოლოდ პროფესიონალების მიერ სრულყოფილად დაყენებული სისტემა იქნება ეფექტური, უსაფრთხო და შეასრულებს ფუნქციებს სრულყოფილად. 
ვენტილაციის მონტაჟი მოიცავს ისეთ ეტაპებს, როგორიცაა:
▶ შენობის ზომის, დანიშნულების შეფასება
▶ კონსტრუქციული თავისებურებების გათვალისწინება
▶ სავენტილაციო მოწყობილობების შერჩევა
▶ მილგაყვანილობისა და ჰაერგამანაწილებელი სისტემების შერჩევა
▶ სისტემის სრულად გამართვა
ფინალური ნაწილია ექსპლუატაციაში გაშვება, რომლის შემდგომაც დაინერგება სისტემის მართვისა და კონტროლის რეჟიმები. ასევე,
მომხმარებლებს ჩაუტარდებათ ინსტრუქტაჟი სისტემის სწორად გამოყენებაზე და შემუშავდება სისტემის მომსახურებისა და პროფილაქტიკური შემოწმებების გრაფიკი.

მსგავსი ძიებები

მსგავსი კატეგორიები

ხშირად დასმული კითხვები

რატომაა მნიშვნელოვანი სავენტილაციო სისტემების პერიოდული წმენდა?

პერიოდული წმენდა მნიშვნელოვანია სავენტილაციო სისტემების გამართული და ეფექტური მუშაობისთვის რამდენიმე მიზეზის გამო:
▶მტვრის, ცხიმისა და სხვა დანალექების დაგროვება სისტემის კომპონენტებზე (მილები, არხები, ფილტრები, ვენტილატორები და ა.შ.) ამცირებს მის ეფექტურობას. დაგროვილი ნალექები აფერხებს ჰაერის თავისუფალ მოძრაობას, რის გამოც სისტემა ვერ უზრუნველყოფს საკმარისი ჰაერის მიწოდებას ან გაწოვას.
▶ დაბინძურებული სავენტილაციო სისტემა შესაძლოა გახდეს მიკრობების, სოკოების გავრცელების არეალი.
▶ დაგროვილმა ცხიმმა და ნალექებმა შეიძლება გამოიწვიოს სისტემის კომპონენტების კოროზია და დაზიანება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მათი გაუმართაობა ან სრული დაზიანება.
ამავდროულად დაბინძურებული სისტემა უფრო მეტ ელ.ენერგიას მოიხმარს რაც ზრდის ხარჯებს.
ამრიგად, სავენტილაციო სისტემების პერიოდული წმენდა აუცილებელია შენობის ჰაერის ხარისხის შესანარჩუნებლად, ენერგოეფექტურობის გასაუმჯობესებლად, სისტემის კომპონენტების დაზიანებისა და გაუმართაობის თავიდან ასაცილებლად

ვენტილაციის სისტემის დაყენება მარტივია?

პროცესი ძალიან კომპლექსურია და არ არის მარტივი, მოითხოვს შესაბამისი სპეციალისტის ჩართულობას,  კვალიფიციურ სპეციალისტებს აქვთ საჭირო უნარები შენობის მახასიათებლების, მოთხოვნილი ჰაერცვლის ნორმების, გამოსაყენებელი აღჭურვილობის სწორად შერჩევისა და სისტემის ისე დაყენებისთვის, რომ იგი სრულყოფილად შეასრულებდეს თავის ფუნქციებს.
სისტემა მოიცავს სხვადასხვა ელექტრო და მექანიკურ კომპონენტს, რომლებზეც მუშაობისას აუცილებელია უსაფრთხოების წესების დაცვა, კვალიფიციურ სპეციალისტებს აქვთ შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება ამ რისკების მართვის.
მათი ჩართულობა უზრუნველყოფს ვენტილაციის სისტემის სწორ დაპროექტებას, უსაფრთხო და ტექნიკურად გამართულ დაყენებას, კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვას და სისტემის მაქსიმალურ ეფექტურობას.

​რა განსხვავებაა საცხოვრებელი და კომერციული შენობების სავენტილაციო სისტემებს შორის?

საცხოვრებელ შენობებში სავენტილაციო სისტემები უფრო მარტივია და მოიცავს მხოლოდ არხებისა და შახტების გაწმენდას, ხოლო კომერციულ შენობებში სავენტილაციო სისტემები უფრო რთული და კომპლექსურია, მოიცავს სხვადასხვა დამხმარე კომპონენტებს.