ბელა  ლაგვილავა
ბელა ლაგვილავა

ზედა სამგორი, კახეთის გზატკეცილი 34ა