ვახორციელებ გადაზიდვებს,სატვირთო მანქანით მომსახურეობას.
ვახორციელებ გადაზიდვებს,სატვირთო მანქანით მომსახურეობას.