დიპლომის ასლის დამოწმება ნოტარიუსის მიერ

დიპლომის ასლის დამოწმება ნოტარიუსის მიერ